Uge 22: 25. - 31. maj 2020

Forvirring, misforståelser og det nye sprog

Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. Apostlenes Gerninger 2,1-11

Vi kender smerten, når vi ikke bliver forstået. Og hvorfor misforstår vi andre? Hvorfor skal skyld og skam ødelægge familie og ægteskab? Dertil kommer alle spørgsmålene om Gud: Hvordan er Gud? Og hvorfor har jeg ikke villet høre på min samvittighed og på Guds vilje i de 10 bud? Mon Gud elsker mig? Hvorfor taler han ikke, så jeg kan høre og forstå hans svar?

Der findes et nyt sprog, som kan besvare disse meget svære spørgsmål. Sproget er  EVANGELIET om Jesus Kristus". Det er ikke blot et budskab, men et helt nyt sprog. Det åbner fællesskab med Gud og med andre mennesker. Troens fællesskab. Tilgivelsens fællesskab. Håbets fællesskab.

Pinsedag talte Jesu apostle dette sprog.  De talte det på mange forskellige modersmål. De fortalte om Guds vældige gerninger i Jesus Kristus. Helligånden satte dem i stand til at forkynde det på persisk, græsk, frygisk, arabisk, og egyptisk …. Og tilhørerne fik fællesskab med Gud og med hinanden på en helt ny måde. De blev vendt om til syndernes forladelse og blev døbt i Jesu Kristi navn.

Det sprog tales også i dag.  Det er et levende sprog, som både afslører, hvad der er gået galt i vore liv, og hvor redningen er på splittelsen mellem os mennesker indbyrdes og mellem Gud og mennesker.

Hør det nye sprog og syng med på det - i kirken til pinse!

Ugens andagt fra www.vivit.dk, post@vivit.dk