Forsiden

Senest opdateret 31. oktober 2020

INFO om sikkerhed mod Covid-19 smitte i kirkerne

Styrelsen for Patientsikkerhed og Kirkeministeriet anviser folkekirken og andre trossamfund, hvordan man bør forholde sig for at mindske faren for corona-smitten i kirkerne.


FOTO fra påskemorgen 2020 på Skejbygårdsvej

Retningslinjerne er senest opdateret 28.10.2020 og bringes her i uddrag. (Link til Kirkeministeriets opdaterede e-mail 28.10.2020).

Det nye er markeret med rød tekst

UDENDØRS:
Udendørs aktiviteter, hvor deltagerne ikke sidder ned, ændres forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer. Til begravelser / bisættelser ændres tallet fra 200 pers. til 50 personer.

INDENDØRS:
NYT:
Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter i lokaler, som de råder over, skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang:

  • Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.
  • Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v.
  • Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne.

I øvrigt gælder fortsat:

  1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  2. I lokaler, hvor besøgende i det væsentlige sidder ned med ansigtet i samme retning eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende pr. 2 kvm gulvareal.
  3. Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko.
  4. Adfærdsregulerende indretning og tiltag samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum bør overvejes for at understøtte, at der holdes afstand.
  5. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer med symptomer på COVID-19 bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  6. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.
  7. Personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes menigheder følger disse retningslinjer.

GRATIAkirken i Aarhus kan ifølge anvisningerne rumme 34 personer i kirke- og møderum (det dobbelte uden fællessang). Stole er placeret med 2 m. afstand, dog så kirkegængere, der er sammen til hverdag, kan sidde sammen.

GUDSTJENESTER:
Der holdes i reglen to gudstjenester om søndagen kl. 9 og 11 for at sikre plads til alle efter myndighedernes afstands-krav. Se kalender på
www.gratiakirken.dk.

Man kan tilmelde sig på kirkens mobil 711 00 712 (SMS eller ring) for at sikre plads, god fordeling ved de to gudstjenester og forberedelse af Herrens nadver (for konfirmerede medlemmer).

Vi holder 2-5 pladser fri til gæster, som kommer uden tilmelding. Men ved du, at du kommer, så er det en hjælp at få din tilmelding.

Gratiakirken, Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
mail@gratiakirken.dk.
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk

MARTINSkirken i København kan ifølge anvisningerne rumme ca. 35 personer ved gudstjenester (det dobbelte uden fællessang). Kirkebænke er sat med en indbyrdes afstand på 2 m.

GUDSTJENESTER:
Søndage kl. 10 eller 16.30 (hver anden uge dog lørdage kl. 10). Se kalender på www.martins
kirken.dk.

Man kan tilmelde sig på kirkens mobil 711 00 712 (SMS eller ring) for at sikre plads og forberedelse af Herrens nadver (for konfirmerede medlemmer).

Vi holder 2-5 pladser fri til gæster, som kan komme uden tilmelding. Men ved du, at du kommer, så er det en hjælp at få din tilmelding.

Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd v. Bent Nielsen, 41 42 52 10. mail@martinskirken.dk
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk

----------

Prædiken Andagt Bibel-
studie
Video

FOTO-hilsner til vivit.dk fra den tid, hvo kirkerne var lukket i marts, april og maj:

26.4.2020
Hej. Tak for prædiken og god vejledning til liturgi, som vi igen har fulgt. Her er vores "kirke".
Kh Svend-Erik og Eva.
Link til stort FOTO

23.3.2020
. .. Vi har ikke været i kirke, men har bygget én i dag.
Hilsen Mille og Aja 

Link tilstort FOTO 1. Link til stort FOTO 2

Send flere fotos-hilsner til webmaster@vivit.dk.

Må Gud bevare dig i tryghed hos ham og beskytte sjæl og legeme til evigt liv! Ved tro og dåb ved vi os trygge i Guds nåde og godhed.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Et smil af tryghed

Kærlig hilsen fra menighedsrådene

Senest opdateret 23. oktober 2020

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk