Forsiden

Retningslinjer vedr. Covid-19
Opdateret 14.4.2021

I forbindelse med smittefare fra Corona-Virus har myndighederne vejledt kirker siden maj 2020, da kirkerne genåbnede.

KIRKEMINISTERIETS retningslinjer for ansvarlig håndtering af corona / Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.

"Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen. ... Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter skal aflyses, men at man kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn for højst 5 personer ad gangen."

Link: Kirkeministeriets hjemmeside 14.4.2021.
Man skelner mellem krav og anbefalinger:
Sammendrag:

KRAV, gentaget 14.4.2021, nyt er markeret med rød tekst

 • Kravet om gulvareal pr. kirkegænger: 7,5 m2.
 • Krav om brug af mundbind / visir fastholdes fortsat, når man går ind og ud, og når man bevæger sig i lokalet.
 • Krav om god håndhygiejne, god rengøring (afspritning af kontaktflader mm.) og udluftning mellem gudstjenester.
 • Krav om afstand på 2 meter mellem deltagere fastholdes (med mindre man er fra samme husstand).
 • NYT 22.3.: Forsamlingsforbud udendørs hæves til maksimalt 10 personer (med god afstand).
  NYT 22.3.: Ved udendørs gudstjenester hæves det til maksimalt 50 personer (med god afstand).
  NYT 14.4.: Indendørs gudstjenester på plejehjem undtages forsamlingsforbud med samme areal- og afstandskrav som i kirker.

LINK til "bekendtgørelser",som er grundlag for ovennævnte "krav". Her nævnes også, hvad det kan indebære, hvis kravene ikke efterleves.

ANBEFALINGER (gentaget 14.4.2021)

 • At overveje varighed af indendørs gudstjenester (anbefaler 30 min.). God udluftning hver time ved flere gudstjenester.
 • At overveje indendørs at undlade fællessang fx. ved at kordegn eller kirkekor synger m. afstand til menigheden.
 • At overveje at opfordre besøgende til at bestille plads mhp. at undgå sammenstimling udenfor lokalet.
 • Der anbefales håndhygiejne ved ankomst til og fra lokalerne.
 • Der bør udpeges personer med ansvar for at overholde adgangsbegrænsning og opretholde afstand.

Menighedsrådene i Aarhus og København har læst retningslinjerne og besluttet, at det betyder følgende for vore gudstjenester:

GRATIAkirken i Aarhus

Der holdes to gudstjenester søndage kl. 9.00 og 11.00 og morgen-gudstjeneste tirsdage kl. 8.30-45.

Andre arrangementer med mere end 5 deltagere i kirken er aflyst, da de falder ind under forsamlingsforbuddet. Det gælder også for menighedsrådsmøder.

* Krav om gulvareal pr. kirkegænger giver plads til 21 (inkl betjening), + 7 på 1. sal. I alt 28 pr. gudstjeneste.
* Menighedsrådet anbefaler fællessang med mundbind, eller at man nynner med på salmerne. Kan variere fra gudstjeneste til gudstjeneste afh. af antal af deltagere.
* Gudstjenestens længde afkortes.
* Kordegn og kirketjener vil vejlede mht. plads og færdsel ved ind- og udgang.
* Der inviteres ikke til socialt samvær og tilbydes ikke kirkekaffe.
* Bibelkredse og undervisning med mere end 5 personer er aflyst, da det falder ind under forsamlingsforbuddet.

*
Tilmelding er nødvendig.

Tilmeld på kirkens mobil 711 00 712 (SMS eller ring) for at sikre plads og god fordeling ved 9- og 11-gudstjenester og forberedelse af Herrens nadver. Vi holder 2 pladser fri til gæster, som kommer uden tilmelding, men uden garanti for plads. Tilmeldte får svar kort efter tilmelding eller senest kl. 20 aftenen før gudstjenesten.

Se kalender på www.gratiakirken.dk.

Gratiakirken, Skejbygaardsvej 23, 8240 Risskov
Menighedsråd v. Anders Henriksen, 26 11 40 32.
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk
Pastor Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12.
mail@gratiakirken.dk.

MARTINSkirken i København

Der holdes gudstjeneste søndage kl. 10 eller 16.30. Hver anden uge dog lørdage kl. 10.

Andre arrangementer med mere end 5 deltagere i kirken er aflyst, da de falder ind under forsamlingsforbuddet. Gælder også for menighedsrådsmøder.

* Krav om gulvareal pr. kirkegænger giver plads til 21 deltagere (inkl betjening) pr. gudstjeneste.
* Gudstjenestens længde afkortes.
* Der inviteres ikke til socialt samvær og tilbydes ikke kirkekaffe.
* Kordegn og kirketjener vejleder ang. plads.
* Ang. fællessang med eller uden mundbind: Kan variere fra gudstjeneste til gudstjeneste afh. af antal deltagere.
* Tilmelding nødvendig. Tilmeld til menighedsrådet, Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48 (SMS eller ring) for at sikre plads og forberedelse af Herrens nadver (for konfirmerede medlemmer). Vi holder 2 pladser fri til gæster, som kan komme uden tilmelding. Men vil du være sikker på plads, må du tilmelde dig. Tilmeldte får svar senest kl. 20 aftenen før gudstjenesten.

Se kalender på www.martinskirken.dk.

Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg
Menighedsråd: Bent Nielsen, 41 42 52 10. Ulrik Bay Jensen, 41 97 10 48.
www.martinskirken.dk. mail@martinskirken.dk
Pastor Leif G. Jensen, 711 00 712 leifgjensen@vivit.dk

Prædiken Andagt Bibel-
studie
Video

FOTO-hilsner til vivit.dk fra marts til maj 2020, da kirkerne var lukket:

26.4.2020
Hej. Tak for prædiken og god vejledning til liturgi, som vi igen har fulgt. Her er vores "kirke".
Kh Svend-Erik og Eva.
Link til stort FOTO

23.3.2020
. .. Vi har ikke været i kirke, men har bygget én i dag.
Hilsen Mille og Aja 

Link tilstort FOTO 1. Link til stort FOTO 2

Send flere fotos-hilsner til webmaster@vivit.dk.

Må Gud bevare dig i tryghed hos ham og beskytte sjæl og legeme til evigt liv! Ved tro og dåb ved vi os trygge i Guds nåde og godhed.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Et smil af tryghed

Kærlig hilsen fra menighedsrådene

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk