Forside www.vivit.dk

 


Hjælp til 30+ og andre

3. søndag e. påske  (2. række)
Forslag til liturgi og salmer ved ”hjemme-gudstjenesten”
DS 20 (ny DS 24): En vej eller anden, vor Herre ved råd
Søndagens kollektbøn. Hebr. 4,14-16
Sl 139: Du omslutter mig på alle sider og holder mig i din hånd
Evangeliet: Joh 14,1-11 og Trosbekendelsen
DS 510 (ny DS 644): Aldrig er jeg uden våde

Bibelens salme 23 som bøn + Fadervor
DS 420 (ny DS 461): Jesus Kristus er til stede (en sang om Jesu nærvær i Nadveren, så vi længes). Ønsker du nadver, kan det arrangeres udenfor den ordinære gudstjeneste. Kontakt præsten.
DS 6 (ny DS 6): Dig være, mildeste Gud Fader

Prædiken ved pastor Leif G. Jensen

Evangelium: Johannes 14,1-11
”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen." Thomas sagde til ham: "Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?" Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham." Filip sagde til ham: "Herre, vis os Faderen, og det er nok for os." Jesus sagde til ham: "Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.


30 plus
Jesu nærmeste disciple, apostlene var 30 plus, da skæringsdagen kom. Nu skulle de ud af reden. De var flyvefærdige. Jesus havde vist dem vejen. Han sagde: ”Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen!” (14,4). Men de følte slet ikke, at de var klar til at han forlod dem. Thomas sagde: ”Herre, vi kender ikke vejen!” (14,5). Filip vil have det uddybet og bad: ”Vis os Faderen, og det er nok for os” (14,8). Kun en af dem var parat, nemlig Peter. Han sagde kort forinden, at han var rede til at gå med Jesus hele vejen, også selv om det ville koste ham livet (13,37-38).

Ikke ”unge voksne”
Disse disciple ikke længere ”unge voksne”, men "voksne voksne", mænd i deres bedste alder. De var forberedt til at bære ansvar i tjeneste for andre, ligesom Jesus havde gjort det; de havde lært, hvordan man tager imod de små børn og tager sig af syge; de havde fået evangeliet om Guds rige; de kunne give andre håb i livet og i døden og efter døden. De havde gået i skole hos ham, som er Vejen, Sandheden og Livet.

Jesus havde indledt samværet denne aften med at vaske deres fødder. ”Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer!” (13,15). Det er, hvad ”voksne voksne” skal! Det er også jeres opgave, som er 30 + og oplært i den kristne tro. I har fået så meget givet. Der er brug for jer på arbejdet, i familien, blandt de ældre i slægten og i menigheden og i missionen. Der ligger en vej foran jer på 30+. Jesus siger: ”Jeg er Vejen!” Det betyder, at han er med hele vejen – alle årene. Han døde og opstod for os i påsken, og han har os i sin stærke hånd. - Når man er voksen, skal man ikke først til at opfinde sig selv, men være der, hvor man er modnet til at skulle være.

30 plus og alligevel børn
Alligevel mærker vi, at disciplene ikke var ”voksne voksne”, men snarere ”voksne børn”. Jesus taler jo til dem om deres ængstelse, ja om deres forfærdede hjerter. Og vi får det fortalt, fordi vi jo er som dem og har brug for samme omsorg og sjælesorg, som de fik, uanset om vi er 30+ eller 50+ eller 70+! ”Voksne børn”.

Jesus taler til voksne, som var de børn, fordi de også er det på nogle områder - og godt må være det. Det er befriende! Og det er ikke noget jeg finder på. Jesus sagde det kort før vor tekst: ”Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer: Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. (13,33)

Når man kalder unge eller voksne for "børn", er det næsten et skædsord. Men Jesus siger ikke "børn!", men "mine børn!” Han beskriver deres usikkerhed og forklarer, hvor den stammer fra: Den skyldes, at han går et sted hen, hvor de ikke kan komme. Og da står de tilbage – bange – som børn. Men de er hans! Hans børn!

Det er jo ynkeligt, når voksne er barnlige og barnagtige. Man har en voksen krop, men er kommet gennem pubertet og ungdomslivet uden at have lært at tage ansvar. Enten fordi man ikke gad, fordi man ville have den unges frihed også som voksen. Eller også fordi man ikke vovede at tage ansvar, fordi det virkede alt for tungt at bære. Og så blev man alligevel 30+ og føler, at man bør være ”voksen voksen”. Men hvad med usikkerheden og forfærdelsen? Da siger Jesus til dem og os 30 plus, 10, 50, 70 og 90 plus: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig.” ”Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer!” ”Jeg kommer igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er! Og I kender vejen!” (Joh 14,1.2b.3)

Jesus måtte gøre dette alene
Jesus forklarer, hvorfor disciplene ikke kunne komme med derhen, hvor han gik. Han gik nemlig ind i lidelsen, ind i smerten, ind i skylden og det endte med død. Han tog kampen op mod alt det onde. Og den kamp ville han skåne disciplene og os for! - Ingen af os kan bære vor egen skyld og leve. Ingen kan bære andres skyld og leve. Ingen, undtagen Jesus Kristus, Guds søn.

Der er opgaver i livet, som stærke mænd i trediverne ikke magter, og derfor må nøjes med at være Guds kære børn. Jesus opfordrer disciplene og os: ”Tro på Gud og tro på mig! Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer.” Vi kommer til kort mange gange i livet. Da skal vi høre Jesu ord: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro på mig!”

Men hvad er da meningen med livet, når vi ikke kan andet end tro og vente på Gud? Meningen er, at vi skal lære at håbe på Jesus. Stole tilgivelsen og nåden. Vente på de dødes opstandelse. Det håb fik apostlene. Det bar dem resten af livet her på jorden. Og hvad skulle de så være her for? Hvad skal vi være her for? Jesus sagde den aften umiddebart før vores tekst: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.” (Joh 13,34-35). Sådan giver Jesus mænd på 30+ nyt mod og mening med tilværelsen.

Vi finder ikke meningen med tilværelsen ved at stikke af fra troskab og kærlighed og leve som ansvarsløse legebørn og nyde os selv. Stik ikke af fra kærlighedens kald! Lad dig forpligte til at tjene dine medkristne, dine forældre, dine søskende, de ældre i slægten, dit land, din kollega. Og har du selv har børn og ægtefælle: tjen også dem! Jesus giver os i evangeliet tillid og tro, så vi ikke stikker af.

To slags forfærdelse
Her har jeg to spørgsmål, som er vanskelige at svare på. Men der er svar i evangeliet.

Det ene spørgsmål opstår, hvis du forestiller dig, at du er stukket af, stukket af fra bønnen, bibellæsningen, gudstjenesten og nadveren, af fra kærligheden og fra de kristne, som Jesus har kaldet dig til at elske! Du er gået ”solo” på din egen vej. Der blev kaldt på dig, at du skulle være en trofast støtte i familien, men du valgte ikke at tage ansvar. Og da du blev spurgt, om du var kristen, fornægtede du alt. Det er jo forfærdeligt. Derfor er dit hjerte forfærdet. Gælder evangeliet dig, hvis du er stukket af på den måde?

Svaret er: ” Ja,!” For disse ord: ”Jeres hjerte skal ikke forfærdes!” lød også til Peter, som kort efter fornægtede Jesus! Og Jesus uddybede lidt senere: ”Når du omvender dig, da styrk dine brødre!” - Derfor må også vi tro på Jesus, når synd og skyld og skam har slået os til jorden. For Jesus påtog sig vores synd, skyld og skam. Og nu rejser han os op med tilgivelsen og med ordet: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes!” Gud finder os med disse ord, når vi var stukket af.

Det andet spørgsmål hænger sammen med ens livssituation. Du vil hellere end gerne følge Guds vilje og gode bud. Du er ikke stukket af, men holder dig til Gud i bønnen og er sammen med Jesus i nadveren. Du mærker også andre kristnes omsorg. Alligevel går livet ikke den vej, du ikke håber og ønsker. Du forstår ikke Guds vej med dig. Og du spørger din Herre: Hvad vil du med mig? Hvad er meningen med mit liv her i trediverne? Mit ægteskab, mit arbejde, mit aleneliv, min menighed, min familie? Det er ikke det, jeg drømte om. Hvad skal jeg bruges til?

Her indbyder søndagens evangelium i den grad til at lytte med på samtalen mellem Jesus og disciplene. Thomas og Filip spurgte jo løs, ligesom du spørger. De forstod ikke, hvad deres Herre havde gang i. Og vi forstår det heller ikke. Vi må som dem blive ved at spørge. For Jesus hjalp dem, og han hjælper os. Når vi hører deres bange spørgsmål til Jesus, og hvad han svarer dem, kan vi hører Jesu ord til dem som hans ord til os. Jesus var helt tæt på dem, og det er han også på os - i Evangeliets ord med trøst - og i Nadveren med sit legeme og blod. Og her ser hans kærlighed og hører kaldet til at elske hinanden.

Hebræerbrevet 4,15-16 giver os mod. For vi har ikke en ypperste­præst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barm­hjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. (v15-16). Sådan er din Herre. Og nådens trone er dér, hvor evangeliet lyder til os, og hvor hans legeme og blod rækkes til os. Og han siger: ”Tro på Gud! Og tro på mig!”Den, som har set mig, har set Faderen.” Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.”

Gud, den almægtige, gør, hvad Jesus gør, og Jesus gør, hvad Faderen gør. Det ved vi, fordi Jesus har sagt det! Og det gælder enhver af os, som lytter til evangeliet. Så er der håb for os, når vi er forfærdede, håb hos Jesus Kristus og i det han gjorde for os i påsken – og som han gør for os i dag ved evangeliet. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. www.vivit.dk. post@vivit.dk