Tilbage til forsiden

Senest opdateret 4. april 2020
vedr. mulighed for gudstjenester i påsken

Kirkens rum er til bøn, stilhed og fælles gudstjeneste med dåb skriftemål og nadver. Behovet er ikke mindre i en tid med truende ”CORONA-VIRUS”.
Det er en udfordring at forene behovet for at mødes i kirken med * Sundhedsstyrelsens anbefalinger, * Politiets vejledning og * Regeringens påbud og forbud.

Regler i Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes menigheder og kirker
Opdateres igen, når der er nyt fra myndigheder og sundhedsstyrelse.

1. ORDINÆRE gudstjenester er aflyst, indtil myndigheder giver grønt lys for igen at holde offentlige gudstjenester.

Indtil da kan søndagens prædiken læses / høres på www.vivit.dk/praediken. Prædiken kan sendes med brevpost eller e-mail. Ring 711 00 712 eller skriv til post@vivit.dk

Ugens andagt kan læses og høres på www.vivit.dk/andagt

På Gratiakirkens YouTube-kanal ligger en andagt med bøn, søndagens tekstlæsning og et andagtsord med velsignelsen.

Bibelstudie i en corona-tid

Bønner i en corona-tid

Der arbejdes på at streame gudstjeneste. Link vil blive oplyst her, når/hvis vi får det ordnet. Ring 711 00 712 for særlige ønsker!

2. FÆLLESSKAB, hjemmebesøg samtale

Præsterne kan komme på hjemmebesøg med andagt og altergang ved alvorlig sygdom og hvis man ligger for døden.

Ring til hinanden, naboer, venner og bekendte! Tænk særligt på dem, som bor alene. Del et bibel-ord fra din andagt! Og spørg, hvordan det går!

Præsterne er med på en aftale om daglig opringning med bibelord og kort bøn.

3. Angående mulighed for gudstjeneste i små grupper i påsken

Præsterne er blevet spurgt, om det er muligt at holde andagt med nadver med få deltagere. Efter alvorlig overvejelse anbefaler de, at der ikke holdes nadver, så længe sundhedsmyndigheder advarer mod at samles - heller ikke i grupper på under 10.

Lad længslen efter Herrens bord blive til en bøn med tak for dåben og Ordet, som vi altid har, og med bøn om, at vi snart igen må kunne samles ved nadverbordet og få Herrens legeme og blod. Brug fx Salme 42 i Bibelen som din bøn i længslen og syng nr. 428: Så går nu sjælens højtid an (nr 469 i ny DDS). - Og ring til præsten, hvis du ønsker hjemmealtergang!

KONTAKT
Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd v. Bent Nielsen, 41 42 52 10. mail@martinskirken.dk

Gratiakirken, Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
mail@gratiakirken.dk

Pastor Leif G. Jensen, 71100712 leifgjensen@vivit.dk
Pastor Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12

------

"Et smil af tryghed"

Danmark blev "lukket ned" i uge 11, og regeringen forbød os at samles mere end 100 personer ad gangen for at undgå virus-smitte (ændret til 10 personer i uge 12). Man bad også alle borgere om at tage det med ro og ikke gå i panik. For der er varer nok i butikkerne, hvis vi undlader at hamstre. - I den forbindelse foreslog en af regeringens ministre, at vi giver butiksansatte et godt smil, når vi vover os ud og handler. Det er en dejlig og god opfordring! : )  

Når vi fysisk rykker et skridt tilbage i forhold til hinanden for at undgå at smitte eller blive smittet, kan vi samtidig rykke et skridt tættere sammen ved at spørge ind til hinandens helbred og dele et godt ord fra Evangeliet i telefon, på mail og i sms. Den slags smil gør godt - særligt i denne tid.

Vi kan "smile" til hinanden og andre ved at nævne nogle af trosbekendelsens store og stærke ord:

"Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber!"

Hvor godt og trygt at være Guds skabte menneske, som han har omsorg for!

"Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som …."

Hvor godt og trygt, at Gud har bevist det ved selv at blive menneske og påtage sig vort liv inklusiv vor skyld og vore sygdomme, og at Gud ved Jesus har sejret over døden og alt det onde og den Onde!

"Og på Helligånden, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv." 

Hvor godt og trygt, at Gud Helligånd giver os fællesskab med Gud og med hinanden ved Evangeliet, Dåben og Nadveren, og således tilgiver os alle vore synder og sørger for evigt liv til os!

Derfor kan vi give hinanden og andre et smil af tryghed, fordi vi blev døbt og fik troen på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Han gør os trygge, uanset hvad der ellers sker i denne verden. 

Kærlig hilsen pastor Leif G. Jensen

Til toppen

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk