Forsiden

Retningslinjer vedr. Covid-19
Senest opdateret 28.4.2021 - gældende fra 6. maj 2021

Retningslinjer for ansvarlig håndtering af corona / Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.

Opdateret 21.4.2021 og 28.4.2021:
https://www.km.dk/covid-19-information

Til anerkendte trossamfund og menigheder

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona-/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret den 21. april 2021.

Der er denne gang foretaget en række ændringer, herunder:

 • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs (10) og udendørs (50), herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v.
 • Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person ved siddende arrangementer (4 kvm hvis der ikke i det væsentlige siddes ned).
 • Ændret anbefaling om afstand fra generelt 2 meter til generelt mindst 1 meter, dog mindst 2 meter hvis der synges.
 • Ophævelse af anbefalingerne om varighed og sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år (ekskl. sangaktiviteter).
 • Præcisering af anbefaling om udluftning. Særligt ved aktiviteter med en varighed på mere end 2 timer.

Supplerende afsnit om indendørs sangaktiviteter for børn og unge under 18 år. Præcisering af, at frivillige tæller med både ved opgørelse af arealkrav og forsamlingsforbud.

De opdaterede retningslinjer er vedhæftet denne mail og kan findes her.

Kirkeministeriet skal anbefale folkekirkens arbejdsgivere, bl.a. menighedsrådene, at gøre deres ansatte bekendte med de opdaterede retningslinjer samt drøfte implementeringen af de gennemførte lempelser. Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen Luna Klint Skjoldann, Fuldmægtig

Desuden gælder fortsat:
Alle folkekirkens og andre trossamfunds indendørs aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang. Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages. Krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang for besøgende over 12 år. Hensigtsmæssig håndhygiejne.

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. april 2021)

Torsdag 6. maj løftes forsamlingsforbud fra 10 til 25 og 21. maj fra 25 til 50 ved indendørs forsamlinger med nye muligheder for bibelkredse, fælles bibelstudie, kirkekaffe, menighedsrådsmøder og menighedsmøder.

Menighedsrådene i Aarhus og København justerer løbende kalender. Følg med på den lokale menigheds kalender på www.martinskirken.dk og www.gratiakirken.dk

GRATIAkirken i Aarhus

Der holdes gudstjeneste søndage kl. 9 og 11 og tirsdag morgen 8.30.

 • Retningslinjene pr. 6.5. for gudstjenester giver plads til 66 ved 2 kvm pr. kirkegænger (siddende arrangementer) og 33 ved 4 kvm pr. kirkegængere (når der i det væsentlige ikke siddes ned) (plus mulighed for flere på 1. sal).
  • Krav om 2 meters afstand ved salmesang, begrænser pladsen til ca. 33 personer (plus 7 på balkon).
 • Andre arrangementer: Mulighed for at holde møde med op til 25 personer (fx. bibelkredse, fælles bibelstudie, menighedsrådsmøder og menighedsmøder samt kirkekaffe om søndagen). (efter 21. maj løftes tallet til 50 personer, dog begrænset af arealkrav, som er uændret)
 • Der anbefales tilmelding for at sikre plads og god fordeling til gudstjenesterne.
  • Mobil 711 00 712.
  • Tilmeldte får svar kort efter tilmelding og senest kl. 20 aftenen før gudstjenesten.
 • Mundbind og hygiejne: Kordegn og kirketjener vil vejlede ved indgang.

Gratiakirken, Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk
Pastor Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12.
mail@gratiakirken.dk.

MARTINSkirken i København

Der holdes gudstjeneste søndage kl. 10 eller 16.30. Hver anden uge dog lørdage kl. 10.

 • Retningslinjene pr. 21.4. for gudstjenester giver plads til 68 ved 2 kvm pr. kirkegænger (siddende arrangementer) og 34 ved 4 kvm pr. kirkegængere (når der i det væsentlige ikke siddes ned) (plus mulighed for flere på 1. sal).
  • Krav om 2 meters afstand ved salmesang begrænser pladsen til ca. 34 personer.
 • Andre arrangementer: Mulighed for at holde møde med op til 25 personer (fx. bibelkredse, fælles bibelstudie, menighedsrådsmøder og menighedsmøder samt kirkekaffe om søndagen). (efter 21. maj løftes tallet til 50 personer, dog begrænset af arealkrav, som er uændret)
 • Der anbefales tilmelding for gæster: Tilmeld til menighedsrådet, Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48 (SMS eller ring).
 • Mundbind og hygiejne: Kordegn og kirketjener vil vejlede ved indgang.

Se kalender på www.martinskirken.dk.

Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd: Bent Nielsen, 41 42 52 10. Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48.
www.martinskirken.dk. mail@martinskirken.dk
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk

Prædiken Andagt Bibel-
studie
Video

FOTO-hilsner til vivit.dk fra marts til maj 2020, da kirkerne var lukket:

26.4.2020
Hej. Tak for prædiken og god vejledning til liturgi, som vi igen har fulgt. Her er vores "kirke".
Kh Svend-Erik og Eva.
Link til stort FOTO

23.3.2020
. .. Vi har ikke været i kirke, men har bygget én i dag.
Hilsen Mille og Aja 

Link tilstort FOTO 1. Link til stort FOTO 2

Send flere fotos-hilsner til webmaster@vivit.dk.

Må Gud bevare dig i tryghed hos ham og beskytte sjæl og legeme til evigt liv! Ved tro og dåb ved vi os trygge i Guds nåde og godhed.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Et smil af tryghed

Kærlig hilsen fra menighedsrådene

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk