Forsiden

Retningslinjer vedr. Covid-19
Senest opdateret 21.5.2021

Retningslinjer for ansvarlig håndtering af corona / Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.

Opdateret 21.5.2021:
https://www.km.dk/covid-19-information

COVID-19 information

er er i den seneste tid iværksat en gradvis udfasning af tidligere indførte restriktioner. Genåbningen sker på baggrund af sundhedsfaglige vurderinger, hvor der vurderes at være rum for yderligere genåbning, som dog anbefales at ske forsigtigt og trinvis. Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er også en del af denne gradvise genåbning, og der er derfor sket en lempelse af visse af de hidtil gældende restriktioner. Dette betyder blandt andet:

 • Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
 • Der gælder et arealkrav på 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirken eller lokalet hvis deltagerne går rundt, eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal i kirken eller lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler.
 • Anbefalinger om begrænset varighed af indendørs gudstjenester og religiøse handlinger og om undladelse af fællessang er tidligere ophævet. Ved indendørs gudstjenester og aktiviteter kan det lokalt overvejes om sang kan undlades.
 • Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.
 • Der er mulighed for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 50 personer indendørs og 100 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader.
 • Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra de generelle bestemmelser om forsamlingsforbud, men omfattet af reglerne i KMs bekendtgørelse om større menighedsarrangementer. Hvis deltagerantallet overstiger hhv. 50 og 100 personer stilles der krav om 1 meters afstand og coronapas. Hvis deltagerantallet overstiger 500 stilles der desuden krav om adskilte sektioner på maks 500 personer med egen ind- og udgang, egne servicefaciliteter samt sundhedsplan.
 • Mulighed for 20 pct. fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme.
 • Retningslinjerne er udvidet med et oversigtsbilag med angivelse af de forskellige regler for forskellige typer arrangementer.

LINK til Kirkeministeriets retningslinjer pr. 21.5.2021

Menighedsrådene i Aarhus og København justerer løbende kalender. Følg med på den lokale menigheds kalender på www.martinskirken.dk og www.gratiakirken.dk

GRATIAkirken i Aarhus

Der holdes gudstjeneste søndage kl. 9 og 11 og tirsdag morgen 8.30.

 • Retningslinjene pr. 21. maj for gudstjenester giver plads til 66 ved 2 kvm pr. kirkegænger (siddende arrangementer) og 33 ved 4 kvm pr. kirkegængere (når der i det væsentlige ikke siddes ned) (plus mulighed for flere på 1. sal).
  • Krav om 2 meters afstand ved salmesang, begrænser pladsen til ca. 33 personer (plus 7 på balkon).
 • Andre arrangementer: Mulighed for at holde møde med op til 50 personer (fx. bibelkredse, fælles bibelstudie, menighedsrådsmøder og menighedsmøder samt kirkekaffe om søndagen), dog begrænset af arealkrav, som er uændret.
 • Der anbefales tilmelding for at sikre plads og god fordeling til gudstjenesterne.
  • Mobil 711 00 712.
  • Tilmeldte får svar kort efter tilmelding og senest kl. 20 aftenen før gudstjenesten.
 • Mundbind og hygiejne: Kordegn og kirketjener vil vejlede ved indgang.

Gratiakirken, Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk
Pastor Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12.
mail@gratiakirken.dk.

MARTINSkirken i København

Der holdes gudstjeneste søndage kl. 10 eller 16.30. Hver anden uge dog lørdage kl. 10.

 • Retningslinjene pr. 21. maj for gudstjenester giver plads til 68 ved 2 kvm pr. kirkegænger (siddende arrangementer) og 34 ved 4 kvm pr. kirkegængere (når der i det væsentlige ikke siddes ned).
  • Krav om 2 meters afstand ved salmesang begrænser pladsen til ca. 34 personer.
 • Andre arrangementer: Mulighed for at holde møde med op til 50 personer (fx. bibelkredse, fælles bibelstudie, menighedsrådsmøder og menighedsmøder samt kirkekaffe om søndagen), dog begrænset af arealkrav, som er uændret.
 • Der anbefales tilmelding for gæster: Tilmeld til menighedsrådet, Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48 (SMS eller ring).
 • Mundbind og hygiejne: Kordegn og kirketjener vil vejlede ved indgang.

Se kalender på www.martinskirken.dk.

Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd: Bent Nielsen, 41 42 52 10. Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48.
www.martinskirken.dk. mail@martinskirken.dk
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk

Prædiken Andagt Bibel-
studie
Video

FOTO-hilsner til vivit.dk fra marts til maj 2020, da kirkerne var lukket:

26.4.2020
Hej. Tak for prædiken og god vejledning til liturgi, som vi igen har fulgt. Her er vores "kirke".
Kh Svend-Erik og Eva.
Link til stort FOTO

23.3.2020
. .. Vi har ikke været i kirke, men har bygget én i dag.
Hilsen Mille og Aja 

Link tilstort FOTO 1. Link til stort FOTO 2

Send flere fotos-hilsner til webmaster@vivit.dk.

Må Gud bevare dig i tryghed hos ham og beskytte sjæl og legeme til evigt liv! Ved tro og dåb ved vi os trygge i Guds nåde og godhed.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Et smil af tryghed

Kærlig hilsen fra menighedsrådene

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk