Tilbage til prædiken-oversigtHvem skal sørge for Josef, Maria og Jesus?

Prædiken på hellig3kongers dag, 6.1.2013 i Løsning og Århus (LGJ).
Salmer: 113 - Sl 23 – Herodes, hvorfor frygter du - 314v1-3 – 430 – 106 - 113v6.

Esajas 60,1-6: Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan og Efa, fra Saba kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris.

Bøn: Tak, kære far i himmelen, at du har givet os dit lys, som leder os til den evige salighed. Vi beder om, at du også vil lyse for os nu ved evangeliet om din søn, Jesus Kristus. Amen.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser. Amen.

Hvem skal nu sørge for Jesus og hans mor og for Josef? Hvem skal hjælpe dem efter jul. For vi ved jo, at de vil få det svært. Herodes vil forsøge at slå barnet ihjel. De bliver nødt til at flygte til Egypten. Og senere får de brug for hjælp til at komme tilbage til Nazareth. Hvem skal hjælpe dem? – Og hvem skal hjælpe den kristne menighed på jord? Hvem skal hjælpe vores menighed? Og hvem skal hjælpe på missionsmarker rundt omkring i verden?

Juleevangeliet forkyndte for os, at Josef og Maria fik hjælp af de fattige hyrder. Og evangeliet på hellig tre kongers dag viser os, at de også fik hjælp af vismænd fra Østerland. På hver sin måde hjalp de Josef, Maria og Jesus. De var til stor glæde, så profeten Esajas ord gik i opfyldelse for Jesus, Maria og Josef: Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig (Es 60,5). Josef og Maria blev jo fyldt af glæde både over det, hyrderne fortalte dem om englenes budskab på markerne, og over de vise mænds fortælling om stjernen, opfyldelsen af profetordet og de herlige gaver, som de havde med til dem.

På samme måde får Jesu fattige menighed i dag hjælp af vidt forskellige mennesker. Nogle er fattige. Andre er stenrige. Men fælles for dem er, at de tjener Gud, fordi de har fået troen på Gud som deres frelser!

I.

Profeten Esajas siger først: Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene.

Mørke er baggrunden for frelsen. Der er mørke udsigter. Mørke dækker jorden. Der er ikke den mindste lysstråle, som kan hjælpe os til at gå i den rigtige retning. - Sådan havde Guds folk det, da de var landflygtige og fanger i Babylon. De var bange. De havde fået mange slag, og de vidste, at det var velfortjent. De havde det, som du har det, når du fanges af sygdom og skyld og føler dig indespærret i livet. Ligesom når du mærker dødens mørke i din sjæl og i dit sind.

Men profeten forkynder: Dit lys er kommet! Det skete jo for hyrderne, som levede i en mørk tid, og som blev grebet af stor frygt. Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by!” Nu var der lys i hyrdernes verden. De fik håb og frelse. Det kom helt uventet fra Gud. - På lignende måde med de vise mænd fra Østerland. De kom til Jerusalem og spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge. For vi har set hans stjerne i Østen og er kommet for at tilbede ham.” Også for dem går profetens ord i opfyldelse: ”Dit lys er kommet!”

Gud viser os sin herlighed, så vi mærker, at skylden er overvundet, at døden er besejret, og at alle de mørke udsigter nu er erstattet af håb på grund af Jesus Kristus. Det er ufatteligt stort at høre, at evangeliet om Jesu fødsel nu forkyndes til fattige hyrder og til rige vismænd og til os. Vi har en frelser. Guds herlighed bryder igennem og ændrer alt. - Sådan så Guds folk i fangenskabet i Babylon Guds lys i profetens ord, hvor de blev lovet, at de en dag skulle vende hjem. Det lyste op i deres verden. Og det er også lys ind i vores verden.

II.

Nu, da der var kommet lys i deres liv, siger profeten: Rejs dig! … for dit lys er kommet! Folket skulle se at komme på benene. Det gjaldt også hyrderne på markerne ved Betlehem. Englen sagde til dem: ”I skal finde et barn, som ligger svøbt i en krybbe.” Og vismændene blev rejste til Betlehem, fordi stjernen lyste for dem, og fordi profetordet fortalte dem, at Frelseren skulle fødes i Betlehem.

På samme måde med os. Vi skal også se at komme på benene. Når vi hører Guds ord og får at vide, at Jesus er vores frelser, og at vi kan finde ham, må vi rejse os for at lede efter det skur, hvor vi har hørt, at vi kan finde ham. Og det er der, hvor tegnene findes. For hyrderne var det et barn, som var svøbt og lå i en krybbe. For de vise mænd var det, at stjernen stod stille over et bestemt hus i Betlehem. Og for os er tegnene dåben, som genføder os og gør os til Jesu disciple. For Jesus har selv givet os dette tegn og sagt, at den, som tror og bliver døbt, skal frelses. Hvor dette tegn findes, har Gud helt sikkert sluttet pagt med mennesket. Det andet tegn er nadveren, som giver os liv og salighed. For Jesus har selv sagt, at det brød, som bruges i nadveren sammen med hans ord, er hans legeme. Og den vin, som bruges i nadveren sammen med hans ord, er hans blod. Dåben og nadveren er tegnene. Derfor er det netop her, at Jesus Kristus findes og vil findes af os. Derfor må vi på benene. Vi må og skal derhen, hvor disse tegn findes. Det er, hvad profeten siger til os: ”Rejs dig, for dit lys er kommet!”

Derfor gik hyrderne til Betlehem. Derfor rejste de vise mænd til Betlehem. Og derfor har vi også forberedt, at vi skulle i kirke i dag. Før var der mørke, nu er der lys. Der er lys i den kristne menighed, hvor vi samles om dette. Derfor må vi af sted. For her er lys.

III.

Og dermed er vi nået til det tredje, som er det, Gud vil gøre gennem de vise mænd, gennem hyrderne og gennem os. Det taler profeten jo også om. Han siger: Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet!

Hyrderne blev selv lys, fordi de midt i mørket var blevet oplyst af englen, som forkyndte dem den store glæde. De fortalte Josef og Maria, hvad englen havde forkyndt for dem. Og hvilken glæde har det ikke været for Josef og Maria, som kort forinden var blevet afvist på herberget i Betlehem og kun havde mødt modstand. Nu kom hyrderne fra Gud med lys og glæde. - Sådan skal vi også dele evangeliet med hinanden. Vi skal gøre ved at gå i kirke sammen, dele ordet i bibelkredse og ved bibeltimer og derhjemme i dagli andagt. Vi skal være lys for hinanden ved at fortælle og bevidne det, Gud har givet os i Jesus Kristus!

Nogen tid efter kom så de vise mænd fra Østerland. De tilbad barnet som deres konge og herre. Og de bragte guld, og de bragte røgelse, og de bragte myrra! Sådanne herlige gaver bragte de ind i den lille fattige familie. Midt i fattigdommen åbnede der sig en uventet udvej for Josef og Maria, da de havde mest brug for hjælp. Sådan blev de vise mænd lys for den lille familie, Maria, Josef og Jesus. - På samme måde kalder Gud os til at ofre at det, Gud har givet os til livets ophold. Det handler ikke om at give af vores overflod. For at give af sin luksus er intet offer. Det, vi skal ofre og give til Guds kirke og Guds riges arbejde skal tages af det, Gud har givet os til vores almindelige hverdagsliv. Det skal vi gøre, for at evangeliet kan blive forkyndt, og for at der må være et lille skur, et lille kirkehus med dåb, nadver og gudstjeneste, hvor vi kan samles med Jesus og med hinanden. Der er brug for guld. Der er brug for røgelse. Og der er brug for myrra.

Apostelen nævner i et af sine breve, hvordan en fattig menighed ofrede, så at andre fattige kristne kunne få hjælp. Det er 2 Korintherbrev kapitel 8. De fattige kristne i Makedonien bad indtrængende om at få lov at være med til hjælpen til de fattige kristne i Palæstina. De gav ikke af deres luksus, for de havde ingen luksus at give af. De gav af det, de selv havde brug for. Paulus fortæller os om dem, for vi kan vise vores tak, ligesom de gjorde. ”Rejs dig og bliv lys!”

Og hvad kan så hindre os i at gøre det? Hvad kan holde os tilbage, så vi ikke giver andet end lidt af vores luksus, og måske ikke engang det? Måske vores syn på os selv, at vi tænker, at vi forestiller os, at vi ikke skal bruges af Gud. Eller vores syn på verden, på nøden og på mørket, at vi tænker, at det nok ikke er så slemt endda. Eller vores syn på Jesus, at vi tænker, at Jesus vel gør det her på egen hånd og ikke vil inddrage os. Eller at vi måske mistror dem, som vi skulle give vore gaver til, som om de ikke kunne forvalte det ordentligt.

Da skal vi lytte til profeten Esajas og se, hvad de vise mænd gjorde. De var fuldstændig rolige ved at give deres kostbare gaver til Josef og Maria. De stolede på, at gaverne blev brugt til gavn for familien. På samme måde, når vi giver gaver til ydre mission og til vores menighed. Vi ledsager jo også gaven med forbøn om, at gaverne må blive til velsignelse og blive brugt på den rette måde og ikke bliver misbrugt. Sådan kan vi give i stor tillid og glæde give af vores fattigdom ind i Guds riges arbejde. Guds vil lyse for os i sit ord!

Gennem sit offer for os kalder Jesus Kristus os til at ofre i kærlighed. Derfor: Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 29.01.2013