Tilbage til prædiken-oversigtMen visdommen, hvor finder man den?

Søndag 5. januar 2014 i Århus og Løsning. Leif G. Jensen.
Læsninger: Jobs Bog 28,12-28; 1 Joh 2,7-11; Matt 2,1-12; Joh 8,12-20.
Salmer: 113 - Sl 43 - Herodes, hvorfor frygter – 31v4-5 – 349 – 429v1-2 + v3-4.

Jobs Bog 28,12-28
Men visdommen, hvor finder man den? Hvor bor indsigten? Mennesker kender ikke vejen til den, den findes ikke i de levendes land. Dybet siger: "Den er ikke hos mig!" Havet siger: "Hos mig er den ikke!" Den kan ikke fås for rent guld og ikke betales med sølv, den kan ikke erhverves for Ofir-guld, for kostbare shoham-sten eller safirer. Hverken guld eller glas står mål med den, den kan ikke byttes ud med kar af det reneste guld, for ikke at tale om koraller og bjergkrystal; den, der har visdom, har mere end perler.
Nubierens topas står ikke mål med den, den kan ikke erhverves for det pure guld. - Men visdommen, hvor kommer den fra? Hvor bor indsigten? Den er usynlig for alt levende, selv for himlens fugle er den skjult. Underverden og død siger: "Kun rygtet om den er kommet os for øre."
Kun Gud kender vejen til den, kun han ved, hvor den bor, thi hans øje rækker til jordens ender, under himlen ser han alt. Dengang han gav vinden dens vægt og fastsatte havets mål, dengang han satte en grænse for regnen og banede en vej for tordenskyerne, da havde han visdommen for øje, tog mål af den, lod den træde frem og undersøgte den. Og til mennesket sagde han: "At frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra det onde er indsigt."

VISDOMMEN

1. Job taler om visdommen. Og vi hører om vismænd fra Østerland og Stjer­nen. Og Jesus siger. ”Jeg er verdens lys!” Hermed er temaet sat. Visdom. - Derfor tør jeg godt stille det største spørgsmål og sammen med jer lede efter svaret i Skriften: ”Hvad er det at være vis? Og hvordan finder vi visdommen?” Job og vismændene viser os hen til svaret: Jesus, som er verdens lys. - Vi står ganske vist med mange bud visdom i disse år. Man siger jo, at viden er vej til velstand og penge. Uddannelse skal sikre velfærds­sam­fun­det. Men samtidig lyder det også stærkere og stærkere i vores kultur, at der ikke mere findes nogen endegyldig sandhed eller visdom, og at vi i stedet skal finde vores egen personlige sandhed. Og vi bombarderes fra alle sider og påvirkes på så mange måder, at det næsten kan få os til at give op og nøjes med filosofiens og vor kultur svar. Da er det en stor gave, at Jesus siger: ”Jeg er verdens lys! Den som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” For så tør vi godt lede efter visdommen andre steder end der, hvor de fleste leder i dag – i sig selv.

MANDEN JOB

2. Job levede i landet Nob. Han var en velhavende og lykkelig mand. Men han mistede sine børn og ejendom ved frygtelige ulykker. Og senere blev han meget syg. Han fattede ikke, hvad der skete i hans liv. Og hans venner gjorde sig kloge på det, men kom kun med moralske svar: ”Det må være din egen skyld,” sagde de. ”Indse det dog! Og bekend din synd!” Men Job modsagde dem. For han vidste, at han ikke var anderledes en dem. Og så spørger han: ”Men visdommen, hvor finder man den?” – Og f or at vi må se problemets størrelse beskriver han først, hvordan det lykkes os mennesker at finde vejen til så meget andet. Han nævner særligt de største kostbarheder. Sølvet har sin mine, guldet sit sted, hvor det vaskes ud. Jern hentes op af jorden, kobber udsmeltes af sten. Job beskriver, hvordan der skal ledes og arbejdes og at opnå det kostbare: … Folk fra fremmede lande bryder skakter; glemt og uden fodfæste hænger de og dingler, h vor mennesker ikke kommer. Stien derhen kender rovfuglen ikke, selv falken øjner den ikke. Man hugger gange i klipperne og får øje på alt muligt kostbart. Dråberne fra vandårerne stopper man for, og hvad der lå skjult i jorden, bringer man frem i lyset. Det er vanskeligt og farligt. Men det kan lykkes for mennesker at finde ”alt muligt kostbart”. Ja, men vi kan som Job føle tomheden, meningsløsheden og frygten, som pludselig kan gribe os, ligesom den greb Job.

3. Og da bliver Jobs ord vore ord, når han spørger: ”Men visdommen, hvor finder man den?” Hvor finder vi svarene på de vanskelige spørgsmål i tilværelsen? Job syntes at alt var håbløst. Hans venner kunne ikke hjælpe ham, ligesom vi også må indrømme, at vi heller ikke har svarene i os selv eller i vor tids filosofi og rigdom. – Job siger: Mennesker kender ikke vejen til den, den findes ikke i de levendes land. Dybet siger: "Den er ikke hos mig!" Havet siger: "Hos mig er den ikke!" Den kan ikke fås for rent guld og ikke betales med sølv. Og han uddyber: Den er usynlig for alt levende, selv for himlens fugle er den skjult. Underverden og død siger: "Kun rygtet om den er kommet os for øre." – Men i stedet for at opgive håbet om at finde visdommen og svarene på alt det vanskelige i livet, holder Job fast i spørgsmålet, fordi han er overbevist om, at der er én, som sidder inde med svaret på livets vanskeligste spørgsmål. Han siger: Kun Gud kender vejen til visdommen, kun han ved, hvor den bor, thi hans øje rækker til jordens ender, under himlen ser han alt. … da havde han visdommen for øje, tog mål af den, lod den træde frem og undersøgte den. Manden, som er ramt af ulykke og sygdom siger, at visdommen findes og kan findes.

4. Job fortæller, hvad han har hørt Gud sige: Og til mennesket sagde Gud: "At frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra det onde er indsigt." Så bor visdommen ikke i den høje intelligens. Heller ikke i den dybeste filosofiske grublen. Heller ikke i det religiøse menneskes oplevelser. Den findes heller ikke ved, at man graver mineskakter og risikerer sit liv for at blive rig! Men ”at frygte Herren, det er visdom”. Så enkelt. Visdommen findes i relationen til Gud - i forholdet til ham – i den enkle tro på ham - i overgivelse til ham - i tillid til, at han klarer det hele, og at han er hos mig i elendigheden! Visdommen er at vide, at jeg er i hans hænder og arme uanset hvad. Visdommen er at kende og frygte Herren.

VISE MÆND FRA ØSTERLAND

5. Her hjælper vismænd fra Østerland os til at forstå, hvad det vil sige. De bekræfter Jobs ord. ”Ja!” råber de. ”Vi anså os selv for vise mænd. Vi var Babyloniens klogeste hoveder. Vi havde forstand på det meste. Vi havde guld og alt andet godt til at forsøde vores liv med. Men visdommen fandt vi ikke i vores viden, heller ikke i vores rigdom eller kultur. Men vi havde læst i jødernes gamle skrifter og profetruller, at en Konge skulle fødes, når en stor stjerne viser sig på himlen. Finder vi kongen, da finder vi lykken, livets lykke, livets mening og den tryghed og hjælp, som alle mennesker behøver i kampen mod sygdom, meningsløshed, tomhed, overfladiskhed, skyld, frygt og død. - Nej, jeg ved ikke, om de præcis tænkte sådan. Jeg lægger dem ord i munden. Men det er ord, som kunne have været deres. De fulgte jo en profeti, som engang blev lagt i Babylon – en profeti om en stjerne fra Jakob, som skulle skinne klart, om Messias, der skulle komme. At kende ham er andet og mere end at være klog. Det er at møde selve visdommen. Hvis han bliver vores konge og Herre, da regerer visdommen i vores liv. For Han regerer og er Herre over os. Da vil alt ende på den gode måde. Til sidst. For Job. Og for de vise mænd. Og for os.

6. Men da vismændene nåede frem til Betlehem, sad der blot en fattig kvinde. Og det gik op for dem, at barnet var truet på livet af kong Herodes. Hvordan kunne barnet da være Messias? Fordi stjernen havde vist dem vej hen til ham. Og fordi de var blevet vejledt af profetordet i jødernes hellige Skrifter. Stjernen og Skrifterne pegede sammen på dette barn. Og Maria og Josef kunne bevidne det for dem. Nu var de nået frem. Nu havde de fundet visdommen. Visdommen var ikke en del af deres hjerne og viden, men var Jesus, som de troede på. Han er Messias, verdens Frelser. De knælede og ofrede. Derfor kalder vi dem for sande vismænd.

JESUS

7. Vi står i mørke sådan en 5. januar og ønsker, at det, der skete for Job, også kunne ske for os, og at det, som skete for de vise mænd, også kunne ske for hos. Og så sker det. Jesus taler nu ind i vores mørke og siger: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." Han kom julenat. Han var her. Hans liv er bevidnet i apostlenes skrifter. De risikerede livet for at bevidne, at han er Verdens Lys. I ham er alle visdommens skatte skjult til stede. Han var deres visdom. - Derfor ved vi, at den sande visdom ikke findes i hjernen, men i hjertet.For visdommen findes i vores relation til Kongernes Konge og Herrernes Herre. Visdom­men findes i vort forhold til den korsfæstede, som åbenbarer sig for os gennem Evangeliet. Han gør os kloge på os selv. Når vi ser vort liv hos ham, som tog de små børn i favn, da kan vi hvile og glæde os. Når vi er syge og ser os hos ham, som bar vore sygdomme, da kan vi hvile trygt. Når vi ser os som skyldige og samtidig ser os selv hos ham, som bar vore synder, da kan vi have en fri og glad samvittighed. Og når vi står med alle muligheder i livet og samtidig ser os stående hos ham, da må vi overgive os til ham og sige: Her, Herre. Tag og brug mig, som du vil. Tag imod guld, røgelse og myrra. Og brug det på din fattige kristne kirke her i Danmark og ude i verden. Og brug også mig. Lad mig få lov at følge dig i det nye år, så jeg ikke skal vandre i mørke, men have livets lys!

8. Der vil være meget, vi ikke forstår os på i det nye år, ligesom det var vanskeligt for Job at være så syg og svært for vismændene at vide, at barnet Jesus var truet på livet. Men da kan vi synge: Vej har du alle steder, dig midler fattes ej. Kun nåde du udspreder, kun lys er al din vej. Hvem kan mod dig vel stande, som slynger lynets pil? Hvem vover at forbande, når du velsigne vil? (fra ”Befal du dine veje” vers 4). Ligesom Gud vejledte vismændene til at drage en anden vej hjem, end de ellers ville have valgt, sådan vejleder Gud også os, så vi vælger andre veje, end vi ville have valgt i vor egen visdom. Gud leder os med sit ord, når vi lytter til Evangeliet. For han er Verdens Lys. Og han lover, at den, som følger ham, ikke skal vandre i mørket, men have livets lys. Evangeliet lyser ind i alt det vi gør og ikke gør, og ind i alt det, vi har for og alle hverdage og søndage i det nye år. Sådan vil vi vandre sammen i livets lys hos Jesus Kristus. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 05.01.2014. post@vivit.dk