Forsiden

Retningslinjer vedr. Covid-19-smitte
Opdateret 26. november 2021.

KIRKEMINISTERIET OPLYSER 9. og 26. november på https://www.km.dk/covid-19-information:

Fra den 12. november 2021 kl. 6.00 indføres krav om coronapas ved gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger, samt for øvrige menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund. ... Coronapas gælder ved forsamlinger over 200 for personer over 15 år. Fra 29. november sænkes det til forsamlinger over 100 personer over 15 år.

Gudstjenester i vore kirker har normalt op til 70 deltagere. Derfor berører kravet om Corona-pas ikke os.

Lad os fortsat passe godt på hinanden og gøre, hvad vi kan for at sikre mod at bære Covid-19-smitte med i kirke. Tag hellere en test for meget end for lidt, hvis det kan beskytte mod at smitte andre i kirken.

Hvis du er ramt af Covid-19 eller anden sygdom, som holder dig hjemme eller fører til indlæggelse på sygehus, da benyt vivit.dk's digitale tilbud og send gerne bud efter præsten, som kommer med Evangelium og Herrens nadver.

I ØVRIGT GÆLDER FORTSAT i kirken:

  • God hygiejne: Vask hænder ved ind- og udgang (eller brug håndsprit).
  • Hold afstand, hvor det er muligt.
  • Vis hensyn overfor personer, som er særligt sårbare i forhold til Covid-19 smitte.
  • Luft ud ca. 1 gang i timen ved arrangementer på over 2 timers varighed.

 

MARTINSKIRKEN
i København

Søndag 28. nov. kl 10 gudstjeneste (LGJ)
Lørdag 4. dec. kl 10 gudstjeneste (LGJ)

Mere infowww.martinskirken.dk.
Adresse: Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd: Bent Nielsen 41 42 52 10 og Ulrik Bay Jensen 41 97 10 48.
Præst: Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk.
E-mail: mail@martinskirken.dk

GRATIAKIRKEN
i Aarhus

Søndag 28. nov. kl. 16 Gudstjeneste (LGJ).
Søndag 5. nov. kl. 14 Gudstjeneste (LGJ). Adventsfesten er ændret fra siddende til stående samvær: Der serveres æbleskiver, vi tænder lys og har ild i bålstedet ved kirken. Varmt tøj og fællessang.

Mere infowww.gratiakirken.dk
Adresse: Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd:
v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
Præster: Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk
og Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12.
E-mail: mail@gratiakirken.dk.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Hilsen fra menighedsrådene

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk