Forside www.vivit.dk
Sommertræf 11.-15. juli 2020 i Aarhus

Han slettede vort gældsbevis

Prædiken

Summary

Aftenprædiken på Sommertræf 13. juli 2020. LGJ. Tekster på Dansk og Farsi.

Kolossenserbrevet 2,14
Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.

کولوسيان ايش 2
13    و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونکه همهٔ خطایای شما را آمرزید،
14    و آن دستخطّی را که ضدّ ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده، از میان برداشت .
15    و از خویشتن ریاسات و قوّات را بیرون کرده، آنها را علانیةًً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت

Hvad betyder det at få slettet sit gældsbevis? Det kommer jo an på, hvad det er, man skylder. Men hvis man skylder meget, kan det være vanskeligt at leve. Gælden trykker. Man kan ikke købe noget, man kan ikke leve på anden måde end at få ny gæld, mere og mere gæld.

De af os, som ikke skylder noget, er glade. Og de af os, som har en stor gæld, er ikke glade. Men så forsøger vi at leve alligevel. For penge er jo ikke alt! Men hvis man skylder noget andet end penge – personlig skyld – hvis det er straffeloven og ikke kun færdselsloven eller skatteloven, man har overtrådt, da må vi jo i fængsel. Mister arbejde. Da kan vi ikke berolige os selv. Det eneste, som hjælper ville være, hvis vi kunne blive frikendt – frikendt. Men det er jo ikke muligt, hvis jeg er skyldig.

 

I. GÆLDS-BEVISET

Paulus siger: ”I var døde i jeres overtrædelser.” I overtrådte. Når det sker i håndbold, gælder målet ikke. Det er snyd. Når vi overtræder grænsen, Gud har sat: Kærlighedens grænse – da går det helt galt. I bibelen forklares det sådan: Når man synder, må man dø!

13 Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, [uomskårne på kroppen, gjor­de Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser.] (Kol 2,13).

13   و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونکه همهٔ خطایای شما را آمرزید،

De havde gjort noget, som ikke var godt – og de var som døde. Døde i overtrædelser. Kunne ikke gøre det rigtige, ville ikke gøre det. Det forkerte var en magt i dem. De kunne ikke befri sig selv. Hvis vi vil vide, hvad han tænker på:

utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. 6 Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. 7 Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. … vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund … løgn. ( Kol 3,5-9)

 پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هویٰ و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است
 که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می‌آید.
 که شما نیز سابقاً در اینها رفتار می‌کردید، هنگامی که در آنها زیست می‌نمودید.
 لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود.

Vi har et gældsbevis. Der er mange ting, der beviser, at du er skyldig. MEN! Jer gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. (vers 13). Gælden er sløjfet – taget bort. Hvordan kan vi vide det? Hvordan kan vi tro det?

 

II. BEVISET PÅ, AT GÆLDEN ER SLØJFET

Beviset på tilgivelsen har vi i Evangeliets fortælling om Jesu død. Da Jesus hang på korset, blev der korsfæstet to forbrydere sammen med ham. Og mange stod ved korset og gjorde nar af Jesus. Og hør nu, hvad Jesus sagde:

”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!” (Lukas 23,34)

34    عیسی گفت، ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. پس جامه‌های او را تقسیم کردند و قرعه افکندند .

Hvad gjorde Gud med Jesus, da Jesus havde bedt om tilgivelse for os? Gud gjorde noget forfærdeligt for JESUS: Han lod ham hænge på korset – dø – i vort sted.

14 Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; (Kol 2,14).

14   و آن دستخطّی را که ضدّ ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده، از میان برداشت.

Det lignede nederlag. Det var det også for Jesus! Men samtidig var det en sejr. Han lider jo og dør på et kors. Han bliver begravet! Og han gør det for os. Derfor er der triumf og sejr.

15 han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. (Kol 2,15).

15   و از خویشتن ریاسات و قوّات را بیرون کرده، آنها را علانیةًً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت.

Det var der én, som hørte. Han var forbryder. Havde nok dræbt, slået ihjel. Alle var imod ham. Men han hørte, at Jesus bad om tilgivelse for sine fjender. ”Tænk, hvis Gud i himmelen vil høre den bøn, Jesus beder!”

Der skete noget med røverens hjerte. Han fik troen. Han fik tillid til Jesus! Det ved vi, fordi han sagde sådan til Jesus:

Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige! Og Jess sagde til ham: ”Sandelig siger jeg dig. I dag skal du være med mig i Paradis.” (Lukas 23,42-43).

42    پس به عیسی گفت، ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی .
43    عیسی به وی گفت، هرآینه به تو می‌گویم امروز با من در فردوس خواهی بود .

Røveren var blevet levende. Vi ved, at han blev det, fordi Jesus bad sin Far om tilgivelse for alle sine fjender. Det siger Paulus også her:

13 Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. (Kol 2,13)

13   و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونکه همهٔ خطایای شما را آمرزید،

Sådan bliver vi gjort levende! Derfor er vi vilde med at høre evangeliet og tilgi­velsen. Vi er vilde med det. Og jeg er vild med at forkynde det. For Jesus døde i stedet for Røveren og i stedet for dem i Kolossæ. Og i Åbo. Og i Aarhus og i Køben­havn, i Hellerup og Valby, I Svogerslev, i Rødovre, i Risskov, Lunder­skov, i Aalborg og Struer, i Teheran, Kurdistan, Kabul. Skal de så ikke have det at vide, så deres hjerter kan blive levende? – Jesus døde ikke kun for forbrydere og terrorister. Også for dem, som synes, at det er nogenlunde ordentlige mennesker. For alle mennesker er døde i deres overtrædelser. JESUS gik ind i fængslet i stedet for dem. Og hvad så med dem? Så var de jo fri! Godt, når det sker i sidste øjeblik. Men endnu bedre, hvis det kan se lidt tidligere. Fx når man er 70 år. Eller 40 år, eller 25 år, eller 14 dage. Fantastisk at leve så længe som muligt på Jorden og være levende med Jesus!

 

III. ANDRE FORSLAG TIL at blive gældfri overfor Gud?

Er der ikke andre måder at blive frelst på og få et ordentligt liv, end at tro på Jesus og beder ham om tilgivelse? Det er jo ydmygende, Guds søn skal dø på et kors for dig! Det er jo sølle. Det er virkelig for dårligt af mig! Det er virkelig for dårligt af dig. (Jeg havde en gang en frisør, som sagde til mig, at han ikke ville tro på tilgivelsen – det var for let. Man skulle være et ordentligt menneske for at blive frelst).

Sådan var det også i Kolossæ. Og sådan er det i Åbo og Aarhus, hvor vi mennesker bor. Sådan kan det også være i en kristen menighed. Man synes, at det skal være på en anden måde. Jo, det med Jesus på korset kan vi da godt tro. Men der skal mere til.

I Kolossæ var der to alternative forslag:
Den ene forslag var ydmyghed, engledyrkelse og syner.

18 Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, 19 og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst. (2,18-19).

18   و کسی انْعام شما را نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده است؛
19   و به سر متمسّک نشده که از آن تمامی بدن به توسّط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده، نمّو می‌کند به نموّی که از خداست.

Det lyder jo helt godt, hvis man kan være et ydmygt menneske, dyrke den åndelige verden og få mange oplevelser i syner. Er mon ikke vejen til Gud? Men bliver du mere gældfri af den grund? Nej. Det nytter kun, hvad Jesus har gjort.

Det andet alternative forslag var at være streng ved sig selv og leve efter strenge regler, som et tillæg til Guds gode vilje, som står i de 10 bud og som Jesus har lært os. Paulus spørger menigheden i Kolossæ og os:

Hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden: 21 Tag ikke, smag ikke, rør ikke! 22 -- alt sammen noget, der skal bruges og forgå -- det er kun menneskers påbud og lære. (Kol 2,20-22)

20   چونکه با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگانِ در دنیا بر شما فرایض نهاده می‌شود؟
21   که لمس مکن و مچش بلکه دست مگذار!
22   (که همهٔ اینها محض استعمال فاسد می‌شود) برحسب تقالید و تعالیم مردم،

Det kan lyde fromt at afholde sig fra det ene eller andet undgå nydelser som en slags betaling, fordi man gik i byen og drak sig fuld; at undgå ægteskab og sex, fordi man misbrugte sex; at gøre nogle vanskelige ting med sit legeme, for at få mere selvkontrol og måske komme Gud nærmere. Men jeg spørger igen: Bliver vi gældfri? Kan det sone for vore synder? Nej! Kristus’ apostel fortæller, hvad det regnes for både i og udenfor menigheden:

23 Det går for at være visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. (Kol 2,23).

23   که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تن‌پروری ندارد.

Det er ”kødelig selvtilfredsstillelse”, når vi følger strenge regler, som ikke er fra Guds ord. Du bliver måske tilfreds med dig selv, fordi du gør sådanne ting. Men det har ingen værdi. Kan I da ikke se, at I allerede har det hele i Kristus! Han døde for jeres synder og udslettede vort gældsbrev.

Så vil vi ikke tænke i alternativer til evangeliet og syndernes forladelse. Men vi vil takke Gud, fordi han har gjort os levende med Kristus! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke.. post@vivit.dk