Forsiden

Nye Retningslinjer fra 7.1.2021
Opdateret 18.2.2021
Vor kirke har spurgt Kirkeministeriet, om menighedsrådsmøder e r undtaget forbud mod at forsamles mere end 5 personer. Kirkeministeriet har 17.2.2021 svaret, at spørgsmålet er uafklaret, og at der fortsat arbejdes på, hvordan reglerne fra 7.1.2021 skal implementeres i forhold til møder i folkekirkens menighedsråd mm. Dette gælder også i trossamfund udenfor folkekirken.

I forbindelse med smittefare fra Corona-Virus har myndighederne vejledt kirker siden maj, da kirkerne genåbnede. Med stigende smitte i samfundet hjælper myndighederne os til også at komme igennem denne tid, indtil vaccinen er bragt ud til os.
Kirkeministeriet
har 7. januar revideret retningslinjer for ansvarlig håndtering af corona / Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.

KIRKEMINISTERIETS nye retningslinjer for ansvarlig håndtering af corona / Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. - Uddrag:

"Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen. ... Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter skal aflyses, men at man kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn for højst 5 personer ad gangen."

KRAV:
* Kravet om gulvareal pr. kirkegænger er nu hævet fra 4 m2 til 7,5 m2.
Krav om brug af mundbind / visir fastholdes fortsat, når man går ind og ud, og når man bevæger sig i lokalet.
* Krav om god håndhygiejne, god rengøring (afspritning af kontaktflader mm.) og udluftning mellem gudstjenester.
* Skærpet KRAV om afstand fra tidligere 1 meter til 2 meter mellem deltagere, med mindre man er fra samme husstand.

ANBEFALINGER
* Man anbefaler at begrænse gudstjenestens varighed og nævner 30 minutter.
* Man opfordrer til at overveje at undlade fællessang fx. ved, at kun kordegn eller et kor synger m. afstand til menigheden.

Link: Kirkeministeriets hjemmeside 7.1.2021
Link: Kirkeministeriets brev fra 7.1.2021

Menighedsrådene i Aarhus og København har læst retningslinjerne og besluttet, at det betyder følgende for vore gudstjenester:

GRATIAkirken i Aarhus

Der holdes to gudstjenester søndage kl. 9.00 og 11.00 og morgengudstjeneste tirsdage kl. 8.30-45.

Andre arrangementer med mere end 5 deltagere i kirken er aflyst, da de falder ind under forsamlingsforbuddet. Det gælder også for menighedsrådsmøder..

* Nyt krav om gulvareal pr. kirkegænger giver plads til 21 (inkl betjening), + 7 på 1. sal. I alt 28 pr. gudstjeneste.
* Menighedsrådet anbefaler fællessang med mundbind eller at man nynner med på salmerne. Kan variere fra gudstjeneste til gudstjeneste.
* Gudstjenestens længde afkortes.
* Kordegn og kirketjener vil vejlede mht. plads og færdsel ved ind- og udgang.
* Der inviteres ikke til socialt samvær og tilbydes ikke kirkekaffe.
* Bibelkredse og undervisning med mere end 5 personer er aflyst, da det falder ind under forsamlingsforbuddet.

*
Tilmelding er nødvendig.
Tilmeld på kirkens mobil 711 00 712 (SMS eller ring) for at sikre plads og god fordeling ved 9- og 11-gudstjenester og forberedelse af Herrens nadver. Vi holder 2 pladser fri til gæster, som kommer uden tilmelding, men uden garanti for plads. Tilmeldte får svar kort efter tilmelding eller senest kl. 20 aftenen før gudstjenesten.

Se kalender på www.gratiakirken.dk.

Gratiakirken, Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk
Pastor Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12.
mail@gratiakirken.dk.

MARTINSkirken i København

Der holdes gudstjeneste søndage kl. 10 eller 16.30. Hver anden uge dog lørdage kl. 10.

Andre arrangementer med mere end 5 deltagere i kirken er aflyst, da de falder ind under forsamlingsforbuddet. Det gælder også for menighedsrådsmøder.

* Nyt krav om gulvareal pr. kirkegænger giver plads til 21 deltagere (inkl betjening) pr. gudstjeneste.
* Gudstjenestens længde afkortes.
* Der inviteres ikke til socialt samvær og tilbydes ikke kirkekaffe.
* Kordegn og kirketjener vejleder ang. plads.
* Ang. fællessang med eller uden mundbind: Kan variere fra gudstjeneste til gudstjeneste.
* Tilmelding nødvendig.
Tilmeld til menighedsrådet, Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48 (SMS eller ring) for at sikre plads og forberedelse af Herrens nadver (for konfirmerede medlemmer). Vi holder 2 pladser fri til gæster, som kan komme uden tilmelding. Men vil du være sikker på plads, må du tilmelde dig. Tilmeldte får svar senest kl. 20 aftenen før gudstjenesten.

Se kalender på www.martinskirken.dk.

Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd: Bent Nielsen, 41 42 52 10. Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48.
www.martinskirken.dk. mail@martinskirken.dk
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk

Prædiken Andagt Bibel-
studie
Video

FOTO-hilsner til vivit.dk fra marts til maj 2020, da kirkerne var lukket:

26.4.2020
Hej. Tak for prædiken og god vejledning til liturgi, som vi igen har fulgt. Her er vores "kirke".
Kh Svend-Erik og Eva.
Link til stort FOTO

23.3.2020
. .. Vi har ikke været i kirke, men har bygget én i dag.
Hilsen Mille og Aja 

Link tilstort FOTO 1. Link til stort FOTO 2

Send flere fotos-hilsner til webmaster@vivit.dk.

Må Gud bevare dig i tryghed hos ham og beskytte sjæl og legeme til evigt liv! Ved tro og dåb ved vi os trygge i Guds nåde og godhed.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Et smil af tryghed

Kærlig hilsen fra menighedsrådene

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk