Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Pessimisten, optimisten og Helligånden

Læsninger: Es 40,1-8; 2 Kor 4,5-10. Martinskirken 15. december 2019, LGJ
Salmer: 62, 93v2, 65, SOS 171, 89v1-3, 432, 89v4-6, 93v6.

Evangelium: Lukas 1,67-80
Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.

I. Hvad vil det sige at være fyldt af Helligånden?

Zakarias var nybagt far i sin alderdom. Og han havde lige fået stemmen tilbage efter at have været stum i ni måneder. Og han var glad og taknemmelig.

Stammer en fars glæde fra Helligånden? Måske. Og hvis et menneske har fået sin stemme igen, stammer hans glæde da fra Helligånden? Måske. Og er optimisten, som kan se mulighederne i livet, er han optimist, fordi han er fyldt af Helligånden? Måske. - Det er muligt. Men forældreglæde, optimisme og at have evnen til at tale er ikke noget sikkert tegn på, at mennesker tror på Gud og takker ham. Det er ikke noget sikkert tegn på, at de har Helligånden. Desværre. Det er kun tegn på, at Gud har givet den pågældende livskraft og evne til at få børn, talegaver og et let sind. Og modsat kan mennesker, som ikke har børn, være fyldt af Helligånden og prise Gud. Ellers ville børn, ufrugtbare og gamle mennesker jo være udelukket fra at få Helligånden, hvis det afhang af om man var forældre. Og mennesker, som har svært ved at tale eller er stumme, kan være fyldt af Guds Ånd og leve i lovsang og tro på Gud. Det kommer ikke automatisk, fordi vi er rige, smukke eller raske. Nogle kalder det ”Helligånden”, når de har gode følelser. Men mange tager grueligt fejl – og bliver tomme og triste, når de møder modgang.

Når Troen på Jesus Kristus fylder et menneske, er det Helligånden, der fylder mennesket. Og når Helligånden fylder et menneske, fylder det mennesket med tro på Jesus Kristus. Paulus siger det sådan et sted: Ingen kan sige ”Jesus er Herre” uden ved Helligånden (1 Kor 12,3). Og han siger til dem, der er døbt og tror på Jesus: Ved I ikke, at I er et tempel for Helligånden, som bor i jer? (1 Kor 6). Og et andet sted: Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn (Ef 5,18-20). Her står jo, hvordan vi bliver fyldt med Guds ånd: nemlig når vi taler til hinanden med salmer – og ”salmer” er hos Paulus og apostlene de salmer, som var i deres salmebog, Bibelens 150 salmer. Når vi bruger dem, fyldes vi med Guds ånd. Og når vi hører Evangeliet og siger: ”JESUS ER MIN HERRE!”, da er Helligånden i hjertet uanset hvordan du ellers har det og føler det.

II. Først var han fuld af vantro, men så …

Det var sket med den gamle vantro præst, Zakarias. I de ni måneder, hvor han var stum, havde han set, hvordan hans gamle kones mave var vokset. Jo der var liv i ham. Og han huskede på, hvad englen havde sagt: ”Frygt ikke! Din søn skal blive stor for Herren; han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal skaffe Herren et folk, som er gjort rede.” Først troede han det ikke. Men nu voksede troen. Og han blev fyldt med Helligånden ved at tænke tilbage på ordet og se, at det gik i opfyldelse. Sådan også med os: Du kommer fra vantro og skepsis. Men så kommer der en slægtning på besøg, ligesom Maria kom på besøg hos Elisabeth. Og de to tale om Jesus, der skulle fødes, om Johannes Døber, som skulle fødes. Og troen vokser hos dig. Du fyldes af Guds Ånd ved en morgen andagt og i en søndags gudstjeneste. For din vantro overmandes af Guds ord til dig. Og når du om lidt åbner din mund, kan har du fået noget godt at tale om, ligesom Zakarias havde fået noget godt at tale om.

Det er bestemt en stor, stor gave at blive forælder, at kunne tale og at have et glad sind. Men det skaber ikke tro og giver os ikke Helligånden i hjertet. Det gør kun Evangeliet om Jesus Kristus. Og det kommer både til den med mange børn og til den barnløse. OG til den, der har den smukkeste sangstamme med store talegaver og til den, som ikke har en tone i livet og stammer. Og troen kan leve både hos den med et lyst og et mørkt sind. Hvor er det godt og stort. Derfor har ingen af os fortrin frem nogen anden. Og ingen er udelukket fra at blive fyldt af Helligånden.

III. Forløsning for alle!

Det fortæller Zakarias os i sin lovsang. Han synger jo: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Herren har ikke kun besøgt optimisterne, de musikalske og dem, der har børn. Han har besøgt sit folk. Alle i folket. Han frelser sit folk fra deres fjender. Da kan du tænke på alt det, som vil ødelægge dit liv. Alle dine fjender. Gud har besøgt og forløst sit folk.

Besøgt: hvad mener han? Jo, han tænker på det barn, som Maria bærer, og som var på besøg. Det barn er verdens frelser. Så svagt og spinkelt det endnu ser ud, så vil det barn være Frelseren. Det ved Zakarias. Helligånden fylder ham med troen på Jesus-barnet, som profeterne fortalte om: ”For et barn er født os, en søn er os givet, og på hans skuldre skal herredømmet hvile. Han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evigheds fader og Freds fyrste. Stort er herredømmet. Freden uden ophør.” Alt dette passer på Jesus. Det er i færd med at fylde os. Helligånden fylder dig nu. Og du siger: ”Freden uden ophør!” ”Jesus er min Herre!” ”Du er min frelser, Jesus!”

IV. Dem i mørke og dødens skygge

Og Zakarias fortsætter med at vise os, at troen på Jesus ikke forudsætter, at du er en af de fødte optimister. For nu siger han: Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.

Kan du nemlig være optimist, hvis du er blevet klar over, at du er en synder? Da har vi ingen grund til at være optimistiske. Nej, står vi midt i virkeligheden og ser, hvordan det er. Og her hjælper ingen optimisme, kun tilgivelse. Og det er jo, hvad Zakarias taler om: ”Han skal lære sit folk frelsen at kende ved vore synders forladelse”. Nu bliver vi det, der er tusind gange bedre end at være optimist, nemlig fyldt med håb til Gud. Evangeliet giver os tillid til Gud, som tilgiver os på grund af Jesus.

Den kristne tro frelser både optimisten og pessimisten. De kan de mødes og få samme tro, som gør livet stabilt. Det afhænger ikke mere af dem selv, og hvordan de føler, men af Jesus Kristus. Sådan går det os, når vi lærer frelsen at kende i vores synders forladelse. Og da lyser solopgangen fra det høje for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Og det er ikke pessimisterne, der her tænkes på, men der tænkes på alle os, der er ramt af virkelighedens mørke og død. Og der vi alle. Men lyset fra solopgangen skinner nu ind i mit mørke. Lyset fra den første jul lyser. Lyset fra påskemorgen lyser.

Gud siger nu: ”Frygt ikke!” ”Frygt ikke, Zakarias!” ”Frygt ikke Peter!” ”Frygt ikke Maria!” ”Frygt ikke Josef!” ”Frygt ikke Elisabeth!” Og du kan nu høre dit eget navn. Gud siger til dig: ”Frygt ikke!” Det er evangeliet til os. Og sådan fylder Helligånden også vore hjerter med håb og tro og tak. Og vi kan profetere -og tale om Jesus, som han kunne. At profetere betyder nemlig at tale Guds ord om det, som var og er og kommer. Og det ord har vi jo fået. Og det vil have stor betydning, at vi læser det og siger det til hinanden og til andre både her i kirken, derhjemme, i til dem vi møder i den kommende tid. Lovet være Herren! Han har besøgt og forløst sit folk!

Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk