Lad mig dog se din herlighed!

Prædiken på 2. søndag e. hellig 3 konger, 18.1.2015. Aarhus og Løsning. LGJ
Salmer: Din trone står i evighed. Bibelkor Sl 62. 125v1-3. 124. 312. 432. Din trone står v.5.

Johannes 2,1-11
Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende: "Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet." Hans mor sagde til tjenerne: "Gør, hvad som helst han siger til jer."
Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: "Fyld karrene med vand." Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: "Øs nu op og bær det hen til skafferen." Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin - han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen og sagde til ham: "Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu."
Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.

1. Jesus åbenbarede sin herlighed ved et bryllup i Kana, og hans disciple troede på ham. Havde han ikke vist dem sin herlighed, havde de ikke troet på ham. Så enkelt er det. Det er helt afgørende for os som kristne, at vi ser Guds herlighed. For hvorfor skulle vi ellers tro på Gud. Hvis ikke Gud kan levere herligheden, er der jo også en herlighed her i verden. Den vil vi da vælge i stedet! For der findes en anden og forloren og falsk herlighed, som ustandselig vil konkurrere med evangeliets herlighed og frelsens herlighed. For det kan være så vanskeligt at skelne og se forskel. Og når vi nu er inviteret til bryllup i evangeliet, kan vi jo tænke på kærligheden og seksualiteten og troskab. Seksualitet er skabt af Gud og en ufattelig stor gave til mennesket. Gennem den sætter vi børn ind i verden. Hvilket under! Men den samme gave kan misbruges i selviskhed og blive ødelæggende og gøre ensom. Der er ikke langt fra herlighed til elendighed. Seksualitet uden troskab er elendighed.

2. Jesus mødte den falske herlighed som noget af det første på fristelsens bjerg. Her viste Djævelen ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde: ”Alt dette vil jeg give dig, hvis du bare opfylder en enkelt betingelse.” Men Jesus sagde NEJ. Ikke fordi han ikke ønskede at få det herligt, men fordi det var en falsk herlighed, og fordi han allerede ejede herlighe­den fra Gud. Den fyldte ham. Og han var kommet for at dele med menneskene. Vise dem kærlighed og troskab. Og give os evig herlighed. Det er ikke sandt, atJesus Kristus vil føre os ind i et fattigt liv, hvor vi må forsage og leve uden glæde. Det er en forestilling, som kommer ustandseligt herinde fra mig selv. Og hvor jeg dog har brug for at høre og se Guds herlighed.

3. Vi har hørt tre tekster om Guds herlighed.
* Moses bad om at få lov at se Guds herlighed (2 Mos 33).
*
Jesus åbenbarede sin herlighed ved et bryllup (Joh 2,1-11).
* Og apostelen Paulus fortæller, hvad der virkelig tæller i kristenlivet: Være glade med de glade, græde med dem, der græder. (Rom 13).

I

4. Moses bad: Lad mig dog! Men hvorfor ”dog!” Moses’ problem var ikke at han ønskede at få det herligt rent personligt. Det lærte han at give afkald på, da han var prins i Egypten. Da han blev 40 år valgte han Egyptens herlighed fra og ville hellere lide ondet sammen med Guds folk, for han havde lønnen for øje (Hebr 11,24-26). I tro indstiftede han påsken. I tro gik de gennem det røde hav. Og nu havde han ført folket til Sinaj bjerg.

5. Men her skete noget forfærdeligt: Mens Moses var oppe på bjerget for at modtage Guds åbenbaring om gudstjenesten og pagtens tavler, blev folket utål­mo­digt. De samlede det herligste, de havde, deres guld, og byggede de en guldkalv. Og de sagde til hinanden: ”Her er din Gud, som førte dig ud af Egypten.” Og derpå dyrkede de hinanden i leg. Og da Moses kom ned og så det, gik alt i stykker for ham. Gud sagde, at han ville straffe folket. Han sagde til Moses: I må rejse videre uden mig. For hvis jeg er hos jer, vil I blive tilintetgjort øjeblikkeligt. (2 Mos 33,5). Fortvivlende. Moses og Gud talte om det i Åbenba­ringsteltet. Og når Moses gik ind i Guds telt, sænkede skysøjlen sig over teltet, når, så folket kunne se, at Gud var sammen med Moses. De så et glimt af herligheden. Herinde bad Moses: ”Ødelæg os ikke. Men tilgiv os! Og, Herre, vi kan ikke rejse videre, hvis du ikke rejser med. …” Og Gud svarede: ”Så rejser jeg med. Og tilgiver. For du har fundet nåde for mine øjne!

6. Det var i den situation, at Moses bad: ”Lad mig dog se din her­lig­hed!” Og Herren svarede JA: ”Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig: Jeg viser nåde, mod hvem, jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg vil. … Og du får min herlighed at se … bagfra.” Og det fik han. Og Gud tilgav, hvem han ville tilgive, og forbarmede sig over dem, han ville forbarme sig over. Offerlammet i åbenbaringsteltet bar folkets synd. Herren rejste med.

II

7. Evangelisten taler om frelsens herlighed i beretningen om brylluppet i Kana: Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Det var nødvendigt, hvis disse mænd skulle følge med Jesus og være hans disciple! Ellers var de blevet ved fiskeriet, eller i de andre erhverv, hvor de kunne tjene til føden. Sådan skal der også noget til, hvis vi skal være kristne!! Gud må vise os sin herlighed. Vise os, at Jesus vi har brug for Jesus, og at han elsker os og vil være hos os.

8. Disse mænd havde lært Jesus at kende ude ved Jordan-floden. De var sammen med Johannes Døber. De var blevet døbt. De havde set deres liv i lyset af Guds vilje – og havde som så mange andre erkendt og bekendt at de havde brug for tilgivelse – og at Gud var hos dem i deres liv. Og de blev døbt til syndernes forladelse. Og da pegede Døberen på Jesus og sagt: ”Se Guds lam, som bærer verdens synd!” En mand, som er Guds Lam. En mand, som bærer verdens synd. Det intet mindre end herligt, hvis sådan en redningsmand findes – og hvis han er hos os, når vi er skyldige og skal dø. Johannes påstod, at Jesus var den redningsmand. Messias. Guds Søn. Frelseren.

9. Men hvordan kunne de vide det? Kun, hvis han beviste det! Johannes fortæller, at Jesus inviterede dem med hjem, og de så, hvor han boede (Joh 1,39). Og de mærkede, at Jesus var anderledes. Men var han så meget anderledes, at de skulle tro på ham som deres Frelser? - Tre dage efter var de inviteret til bryllup sammen med Jesus. Også Jesu mor er med. Og vinen slipper op. Festen må høre op. Her fortæller Jesu mor det til Jesus, for at han skal hjælpe. Men ærligt talt: Mon han vil bruge tid på at redde en bryllupsfest ved at skaffe vin. Mon ikke Jesus vil sige til sine discip­le: Kom. Vi tar’ af sted. De har inviteret for mange. -

10. Men Jesus overrasker alt og alle. Han hjælper! Han gør sit første under ved et bryllup. Han tager sig af brud og brudgom. Han velsigner manden og kvinden og sørger for ægteskabet. Han åbenbarer sin herlighed og skaber liv i forholdet mellem mand og kvinde. Han giver dem vin. Jo, vi kan bede Gud om hjælp. Og en ægtefælle. Om velsignelse i livet. I de små ting, og i de store, fordi både småt og stort er fra ham. Og vi kan som Jesu mor vente, at han hjælper på det helt rette tidspunkt. - Jesus forvandler vand til vin. - Og ud over at han hjælper brudeparret, vækker han med sit under minder om profeternes ord: Hør bare, hvad der står hos profeten Amos og Joes: Der skal komme dage, siger Herren, da … bjergene drypper af most, alle højene driver af væde. Jeg vil vende mit folk Israels skæbne … (Am 9,13-14 og Joel 4,18).

11. Disciplene så hans herlighed og troede på ham. Og de så mere og mere. Og deres tro blev styrket. Johannes sammenfatter det sådan: Ordet blev kød og tog bolig hos os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed (Joh 1,12). Den herlighed blev aller mest tydelig, da Jesus blev korsfæstet for sit folks synder og opstod. Da vidste de, at Messias, Frelseren, var hos dem og ville drage med dem. Derfor ved også vi, at Gud forbarmer sig over dem, han vil, og viser nåde mod dem, han vil vise nåde. Og ved dåben og nadveren giver han os vished om, at han er hos os, rejser med os og tilgiver os.

III

12. Det er den herlighed, som har grebet Paulus i brevene – og som griber om sig i kristenlivet, så vi får et ønske om at tjene med den kraft, Gud giver. For hvad er der ved at rejse jorden rundt alene, og se alle riger og deres herlighed, hvad er der ved at blive rig og eje alt, hvis vi samtidig svigter det menne­ske, vi skulle hjælpe og elske: et barn, en fattig, en syg, en ensom, en mormor en far eller vores ægtefælle? - Det, som umiddelbart ser herligt ud, men som blokerer for Frelseren og for kærlighedens tjeneste, er en falsk herlighed. Det er den herlighed, Jesus så på fristelsens bjerg. Det er den guldkalv, de byggede ved Sinaj. Derfor vågner op til ensomhed og skyld i morgen.

13. Helt anderledes er det da at høre, hvordan Paulus taler og opfordrer: Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed.

14. Den herlighed vokser frem, når evangeliets ord øses ind i vore hjerter. Da bliver det til den dejligste og mest velsmagende vin. Du smager den som tilgivelse og nåde og frelse. Og din næste smager den som tjeneste og omsorg, som de møder gennem dig. Sådan udfolder underet i Kana sig i dit liv, i jeres familie og i vores menighed. Og vi ser Jesu herlighed – og vi tror på ham. Amen.

Lagt på www.vivit.dk 18.01.2015 post@vivit.dk