www.vivit.dk

Kandake Forlag

Forlags-nr. 90210. CVR nr. 270 59 112. E-mail: post@vivit.dk. International e-mail lutheran@vivit.dk.
Adresse: Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov. +45 711 00 712
Ekspedition
: Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde. Tlf. +45 41 97 10 48

  Titel, indhold og kort beskrivelse Pris

OVERSKRIFTER:
Der var et menneske
Hjælp til den rige mands brødre
Da fjernes sløret
Penge, sex og frelse
Vær barmhjertige, som ...
Troens overraskelser
Vi bliver det, vi hører
... så du ikke bliver udmattet undervejs
Profeter kendes på deres frugter

... så du ikke bliver udmattet undervejs
9 prædikener fra trinitatistiden

Leif G. Jensen
Aarhus 2013
40 sider
ISBN 87-90210-16-6

40 kr.

Udkommer ikke pt.

Tidligere årgange kan læses på kirkens hjemmeside

https://www.vivit.dk/udgivelser_kirkeblad.htmlLuthersk Kirke
Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke

 

OVERSKRIFTER:
Hvad bruger du dit liv til?
Det handler om vækst
Den blinde i toget
Fra diskussion til absolution
Hvordan bliver man fri?
Besat og befriet
Hvor findes Jesus?
Glæde og lovsang
Om at slå i stykker og blive knust
I påskeperspektiv
Korsord giver klarhed
Kristus er opstået! Frygt ikke!
Hvordan kan man tro uden at vide?
Tilgivelse og oprydning
Sten eller tro?
Vejen, sandheden og livet
Hver dag - en stor bededag
Når han taler sådan, befrier han os
Nu skal der bedes
Der skal prædikes, velsignes og tilbedes
Jesus beder, og alle er med

til DEN KIRKELIGE FORBRUGER
Prædikener til evangeliet efter 2. tekstrække, faste - påske

Forfattere: Vagn Lyrstrand og Leif G. Jensen
Redaktion: Mogens Rasmussen og Vagn Lyrstrand

89 sider
Århus 2006
ISBN 87-90210-13-1

90 kr.

OVERSKRIFTER:
Den kirkelige forbruger
I virkeligheden
Det er os med miraklerne
Hvid jul - hvorfor?
Spejl dig i krybben!
Ordet i mørket
Tro og gerning i virkeligheden
Om at forstå sig på Gud
Trøst
Fadervor til hele ugen
Hvem, hvor og hvordan er Gud?
Brug for en favn
Vand til husholdningen
Tro til hverdag
Spøgelse eller Guds Søn?
Hvedekornet

til DEN KIRKELIGE FORBRUGER
Prædikener til evangeliet efter 2. tekstrække, advent, jul, nytår, helligtrekonger

Forfattere: Vagn Lyrstrand og Leif G. Jensen
Redaktion: Mogens Rasmussen og Vagn Lyrstrand

74 sider
Århus 2005
ISBN 87-90210-10-7

75 kr.

I 23 korte andagter forbindes situationer i hverdagen med udvalgte ord fra Markus. Hæftet vil udfordre og kalde til tro på Jesus Kristus.

OVERSKRIFTER: Begyndelsen på evangeliet. Vand i et goldt land. "Det kan jeg aldrig få mig selv til!". Tiden er inde. Forbilleder. Myndighed. Svigermor. Hvordan lader du op? "Du kan, hvis du vil!" Nok i læge og psykolog? Prostitution og økonomisk kriminalitet. Lappeløsninger. Misbrugte søndage? Forsvarer du dig? Tolv mænd. 11-timers-reglen. Fan og fanatiker. Isolation er ikke godt. Oplysning. Forlis. Hjemmets hjælp. Håb - når alt håb er ude. Talitha kum!

Begyndelsen på evangeliet
Markus kap.1-5. 23 stykker

Leif G. Jensen
34 sider
Løsning 2005
ISBN 87-90210-15-8

30 kr.

Bibelsk salme på venstre side med en enkel udlægning på opslagets højreside.

OVERSKRIFTER: Jeg vågnede. En sovepille. Krisehjælp. Når jeg ser din himmel. Jørgen. Hvor længe? Tryg. De kendte lyde. Lykke inderst inde. Skriget. Realisme og håb. Gode rødder. Vær glad! Hvorfra? Fra det dybe. Hvad med lidt privatliv? Bagfra og forfra. Også dér. Stadig hos dig. Ransagning.

Jeg vågnede
Stykker over bibelske salmer - 20 stykker

40 sider
Leif G. Jensen
Løsning 2005
ISBN 87-90210-12-3

30 kr.

Korte stykker om tro og håb.

OVERSKRIFTER: En sjælden optimisme. Hvordan skriver du årstallet? Ansvar. Hvor er kaptajnen? På drivtømmer eller på klippen? Når han ikke svarer dig. Den syvende himmel. En anderledes overenskomst. Tilovers? Beskidt? Mumle og gulme. Anklagen. Sammenhæng. I flok. Om at være kendt. Spejl dig indvendig. Det nye sprog. Fikhan fred? Modsigelse. Tilbage i Guds hånd. Hjælp. Sandhed. Fremtid. Nakker og kirkebænke. Vintertid. Blommetræet. Magter du dit liv? Tro - uden tvang. Hvordan skal jeg komme? Bliver alt godt til sidst?

En sjælden optimisme
Om tro og håb

34 sider. A5-format.
Leif G. Jensen.
Løsning 1996.
ISBN
87-90210-03-4

15 kr.

Korte stykker om skyld og tilgivelse.

Eksempler på temaer:
Hvem er du? Fremmed og tilflytter. Hvis er skylden? Skylden skal frem. Ud af labyrinten. Kan du tilgive dig selv? Undskyld eller ond skyld? Lad ikke solen gå ned! Sat i frihed. Ramt i samvittigheden!
Oprindelig skrevet til Hedensted Avis som "Avisandagt".

Hvem er du?
Om skyld og tilgivelse

33 sider
Leif G. Jensen
Løsning 1996
ISBN 87-90210-04-2

15 kr.

Prædikener over lektier og epistler i trinitatistiden.

OVERSKRIFTER:
Hvad skal en præst?
Hvorfor være luthersk?
Hvordan skal man høre
?
Hvordan får man troen?
Hvem kan være lærer?
Hvad er kærlighed?
Hvordan kan kirken hjælpe?
Hvor finder man glæden?
Evangelisk forkyndelse og tros-undervisning på én og samme gang.

Ordet
8 prædikener over epistler og lektier i trinitatistiden

Vagn Lyrstrand
Løsning 1995
65 sider
ISBN 87-90210-02-6

30 kr.

Udvalge prædikener til påsketiden.

OVERSKRIFTER:
Hvad er det vigtigste i påskefesten?
Hvad er det? Hvad gavner det? Hvem er det for?
Se stedet, hvor han lå!
Når lukkede øjne åbnes, og trætte fødder vender
Kom hviledagen i hu - og søndagen!
Sandheden skal frigøre jer!
Bønnens hvem, hvad, hvor
Vision til mission
I skal få kraft!

Påsken
8 påske-prædikener

Forfattere: Carsten Nielsen, Vagn Lyrstrand, Leif G. Jensen

1. oplag, Løsning1989
2. reviderede oplag, Løsning 1993
65 sider
ISBN 87-90210-07-
7

30 kr.

Prædikener fra Den ev.-luth. Frikirkes menigheder.

OVERSKRIFTER:
Olien
Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?
Jesus er livets brød
En kristens herlighed
Jesus hjælper i al nød
Jeg tror på Gud Fader!
Du skal elske Herren!
Lad ikke solen gå ned!

Olien
8 prædikener over søndags-tekster

Forfattere: Carsten Nielsen og Leif G. Jensen

1. oplag, Løsning 1988
2. reviderede oplag, Løsning 1996
62 sider

ISBN 87-90210-06-9

30 kr.
Andagter ordnet efter kirkeåret. Har tidligere været bragt i "Luthersk Kirke".
Andagterne er skrevet over udvalgte bibelvers i kirkeåret.

Se din konge!
39 andagter

Forfattere: Carsten Nielsen, Vagn Lyrstrand, Leif G. Jensen. Langeland. Redaktion Carsten Nielsen

44 sider
Langeland 1991. 2. oplag 1996
ISBN 87-90210-09-3

30 kr.
Andagter - skrevet til telefonsvarer - hørt af Mary og andre. Korte ord til hverdagen.

Godt nyt i øret
47 "roser" fra Gratiakirkens telefonsvarer

Forfattere: Lea Henriksen og Leif G. Jensen

47 sider
Århus 1992
ISBN 87-90210-05-0

30 kr.
Artikler om dåben, første gang bragt i "Kirke-Nyt". Her er hjælp til den, som vil mere om dåben og dens betydning for en kristen.

Om dåben
Artikler om dåb, fadderskab og konfirmation

Forfattere: Paul Michael D.D., Carsten Nielsen, Vagn Lyrstrand og Leif G. Jensen

59 sider
1. udgave 1985. 2. udgave 1996
ISBN 87-90210-08-5

30 kr.

14 udfordringer - uden kirke - på kirkegården - i kirke - efter kirke

Hæftet kan være en udfordring for den, som tænker, at kirken er et sted, man kommer ved dåb, konfirmation og bryllup - og forresten også til begravelse. Ellers ikke. Men hvorfor "ellers ikke"?
Evangeliet vil ikke lade os nøjes med så lidt!

14 udfordringer fra kirken

Leif G. Jensen

16 sider
Løsning 1994
ISBN 87-90210-01-8

Gratis

Historisk hæfte om menigheden på Langeland:
1. Nogle oplysninger om Den ev.-luth. Frikirkes stifter
2. Her på Langeland
3. Efterskrift

Lidt om Den evangelisk-lutherske Frikirke på Langeland

Skrevet af Den ev.-luth. Frikirkes sekretær gennem en menneskealder, William Aasø Hansen, Østerhuse, Langeland.

52 sider

30 kr.