Forside: www.vivit.dk
Kirkeårets skriflæsninger

"Kommentar til søndagens evangelium"
Akvareller af Finn Jørgensen

Projektet "Kommentar til søndagens evangelium" løb fra efteråret 2020 frem til 5. september 2021. Over 50 akvareller blev udstillet i Frederiksborg Slotskirke 12. sep 2021.
Finn Jørgensen delte dem med vivit.dk, og de har mange gange illustreret gudstjenestefolderen om søndagen. Der vil lejlighedsvist blive føjet nye til.

Bringes på www.vivit.dk med tilladelse & TAK.
Copyright: Finn Jørgensen, Hillerød.

Prædikener over evangeliet kan læses på www.vivit.dk/praediken

16. søndag e. trinitatis
Lukas 7,11-17

Når du har mistet
alt andet, hvad så?

TIDLIGERE AKVARELLER

Marias bebudelse
Lukas 1,26-38

2. e. påske
Johannes 10,11-16

3. e. påske
Johannes 16,16-22

3. e. påske
Johannes 16,16-22
St. Bededag
Matthæus 3,1-10

5. e. påske
Johannes 16,23b-28

Kristi Himmelfart
Markus 16,14-20

6. e. påske
Johannes 15,26-16,4

Pinsedag
ApG 2,1-11

Trinitatis
Johannes 3,1-15

1. e. Trinitatis
Lukas 16,19-31

2. e. Trinitatis
Lukas 14,16-24

3. e. Trinitatis
Lukas 15,1-10

4. e. Trinitatis
Lukas 6,36-42

5. e. Trinitatis
Lukas 5,1-11

6. e. Trinitatis
Matthæus 5,20-26

7. e. Trinitatis
Markus 8,1-9

8. e. Trinitatis
Matthæus 7,15-21
9. e. Trinitatis
Lukas 16,1-9
10. e. Trinitatis
Lukas 19,41-49

12. e. Trinitatis
Markus 7,31-37

13. e. Trinitatis
Lukas 10,23-37

Salige ved at se
og høre

15. e. trinitatis
Matthæus 6,24-34

Søg først!

16. e. trinitatis
Lukas 7,11-17

Når du har mistet alt
andet, hvad så?