Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer!

5. søndag efter påske 26.5.2019 i Gratiakirken, LGJ

Jeremias 29,11-13a
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig.

I.

”… og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer!”

Kirker bliver mest brugt om søndagen. Også denne kirke. Men her er også morgenbøn om tirsdagen. Og om onsdagen beder to konfirmander og jeg til Gud. Og så er der gudstjeneste igen på søndag. Men det er alt sammen ikke nogen overraskelse. Overraskelsen kommer som i fredags fx. Jeg sidder jeg på kontoret og læser og skriver. Og jeg hører at der kommer nogen ind i kirken. Måske rengøringsfolk? Måske en med blomster. Der er stille. Efter 10 minutters tid går jeg fra kontoret ud i kirken og ser en kvinde ligger på knæ ved alteret oppe ved korset.

Jeg mærker, at jeg ikke skal forstyrre. Og efter en kort hilsen går jeg tilbage til kontoret. Hun har gjort huset til et bedehus. En fremmed har brug for at finde ro, stilhed og tryghed hos Gud og er gået hen og har bedt til Gud – her. Jeg traf hende igen før hun gik. Hun viste mig, at hun havde fundet ro og glæde i bønnen. Og bagefter måtte jeg bare sige. ”Gud, tak for disse fremmede, som er flygtet fra krig og terror til vort land.” Og jeg mærker, hvordan ordene hos profeten Jeremias rammer i plet: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig.”

II.

Sådan sagde Gud til sit folk, som var blevet deporteret i eksil. De bestemte ikke selv ruten. De kom til Babylon. De drømte om at komme hurtigt hjem. Men profeten fik dette ord fra Herren: Dette siger Herren: Først når der er gået halvfjerds år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted (Jer 29,10).

Sådan kan det også være, at flygtninge fra krigshærgede lande må finde sig i at være sammen med os danskere i mange år, ligesom jøderne fik at vide, at de skulle være i det fremmede i 70 år. Det betød jo, at de ville dø i det fremmede land. Alligevel skulle de vide, at Gud havde en plan. Den langsigtede plan. Han ville sørge for sit folk og de kommende slægter og give dem fremtid og håb! Det skulle hjælpe dem til at leve i det fremmede med håb. De skulle leve i denne tro og være til gavn for de mennesker, som de nu levede iblandt – nyt sprog, ny kultur i Babylon. Og det gjorde de så.

Når jeg møder en flygtning og fremmed, som søger Gud af hele sit hjerte og finder hvile og hjælp hos Gud ved Jesu kors, da lærer jeg noget stort om meningen med at have en kirke og meningen med bøn. Og jeg fortæller det for jer, fordi I nok også har brug for opmuntring til at bede. For på en måde er vi indfødte også ”fremmede” i Danmark. Vi kan være ensomme, føle os forladte, mærke meningsløshed og håbløshed. Vi rammes af sygdom i familien og af kriser på arbejdet og under uddannelsen. Da er det godt med dobbelt opmuntring: at høre Gud sige til os: Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Plus at være sammen med mennesker, som vi kan bede sammen med.

III.

Og jeg tænker højt nu: Er det blevet så selvfølgeligt, at vi har en kirke og kan høre Guds frelsesplan i Bibelens budskab, at vi næsten ikke har brug for at høre det og for at bede? Værdsætter vi det? Når du bliver grebet af følelsen af at være fremmed, forladte, ensom og skyldig, da er Guds ord hos Jeremias et godt ord til os: Han siger: ”Råber I til mig! Og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer!”

At bede er både at være stille – og at råbe. Råbe, kalde på og sige: ”Hjælp mig!” Og profeten tilføjer: ”Går I hen og beder til mig”. Selv om vi kan bede overalt, er det godt at gå et bestemt sted hen, et sted, hvor der er stille, og hvor der er et kors. Et sted, hvor Guds ord ligger på bordet, og hvor tiden går i stå. Hvor der ikke er mobiltelefon og stress. Sådan et sted har vi brug for, hvis vi ikke skal rives med strømmen ned ad floden. Jeg tænker her på strømmen i verden, jagten efter ære og lykke og velfærd og alle de mislykkede forsøg på at sikre os selv. - Det er ulykkeligt, når vi gør det. For det bliver altid på bekostning af nogen og noget vigtigt, hvis vi følger strømmen og jagter vor egen lykke. Da har vi ikke tid til den ældre på plejehjemmet. Da har vi ikke tid til vore børn. Da har vi ikke tid til at invitere med hjem fra kirke. Da skynder vi os forbi den fremmede og har ikke tid og overskud. For vi driver med strømmen. Og vores sjæl og ånd sulter ihjel.

Da er det en gave gå derhen, hvor tiden går i stå. Det giver overblik. Måske det er ved din seng om aftenen. Eller i dit køkken, hvor du har et kors på væggen. Du tænder måske et stearinlys, og tiden begynder at gå langsomt, indtil den går helt i stå.

IV.

Profeten siger til Guds folk: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Du åbner Bogen og læser om planer, du ikke selv har lagt og heller ikke behøver at anstrenge dig for at lægge. Du hører om Jesus. Hans korsdød og opstandelse. Tænk, hvor godt! Du har en far i himlen. Der er en, som sørger for dig. Den Almægtige er din Far i himlen. Og du er hans! – Planerne er hans planer om lykke, ikke om ulykke, om at give os dig fremtid.

De flygtninge, som lyttede til Jeremias i Babylon, hørte, at de roligt kunne gå i gang med at leve livet i det fremmede. De skulle bygge huse, plante frugttræer, tage sig af børn og ældre, bede for naboer og for det lands befolkning, som de var iblandt. Og Gud ville sørge for dem og give dem lykke.

Lykken er en gave fra Gud. Vi får den ikke, når vi søger den hos os selv og for os selv. Men vi får den, når vi søger Gud. Han giver os lykke og fremtid af nåde. Det er også, hvad Jesus Kristus siger til os i Evangeliet: ”Elsk din næste som dig selv!” Og han føjer noget vigtigt til: ”I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer!” På den måde vokser det hele ud af fællesskabet med Jesus Kristus. Han er hos dig med tilgivelse og trøst, når du må erkende og bekende, at du ikke elskede din næste som dig selv. Guds plan for os er: Redning – håb – fremtid – tilgivelse - evigt liv – fællesskab med ham. Og midlerne er Dåben, Oplæring i troen, Fællesskab med andre kristne, og bønnen: at vi går hen og kalder på Gud.

V.

Denne plan begyndte med os, da vi blev døbt. Og hvis du ikke ser den lige nu, er det måske fordi du er kommet på afstand af evangeliet. Derfor blev troen svag. Og da hjælper den fremmede fra i fredags mig. Gå hen og bed og vær stille og lyt. Sådan kommer vi tilbage i Guds plan med os. Og hvor er det godt!

Og hvis du her til sidst overvejer, hvordan du så skal bede til Gud, den usynlige Gud, da giver Jesus svaret i evangeliet: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. … I skal bede i mit navn! … for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen (Joh 16,23ff). Bed i Jesu navn. Jesus er jo Guds Søn. Og Gud hører sin egen Søn. Og hans søn døde for dine synder og sejrede over din død. Han siger jo: ”Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.” Og han kom tilbage til dem efter sin opstandelse – og er nu hos os i den kristne menighed.

Jo, der er håb og fremtid hos Jesus og sammen med dem, som tror på ham. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk