Forside www.vivit.dk
Oversigt
Søgemaskine

Sandheden gør fri

4. søndag e. påske, 29. april 2018 i Gratiakirken, Aarhus. LGJ
Salmer: 351 – Sl 139 - Sl 23 - 258 // 541 - 430 - 178

Johannes 8,28-36
Jesus sagde da til dem: "Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne." Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

DET HANDLER OM FRIHED og SANDHED. Og vi vil begynde med at overveje nogle eksempler på frihed:

I. FRIHED i virkeligheden

Vi får pålagt og tager også livet igennem opgaver, som ikke mange ville vælge, hvis det var et spørgsmål om at vælge. Men du til og med glad midt under arbejdet. – Et arbejde, hvor du hjælper mennesker, der har det meget svært. Du bliver knyttet til dem. Andre siger: Hvorfor finder du ikke et andet job. Men for dig er det ikke et job, men det er blevet et kald. Du gør det måske uden at få penge. Ulønnet. Du er bundet til opgaven. Og alligevel er du fri og glad. – Eller det er et kald i familien med, at du må tage dig af en gammel urimelig far, som har brug for dig, og som du elsker. Eller du er gravid og oplever komplikationer og smerter. Men det er frihed for dig, selv om du ikke har noget valg. Det handler jo om at bære et lille menneske i 9 måneder indtil fødslen. Og efter fødslen kommer nye opgaver som forældre.

Både raske og syge børn begrænser de voksnes liv. Men hvor er den mor og far, som vil bytte deres virkelighed som forældre for noget som helst. Det er jo deres barn. Hvis man kun tænker på besværet, kan man føle sig ufri. Men når man ser virkeligheden, dvs. ser det levende menneske, som er der i virkeligheden, ser blikket, mærker hånden, rammes af smilet og føler med­men­ne­skets smerte, da kan du ikke tænke dig noget andet liv end at tjene og hjælpe. Virkeligheden gør dig fri. Vi kunne også sige SANDHEDEN gør fri. I bibelen betyder sandhed: afsløring af virkelig­heden. Det er den sandhed, som gør fri. Jesus siger: ”I skal forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer frie!”

2. VIRKELIG FRI

JESUS taler i dag om frihed, som er større og vigtigere end det, de fleste anser for at være frihed. Han siger, at de skal blive VIRKELIG frie. Ordet ”virkelig” viser, at vi behøver en frihed, som er større og mere nødvendig, end den frihed, vi kan opnå ved at flygte fra et land eller fra en opgave og hæmmende forhold i livet. Og flugtvejen, redningsbåden, tunnellen, eller vejen over bjerget er ”Sandheden”. Han siger jo: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." Men tilhørernes reaktion var, at de ikke behøvede frihed ud over den, de havde. De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?" - Tal ikke sådan til os. Vi kender loven. Vi kan gøre som vi vil og gør det. Vi er frie mennesker, som har styr på livet.

Vi kan næsten høre danskere svare på samme måde. ”Kom ikke og kald os for slaver. Vi er frie. Vi har ytringsfrihed. Vi har fri sex. Vi har religi­ons­frihed. Vi har de europæiske menne­ske­rettigheder. Vi har frihed til at lad os skille og lever på alle de sjove måder, man kan nyde sit liv på. Vi har frihed på grund af vore penge, så vi kan rejse hvorhen vi vil. Vi har frihed til at fordrive fostre, og om ikke længe får vi også nok frihed til at give dødshjælp, så mennesker, der er ensomme og lider meget, kan få en sprøjte, uden at nogen skal dømmes for at hjælpe dem med at få fred.

3. I VIRKELIGHEDEN SLAVER

”Jo, vel er I trælle. For den, der gør synden, er syndens træl.” Sådan sagde Jesus det ligeud til jøderne Men det kunne de ikke indse. På lignende måde er det ufatteligt svært for os at indse, at vi lever forkert, når vi har tilpasset os almindelig gennemsnitlig accepteret umoralen, selviskhed og gudløshed. For vi er jo ikke værre end andre! Og vi er vel ikke direkte til skade for nogen? Hvordan kan vi være slaver, når vi har fri sex, frihed til at vælge vort køn, frihed til at lade sig skille og skaffe ufødte børn af vejen; frihed til at leve, som vi vil; ytringsfrihed til at tale og sige ting om andre, om deres kultur og tro, selvom det måske krænker og fornedrer andre; og frihed til at udnytte natur og penge på vores egen luksus.

Men det er netop deri, at slaveriet består! Slaver er vi, når vi drives af vores egen lyst til at leve i strid med de 10 bud. Slaver er vi, når vi afviser at leve lydighed, offer og uselvisk kærlighed til slægten og til den fremmede. Denne såkaldte frihed nedbryder det, skaberen har givet os: ægteskab, mange børn, familie og at vi lever i det kald, Gud har givet os, og ikke kaster det af os. Og beviset på, at vores kultur er dekadent og fordærvet, ligger i, at de menneskelige skraldepladser bliver større og større. Der er tusindvis af ensomme tabere, når de unge, rige og smukke har nok i sig selv. Og de bliver også selv tabere: de rammes af tomhed og meningsløshed, og en dag skal de stå til regnskab overfor den Almægtige, deres Skaber og Frelser.

4. SANDHEDEN SKAL GØRE JER FRIE

Sådan gør Jesus: han hævder at jøderne er trælle – og at vi danskere også er det. Og at de og vi behøver frihed. Og derefter fortæller han, hvordan vi bliver frie: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden.” Vi har simpelthen brug for at han taler til os og afslører os. Sandheden afslører virkeligheden for os, så vi råber om hjælp. Og da er vi på vej til at blive disciple, Jesu disciple. Hvis vi kun omgås vore egne tanker om os selv og dem, som kan give os medvind, da bliver vi aldrig Jesu disciple. Vi skal høre hans ord. Og holde os til det – grave i det – fordybe os – og bruge det – leve efter det. For det er ufatteligt godt. Og da vil vi forstå, at vi er syndere.

Men sandheden afslører også ham for os, som selv er Sandheden. Jesus siger det sådan i evangeliet: ”Når I får ophøjet Menneske­sønnen, skal I forstå, at jeg er den, jeg er.” Der er én helt bestemt begivenhed, som kan hjælpe os til at forstå, at Jesus er Herren, vores Herre, den Herre, som udfriede israelitterne fra fangenskabet i Egypten, og den Herre, som udfrier os fra at leve med ryggen til gud med retning mod tomhed, meningsløshed og dom og evig død. Begivenheden er: Menneskesønnens ophøjelse på korset. Hans død i vort sted. Her ser vi jo, hvor virkelig Guds kærlighed er til os. OG vi ser, hvor virkelig og frygtelig vore synd er.

Jesus siger jo til jøderne: ”Når I får ophøjet Menneskesønnen!” Dvs. når I korsfæster mig. Når det går op for jer, at I er villige til at gå så langt i jeres selviskhed og ønske om at undertrykke sandheden, at I korsfæster mig, Og når I samtidig ser, at jeg døde for jeres synder. DA skal I forstå, at jeg er jeres HERRE. Og da skal I blive frie! Virkelig frie! Og den frihed er jeres uanset hvor I ellers er i livet, og i hvilket land I bor, og om I har det svært eller godt som mennesker. For da er jeg hos jer. OG vi følges ad gennem dette liv, I sammen med mig, og mig sammen med jer. OG jeg giver jer evigt liv. Da bliver I virkeligt frie, kære disciple. Da kan vi leve i virkeligheden og lade os binde til det liv, Gud har givet os: Give os helt hen i frihed, for vi tilhører en Herre, som døde for os.

Vi kan også stole på hans vilje og hellige lov. Vi bliver ikke fri ved at blive fri for de 10 bud og ved at vi kollektivt erklærer, at det er i orden med troløshed og selviskhed. Det gør os til slaver af synden. Og vi kan stole på hans offer for vore synder – han døde på korset for os.

Bliv i mit ord, så er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer frie, virkelig frie. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 29.04.2018. post@vivit.dk