Tilbage

Biskop Thor Henrik With har 4. april sendt denne hilsen og bøn til det nordiske netvæk, som vor kirke er med i:

Kjære brødre i Netværk for Evangelisk Luthersk Kirkesamarbejde! Den vedlagte bønnen er utarbeidet for menighetene i DelsiN. Den kan bes alene, av  én bønneleder, eller med menighetssvar (kursivert). Jeg deler den gjerne med dere. ... Må Gud forbarme seg over vår verden, og åpne troens dør til redning for mange, mange mennesker som, slik han tillater det, nå rammes av den ondes angrep. Og må han i sin store nåde holde troen oppe i våre hjerter, og gjøre den fast. Deres i Kristus, Thor Henrik With, Biskop i Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Bønnen bringes her i dansk oversættelse.
Kan bedes i veksel, hvis I er to eller flere sammen.

Kirkebøn i pandemiens tid

Lad os vende os til Gud i inderlig bøn og kalde på ham!

Evige, almægtige Gud, du som skapte verden og holder den oppe ved dit mægtige ord, du som dømmer menneskeslægtens ondskab og oprør mod dig, hør i nåde vor inderlige bøn i denne tid, selv om vi ikke fortjener det. Rejs dig til hjælp for os, Herre, og hold med din mægtige hånd de angreb tilbage, som vi nu ser fra den onde fjende.

Herre, forbarm dig over os!

Vor slægt har levet i trods og hovmod. Utallige gange har vi har troet, at vore høje tanker og store klogskab ville forvandle denne lidende verden til et jordisk paradis. Vi har vendt det døve øre til dine bud og vejledning og mødt dit kald til at vende om med ligegyldighet. Med alle mulige former for begær og grådighed har vi forsøgt at opnå livets lykke. Med egenrådighed har vi forspildt din velsignels. Vi har ladet retten vige for uretten og gjort umoral til lov i vort land.

Herre, forbarm dig over os!

Hvis du nu lader pandemien ramme os på grund af vore synder, hårdhed og frafald og på grund af din kirkes lunkenhed og fejhed, når den med kraft burde have båret dit livgivende ord frem for verden, da har vi ingen grund til at gå i rette med dig. Det er os, som har syndet og været ulydige. Det er os, som er gået vore egne veje og har vendt ryggen til livets vej. Det er os, som var døve for dit kærlige kald til nåde og liv. I stedet lyttede vi ivrigt til verdens visdom.

Herre, forbarm dig over os!

Herre, hvis du ikke tilgiver os vore synder, vil den onde fjende overvinde os, og da er vi fortabte. Herre, hvis du ikke udsletter al vor skyld, har vi ikke noget varigt håb. Vi beder dig: fjern vor skyld og rens os for vor synd på grund af Jesus Kristus, din enbårne Søns, som sonede al verdens synd med sin uskyldige død på korset. Og lad troen på, at han døde i vort sted, så vi går fri, råde i vore hjerter og tanker.

Herre, hør vor bøn!

Himmelske Far, du som ved, at mennesket er svagt som blomster og græs, du som tager dig af din skabning, ligesom en kærlig far tager sig af sine børn, hør i nåde vort råb for hele jordens befolkning, som nu møder pandemiens hærgen rundt om på hele kloden. Lad ikke sygdomsudbrud hærge uhindret, men skån mennesker! Sæt med din stærke arm en grænse for døden. Du har jo ved Kristus overvundet dødens magt! Lad ikke døden frarøve nogen den velsignelse, som du havde tiltænkt mennesker her i livet.

Herre, hør vor bøn!

Værn dem, som her i vort land og alle steder udsætter sig selv for virus og smitte, når de behandler syge og sørger for mennesker, der har brug for særlig omsorg. Giv dem, som tjener os i sundhedsvæsen, forskning og nøglepositioner i vort samfund styrke og udholdenhed, så de fuldfører det arbejde, de er sat til at udføre, og påtager sig det i næstekærlighed. Let smerten for dem, som rammes af lidelse og frygt i sind og tanke. Vogt vore udsatte børn mod den fare og ulykke, som truer i denne undtagelsestid. Giv os alle vilje og forstand til at leve og handle sådan, at det er til gavn for vor næste.

Herre, hør vor bøn!

Evige Gud, vor tid er kort. Din redning giver os håb om evigt liv for Jesu skyld. Du, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, lad os høre din røst i denne tid. Åben i pandemiens tid døren til omvendelse og tro for enhver, som hører evangeliet. Giv vished og hvile i den hellige dåbs sakramente og lad alle døbte finde styrke ved Herrens bord. Og når vor tid her i livet er slut, da giv os tillidsfuldt at bede, som vor Herre Jesus bad på korset: "Fader, i dine hænder overgiver jeg min ånd." Det beder vi om i Jesu navn!

Herre, hør vor bøn! Amen.

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk