Forside www.vivit.dk

7 Korsord & 7 Bønner

Forslag til salmer og bønner langfredag
* Syng 167: Hil dig, frelser og forsoner
* Langfredagsbøn fra salmebogen
* Læs Salme 22 i Bibelen
* Syng Bibelvers Sl. 40v2-4: "Alt mig håb satte jeg til Gud, og han bøjed' sig til mig og hørte min bøn, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte min fod på en klippe og gjorde mine skridt faste, han la' i min mund en ny sang, en lovsang til vor Gud."
* Læs Lukas 24,26-49
* Syng 437: Af dybsens nød
Andagt (nedenfor)
* Syng 166: Gak under Jesu kors at stå
* Fadervor og velsignelsen
* Syng189: Min Jesus, lad mit hjerte få

ANDAGT: Fra korset hjælper Jesus os at bede Fadervor

Vi kan lytte til Jesus' syv ord på korset og sammenholde dem med de syv bønner, han lærte os i Fadervor.

I det første og sidste korsord sagde Jesus: "Fader!" "Fader, tilgiv dem, vor de ved ikke, hvad de gør!” og  ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd!” Sådan lærte han os også at bede, når han sagde: "Når I beder, skal I sige således: Fadervor, du som er i himlene!" Og med denne invitation i Fadervor til at bede som Jesus selv gjorde, inviteres vi også til at overveje, hvordan vi kan bede med på de øvrige bønner, Jesus bad fra sit kors.

1.

FØRSTE KORSORD: Lukas 23,34: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.«  Når Jesus sådan går i forbøn for sine fjender, har vi virkelig grund til at bede: Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere. Hvis vi kommer i tvivl, om Gud mon kan tilgive os, kan vi sammenligne det, vi har gjort, med det, Jesu fjender gjorde. Og for dem bad han: "Fader, tilgiv dem!" Når vi beder om tilgivelse hos Gud, svinder vor egen vrede mod andre ind. Når Gud har tilgivet os og vil tilgive vor næste, da må vi bare takke og bede: "Far, hjælp mig også til at tilgive andre." Så bed af hele dit hjerte: ”Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere!”

2.

ANDET KORSORD: Lukas 23,43: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« Det Jesus sagde til den røver, som havde bedt ham: "Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige!" Det er jo en stor opmuntring til os, at vi godt må bede om det samme. Vi kan sige til Gud. Kære Far, jeg har som en røver forsøgt at tage ting her i livet, som ikke tilhørte mig. Men din søn Jesus tilgav en røver og tog ham med i Paradis. Tak, at du er min far. Tak, at jeg må have Jesus som min Herre i dag og leve i dit rige. Bed til din Far: ”Komme dit rige!”

3.

TREDJE KORSORD: Johannes 19,26-27: Jesus sagde til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Da Jesus døde, kunne han ikke længere være hos sin mor og sørge for hende. Heller ikke selv om han opstod påskemorgen. Det blev en ny og anderledes tid for ham og Maria. Derfor bad han sin ven Johannes om at sørge for sin mor. Vi ved fra kirkehistorien, at Maria flyttede med Johannes til Efesus, da hun blev gammel. Der døde hun og blev begravet. Kan man ikke godt sige, at det handler om det daglige brød? For til det, vi behøver dagligt, hører jo frem for alt at have forældre, som sørger for deres små børn, og voksne børn, som sørger for deres gamle forældre. Jesus sørgede fra korset for sin ven Johannes og sin mor Maria. Og han bad dem sørge for hinanden. Det samme siger han til os. Sørg for din mor! Sørg for dit barn! Sørg for den fattige og ensomme. Og vi behøver også selv, at nogen sørger for os i hverdagen. - Jesu tredje korsord hjælper os til at bede: ”Giv os i dag vort daglige brød!”

4.

FJERDE KORSORD: Matthæus 27,46 og Markus 15,34: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« — det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«  Jesus havde aftenen i forvejen bedt sin far: "Hvis det er muligt, så lad mig blive fri for dette bæger (vredens bæger)." Men hans far svarede, at det ikke var muligt. For Gud ville frelse mennesker fra deres synder ved, at hans Sønnen led menneskehedens straf. Jesus led straffen på korset for voldtægtsforbrydere, mordere, tyve, løgnere, egoister, bedragere og dem, der svigter deres forældre og børn. Også vor skyld blev lagt på Jesus. Det er godt, at Gud er hellig og straffer alt det onde. Det onde får ikke lov at regere. Og det er mindst lige så godt, at Gud også er barmhjertig og lader Jesus bære vore synder. Gud er nådig mod os. Vi har svært ved at indse, at Gud er hellig og barmhjertig. Derfor har vi brug for at bede: "Helliget blive dit navn!” Jesu død på korset hjælper os til at forstå, hvad vi beder om.

5.

FEMTE KORSORD: Johannes 19,28: »Jeg tørster.« 
Natten op til langfredag blev Jesus pisket. Soldater hånede ham. De korsfæstede ham, og han led tørst på korset. Evangelisterne fortæller, at de, som gik forbi, sagde spottende: "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse." Og nogle råbte: "Stig ned af korset, hvis du er Guds søn, så vil vi tro dig." Det var den samme fristelse, som Jesus havde mødt i ørkenen fra Djævelen, som sagde: ”Hvis du er Gud søn, så sig, at stenene skal blive til brød!” Men Jesus modstod fristelsen. Vi har brug for at huske på Jesus, når vi møder modgang og fristelse. Husk på ham, når du fristes til "stige ned af korset" og leve i verden uden Gud. Jesu hjælper os til at bede: "Led os ikke ind i fristelse!"

6.

SJETTE KORSORD Johannes 19,30: »Det er fuldbragt.«
Jesus er det eneste menneske, som ved sin død med rette kunne sige: ”Det lykkedes!” ”Det er fuldbragt!” Han havde gjort alle ting vel livet igennem. Han havde også opfyldt alle de løfter, Gud gav i Gamle Testamente. Han levede det sande menneskeliv for os alle. Han bar vor skyld og døde for os. Og tredje dag opstod han. Han overgav sit liv til tjeneste og gjorde Guds gode vilje. Det samme ikke siges om os. Vi gør mange gange vor egen vilje, og derfor går det galt i hverdagen. Da skal vi huske på, at Jesus er vor Herre, og at hans vilje altid er den bedste. Desuden har han fuldbragt vores frelse. Alt er, som det skal være, også selv om vore liv ikke lykkes, som vi ønsker. For Jesus har den fuldkomne plan og har allerede gennemført den, hvad angår vor frelse. Derfor kan vi tillidsfuldt bede: ”Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden!”

7.

SYVENDE KORSORD: Lukas 23,46: Jesus råbte med høj røst: »Fader, I dine hænder betror jeg min ånd!«
Al verdens ondskab angreb Jesus langfredag: fjender, djævelen, romere og jøder. Han blev også svigtet af sine egne disciple, én fornægtede ham, en anden forrådte ham. Det kunne ikke blive meget værre. Hvordan havde Jesus det i denne situation? Han betroede sig i sin Faders hænder. Det kan vi også gøre, når alt ondt rammer os. Jesu kærlighed er stærkere end alt ondt i verden til sammen. Sådan lærer Jesus os at bede: "Men fri os fra det onde!" For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. www.vivit.dk. post@vivit.dk