>> Forside >>Prædikener

Andagt 2021

Ugens andagt handler i ugerne fra påske til pinse om søndagens navn i påsketiden.
I Danmark kalder vi søndagene med numre: 1., 2., 3. søndag efter påske osv.
Men i den kristne kirke har man op igennem historien opkaldt søndagene ud fra bibelord, som blev brugt disse søndage.
Det lever i mange kristne kirker i andre lande. – Så hvorfor ikke også hos os?

Uge 17: 26. april - 2. maj 2021

Syng! Kantate!

Syng en ny sang for Herren! Salme 98,1.

Uge 17: 4. søndag e. påske "Syng!" "Kantate!" Sl 98,1

Når døden sætter sit aftryk i livet, synger vi ikke. Vi er snarere tavse og sukker. Jo, vi kan godt synge med på sange om natur og kærlighed. Det gør glad for en tid. Men sangen forstummer, når sygdom, skyld og død truer.

Her kommer evangeliet os til undsætning. For det har været påske. Kristus har båret vore sygdomme og lidt straffen for vore synder. Og han overvandt døden, da han påskemorgen opstod fra graven. Derfor lyder det i Den hellige Skrift og i den kristne kirke: "Syng!" Og når mennesket svarer: "De sange jeg kender, dur ikke længere!", da svarer Skriften tilbage: "Syng en ny sang!" (Salme 98,1).

Kristen sang er ikke som andre sange i verden. Derfor kaldes den for "ny". Fx i Salme 98: Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere; hans højre hånd og hans hellige arm har skaffet ham sejr! (vers 1). Det første ord i dette salmevers har givet navn til 4. søndag efter påske i den kristne kirke. Søndagen hedder "Syng!" eller på kirkens internationale sprog (latin) "Kantate!" (indledningsordet i Salme 98).

Og hør, hvordan den nye sang bliver vores. Det fortæller Salme 40: Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. (Sl 40,3-4). Den nye sang lægger Gud os i munden, når han trækker os op af undergangens grav, op af slam og dynd. Dvs. når vi hører evangeliet og får tillid til Kristus. Og i Bibelens sidste bog fortæller apostlen Johannes: "Og de sang en ny sang: Du er værdig ..., for du blev slagtet og købte mennesker til Gud med sit blod (Åb 5,9).

Evangeliets budskab lægger frelsens glæde ind i hjertet. Da har vi håb. Og da kan vi synge en ny sang. Kantate! Syng med på søndag i kirken! Amen.

Idé til bibellæsning uge 17, 26.4.-2.5.2021:

Evangeliets ord fortrænger mine tunge tanker og fylder hjertet med tro på Kristus!

26.4.: Sl 77: Jeg råber til Gud om hjælp
27.4.: Joh 5,31-47: Sønnens vidnesbyrd fra Faderen
28.4.: Joh 6,1-21: Ved og på Tiberias sø
29.4.: Joh 6,22-59: Livets brød
30.4.: Joh 6,60-71: Du har det evige livs ord
1.5.: Sl 98: Syng en ny sang for Herren
2.5.: Joh 16,5-15: Han tage af mit og forkynde det for jer

Ugens bøn: Salme 98 og Fadervor

www.vivit.dk, post@vivit.dk