Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Elsker I mig, så ...

Pinsedag 20. maj 2018 i København og Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 247, 238v4, Salme 67, 252, 272, 430, 246

Johannes 14,15-21
Jesus sagde: "Elsker I mig, så vil I holde mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer."

Pinsens evangelium handler om kærlighed til Jesus, og hvad der følger deraf.

1.

Først siger han: “Elsker I mig, så vil I holde mine bud!” Han taler til sine disciple og forventer deres kærlighed. At elske er ikke blot at have sympati for ham, at nikke ja til hans undervisning og at være tiltrukket af hans magt. Det er ikke blot at mene, at kristendom har nogle gode regler for livet – bedre end Islam, bedre end ateisme og amoral og umoral, og så ellers leve på egen hånd. - At være kristen er at elske en mand, en helt særlig mand, ham, som gik i døden for dig! Det er et spørgsmål om at være eller ikke at være. Det handler om liv eller død, fællesskab eller dyb ensomhed, frelse eller undergang. Disciplenes og vores kærlighed sættes på prøve. Han siger jo: "Elsker I mig, vil I holde mine bud!" Så enkelt er det. - Men hvad betyder det?

2.

Hvad mener han med ”bud”? Jeg har fundet de steder i Johannes-evangeliet, hvor Jesus taler om at holde Guds og Jesus’ bud, og det er måske overraskende. Men samtidig også godt og befriende!

Første sted er Joh 10,18: 18 Ingen tager det [livet] fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.» (Jn. 10:18 D92). Her handler det om Jesus i forhold til sin Far. Han elskede sin far ved at gøre det, nemlig give sit liv for fårene. Det var hans bud. - Kan vi udføre og gøre det bud, Jesus fik? Nej, vi kan ikke sætte livet til for alle andre mennesker. Intet menneske frelse andre med sin død. Vi har selv brug for en forsoner og frelser. Så det bud kan vi ikke udføre. Men vi kan alligevel holde det, dvs. holde fast ved det, tro på det, stole på, hvad Jesus har gjort. Det er at holde Jesu bud.

Andet sted er Joh 12,49-50: 49 For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. (Jn. 12:49 D92). 50 Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som Faderen har sagt til mig.» (Jn. 12:50 D92). Et overraskende bud: Han påbyder: ”EVIGT LIV!” - Hvordan holder man det bud? Igen: Vi kan ikke give os selv evigt liv. Men vi kan holde fast ved hans bud, hans budskab. Det gør vi ved at stole på Gud. For der står: ”Enhver, som tror på ham, skal have evigt liv!” (Joh 3,16).

Tredje sted er Joh 13,34 og Joh 15,10: 34 Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. (Jn. 13:34 D92). 10 Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. (Jn. 15:10 D92). 12 Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. (Jn. 15:12 D92.) – Frelseren, Jesus, har elsket os. Elsk hinanden, som han har elsket jer! Give dig hen for! Tjen! Vask fødder på, giv klæder og mad, besøg! Tag jer af! Kom i forkøbet, tilgiv og hjælp! Det er budet! Vi må holde fast i hans kærlighed, hvis vi vil holde fast ved hans bud. At elske ham er at holde fast ved, hvad han her har gjort – og også sagt, at vi skal gøre! Det kan vi ikke gøre på afstand eller i tankerne. Vi må være sammen, tage om hinanden, besøge, bruge tid på, ja, binde os til hinanden. ”Hinanden” er de andre disciple, som elsker Jesus.

I Johannes’ første brev sammenfatter apostlen det for os: 23 Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os. (1 Jn. 3:22-23 D92). 3 For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge. (1 Jn. 5:3 D92).

Jesu bud at vi TROR på ham og ELSKER hinanden.
1) TRO! Dvs. hold dig til evangeliet, som forkynder, at han døde i dit sted! Derfor går du til nadver og mod­tager hans legeme og blod. Det gør du bare. For han har sagt: ”Gør det til ihukommelse af mig!” Det er ikke tungt og besværligt, men en glæde. Og du lytter til evangeliet. At høre evangeliet, bibelordet, gudstjenestens prædiken og skriftstykket i din andagt er vigtigere for dig end en serie på Netflix. For du ved, at her er Jesus, her åbenbarer den mand sig for dig, som gav dig sit liv og døde for dine synder.

Og 2) ELSK! Elsk hinanden, som Jesus har elsket jer: Brug tid på at finde ud af, hvad de andre disciple har brug for – børnene – de ældre – de unge familier – de ældre ægtepar, de enlige, de fraskilte, enkerne, de fortravlede og stressede. Kunne du betyde noget for en eller to i den kommende uge?

- Elsker I mig, vil I holde mine bud. Føler du dig afsløret? Det gør jeg. Jeg mærker at jeg ikke elsker, som jeg burde. Afsløret af Sandhedens Ånd. Men samtidig afsløret, så jeg ved mig elsket. For han døde for mig, og han giver befaling om, at jeg skal have evigt liv. Det giver mig tro og tillid til ham. Derfor må jeg elske ham

3.

Jesus siger nu til os, som elsker ham og klynger os til ham og hans bud og budskab: v16 ”og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid.” Det bliver pinse, hvor mennesker elsker Jesus og holder hans bud. Dér og til dem giver Faderen Helligånden.

I dagene op til den første kristne pinse blev disciplene jo i Jerusalem på Jesu bud. indtil han sendte dem den Ånd, som han havde lovet. De holdt sig sammen om det, han havde sagt og lovet. De bad. Og da gav Gud dem sin Ånd. På samme måde med os: Når vi holder os til Jesu bud, dvs. klynger os til evangeliet og tror, at han døde for os, og elsker hinanden, som han elskede os, da giver Jesus os ”en anden talsmand”. Hellig­ånden kommer, når vi sammen holder fast ved Jesu ord og bruger det. Det gør han virkelig.

Når vi klager over, at vi ikke har tro og mangler Guds Ånd, da hjælper Jesus os i pinseevangeliet til at holde fast ved ordet. At ”blive i Jerusalem” betyder for os at holde gudstjeneste, læse Skrifterne, holde nadver sammen. For Talsmanden kommer ikke gennem vore tanker, men gennem Jesu ord læst og prædiket for os. Han er den ”anden” talsmand. Den første var Jesus. Helligånden tager Jesu plads ved vor side.
* Han minder om det, Jesus sagde (Joh 14,26).
* Han vidner for os om Jesus (Joh 15,26).
* Han vil herliggøre Jesus (Joh 16,14).
* Faderen og Sønnen giver os Ham, og Jesus sender ham til disciplene (14,16; 16,7).

Faderens formål er, at han må være i disciplene for altid. Jesus forklarer, at det er sådan, at vi kan leve som børn hos deres kære far.

4.

v17 ”… sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.” Verden tror ikke. Nej, for når man ikke holder fast ved Jesu bud, da kan man ikke tro. Det er en stærk advarsel til mig, at jeg ikke må ophøre med at læse og lytte til Evangeliet. Jeg må ikke holde mig borte fra menighedens gudstjeneste og fællesskab. Gør jeg det, går min tro til grunde – og jeg går til grunde.

Men sådan skal det ikke gå for dig. For du er ved evangeliet blevet kaldt til tro og har fået livet ved nåden i Jesus. Og Sandhedens Ånd er hos dig. Og din virkelighed er som et barns virkelighed hos sin Far. Jesus gjorde første del af Frelsens arbejde. Han blev menneske og påtog sig vore synder og døde i vort sted, så vi kan blive frikendt og benådet. Sandhedens Ånd, den anden Talsmand, gør anden del af Frelsens arbejde. Hans arbejde er at overbevise den skyldige om hans skyld og få ham til at modtage tilgivelsen. Han siger til dig: Du er skyldig, ja, en synder. Men på grund af Jesus er du fri og tilgivet! Du får dommen: at du på grund af Jesus skal have evigt liv. Og talsmanden (advokaten) smiler og tager dig om skulderen. Og da er alt vel. Det er pinse. Du er i Guds gode hænder. Og du har noget godt at dele med andre.

Sådan mærker vi, at Jesus ikke har efterladt os faderløse. Han kommer til os. Han er hos os her i dag og alle dage. AMEN.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 20.05.2018. post@vivit.dk