Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!


hør prædiken
hør gudstjeneste

3. søndag I fasten - 3rd Sunday in Lent, lørdag den 23. marts 2019 i Aarhus. Pastor dr. Didzis Stilve, St. Paul, Borehamwood, London. (www.stpaulslutheran.org.uk)

Lukas 11,14-28

Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.

Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.«

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«

---------------------

PRÆDIKENEN FINDES IKKE PÅ TEKST, MEN KAN HØRES VED KLIK PÅ LYDSYMBOL HER PÅ SIDEN.

---------------------

Og her er vivit.dk-andagten til uge 12 over Lukas 11,27-28.

Hør Guds ord og gem det godt i hjertet!

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: «Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!» Men han svarede: «Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!» Lukas 11:27-28

Jesus havde uddrevet en ond ånd af et menneske. Farisæerne påstod, at han gjorde det med hjælp fra Djævelen. Og Jesus havde talt med dem om det.

En kvinde, som overværede alt dette, troede på Jesus og udbrød: ”Saligt det moderliv, som bar dig, og de bryster, som gav dig mælk”. Og mon Jesus så ikke kom til at tænke på sin mor, Maria. Hun var jo netop en kvinde, som havde hørt Guds ord og bevaret det. Der fortælles om hende, at ”hun gemte alle disse ord i sit hjerte.” ”Hun grundede over dem.” Hun tog dem med sig. Det kan vi læse om i Lukas 1 og 2. Her hører vi, hvordan hun tog imod englen Gabriels ord, hyrdernes ord og Simeons ord. Ja, hun lyttede også selv til sin søn og tog imod hans ord.

Derfor er Maria nok det menneske, som bedst kan lære os, hvordan vi hører Guds ord og bevarer det. Og vi behøver det i høj grad. For vores liv vil ellers stå piv åbne for tomheden, tidsånden, utugt og griskhed. Vi behøver fællesskab med Jesus Kristus. Og det får vi, når vi hører hans ord og bevarer det.

Hjælp hinanden, mand og kone, forældre og børn, unge og unge, og unge og ældre, med at høre og bevare Guds ord! Læg et ord fra Gud på morgenbordet og del det ved aftensbordet. Send hinanden en sms med Guds ord. Hils hinanden med Guds vilje og Guds tilgivelse. Det beskytter mod tomhed, og Guds Ånd bliver i os og hos os.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke.. post@vivit.dk