Forside www.vivit.dk

Kristus i dine tanker og dit sind

Oversigt
Søgemaskine

Palmesøndag, 9. april 2017 i København og Aarhus, LGJ
Salmer: 150, Fil 2, 365, 197, 151, 430, 177.

Filipperbrevet 2,5-11
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

NÅDE OG FRED FRA GUD, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor Frelser

Vore tanker har stor, stor betydning for vores liv. Gode tanker kan gøre dagen god. Dårlige tanker kan ødelægge en dag. Tvangstanker kan føre ind i handlinger, som skader os. Og omtanke kan hjælpe os til at se vore nærmestes behov og hjælpe dem til hverdag. Sådan har tanker stor betydning. – Det kan alle nok være enige om uanset om man er kristen eller ej. - Men nu taler Gud til os om nogle andre tanker, end dem, vi selv kan tænke os til. Fil 2: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,"

Hvad er det for nogle tanker?  Hvordan bliver de vore tanker? Og hvad gør de ved os?

 

I. HVAD ER DET FOR ET SIND, VI SKAL HAVE?

Paulus fortæller, hvad det er for tanker, han vil, at vi har: Han siger: Hvis trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel (Fil 2,1-5). - Det er sådanne tanker og sådan et sind, han vil, at vi skal have.

Nogen vil måske sige, at det ikke nytter at tænke så meget, og at det er bedre at skride til handling. Altså at fortælle, hvad vi skal gøre. Og det lyder rigtigt. Alligevel begynder Paulus med vore tanker og sind, fordi han ved, at det er her, vore handlinger udspringer fra. Det, vi tænker, bliver i sidste ende det, vi siger og gør. Det, du tror på, bestemmer, hvordan du lever. [Tror du på materialismen og velfærd, kæmper du for at tjene mange penge og have det godt selv. Tror du på, at det er alt afgørende at din familie har det godt, og at ensomme bliver hjulpet, da kan det præge dit liv helt afgørende.]

Paulus sammenfatter det sådan:  ”I skal have det sind, overfor hinanden, som var i Kristus Jesus.” Og hermed er vi i gang med det andet spørgsmål:

 

II.   HVORDAN FÅR VI DET SIND?

Hvordan kommer Kristus' tanker ind i vores sind og præger os? - Det er jo ikke nogen let opgave at få os til at tænke og have et godt sind overfor andre? Lykkedes Paulus mon med det? Fik de dette sind indbyrdes i menigheden i Filippi? Og kan det lykkes i din familie og i den menighed, hvor du hører til?

Reklamer gør jo noget ved os. De kan sætte sig spor i vore tanker, så vi husker, at det var en bil, en god mobil eller smukke bukser. Og i tankerne fik vi brug for at købe den ting. Og når det fylder tanken, er vi ikke langt fra at købe det. Er det lidt det, Paulus gør her? Han maler et billede for os, et billede af Kristi sind. Vi ser, hvad der drev ham, og hvad han gjorde: Det sind, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men afkald [på det] og tog en tjeners skikkelse på da han blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

Her bevæger han sig dybt ind i Frelsens centrum. Kristus Jesus blev fornedret, frivilligt og for vores skyld. Der er mange eksempler i Paulus breve. Fx i 2 Kor 8,9: I kender jo vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Vores Herre havde alle muligheder for at få et rigt liv og leve som Herre her på jorden. Men han blev slave. Det samme gør Kingo i salmen ”Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad”. Han maler Kristus for os i vers efter vers.   Og han siger: "Her er han, som vil favne dig med sin kærlighed, her er han, som vil gavne dig med sin blodig sved!"  Se, at Gud blev menneske, og hvad han da gjorde!

Paulus understreger to ting. Kristus Jesus gav afkald. Og han tog tjenertøj på. Pointen er den måde, han levede sit menneskeliv på. Ydmygelsen var ikke, at Gud blev menneske. Det er han jo også i dag - opstået fra graven og er Gud og menneske ved Guds højre hånd. Nej, ydmygelsen var, at han blev vores stedfortræder, en slave, der bar den straf, vi havde fortjent. - På samme måde da han kom til Jerusalem. Det var ikke ydmygende i sig selv. Men den måde han kom på: på et æsel. Og at han blev dømt som uskyldig, fordi Gud Fader tilregnede ham alle vore synder. Se påskelammet, der bar vore synder! Se det sind, som ofrede sig og gav sig hen for dig, så du kunne få tilgivelse og frelse!

Apostlen ved, at det ikke er tanker, som opstår at sig selv hos os. Men vi får dem med Evangeliet! Derfor fortaber han sig i Evangeliet, fordi han vil give os Kristi sind og tanker, så de bliver vores. Når vi i denne tid læser Jesu lidelseshistorie og hans sindelag og liv for os, overføres hans tanker til os. Hans tanker bliver vore tanker. Vi formes efter hans billede. Det er på vej. Som der står i Ef 2: Vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud lagde til rette for os, for at vi skal vandre i dem.

 

III. HVAD GØR DET VED OS?

Evangeliet gør os taknemmelige og trygge. Det giver os troen på Gud. Det giver os hvile, så vi kan stole på Gud i alle ting, og så vi ved, at han gør alt for os. Som der står i Filipperbrevet 1,5-6: I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Visheden om, at Gud begyndte det hele - ligesom han også har gjort hos os - troen og menighedens liv – og at Gud også ville fuldføre det hos dem og hos os, satte de kristne i Filippi i gang. De arbejdede lige fra første dag for Evangeliet. - Og lige efter vor tekst viser apostlen os sammenhængen igen: Derfor mine kære. Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, … for det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.  (2,12-13). - Gud er den der gør det hele! Det får dem til at arbejde desto mere.

Her er kilden til gode gerninger. Ikke ordrer udefra, men det, der er kommet ind i dine tanker og sind. Troens gave i dit sind og dine tanker. Her er grunden til, at er god ved din ægtefælle, at du er god ved din bror og søster, at du går på arbejde og er mild overfor andre og at du påtager dig en tjeneste i menigheden. Det skyldes Kristi sind og tanker.

I salmen af Kingo sang vi: ”Jeg gerne mine klæder vil for dig lægger. Jeg med i flokken træder, som er klar til at sige tak.” O, Jesus, gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, dig tjene nogenlunde. Hjælp du mig selv dertil!”  Kingo så Jesus i evangeliet og fik tro på, at Jesus er her. Grunden til, at en kristen vil bruge klæder og liv på Kristus og sin næste, er Kristus! Troen på Jesus Kristus.

Folkeskaren ved Jesu indtog i Jerusalem havde ikke fået ordre til synge og bruge deres kostbare kapper. Alligevel tog de palmegrene og klæder. De sang takkesalmerne fra Salmernes Bog. - Sådan er det med det gode du gør. Det ikke er specielt kristelige gerninger, andre har sagt, at du skal gøre en gang om ugen. Det handler om dit sind og dine tanker i eftermiddag og aften, og det, der skal gøres lige her og nu overfor din lillesøster, din mor, dit barn, din menighed, din nabo, osv. Sådan tager Gud også dig ind i de opgaver, han har givet dig, giver dig Kristi sind og tanker og bruger dig. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 09.04.2017. post@vivit.dk