>> Forside >>Prædikener

Andagt 2021

Uge 15: 12.-18. april

Som nyfødte børn
1 Petersbrev 2,2 + Salme 81,2

Ugens andagt vil i ugerne fra påske til pinse handle om søndagenes navne i påsketiden. I Danmark kalder vi søndagene med numre: 1., 2., 3. søndag efter påske osv. Men i den kristne kirke har man op igennem kirkens historie opkaldt søndagene ud fra bibelord, som blev brugt disse søndage. Det lever i mange kristne kirker i andre lande. – Så hvorfor ikke også hos os?

Første søndag efter påske har navnet: ”Som nyfødte børn!” Navnet stammer fra, at påskedag var en stor dåbsdag i kirken. De, som var kommet til tro og var blevet forberedt til dåb, fik en hvid klædning i dåben påskedag. De bar den i ugen frem til 1. søndag e. påske, hvor de fik Herrens legeme og blod i nadveren.

Den søndag blev de døbte mødt med ordet fra 1. Petersbrev kap. 2: "Som nyfødte børn skal I hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god." De smagte Herrens godhed i den hellige nadver.

Man kaldte også søndagen for ”Herrens dag i hvidt”, fordi de, som blev døbt påskedag, bar den hvide dragt frem til 1. søndag efter påske. Efter nadveren lagde deres hvide klædning til side.

Søndagene fra påske til pinse glæder vi os særligt over, at Herren er opstået og kommer til sin menighed. Han siger: ”Fred være med jer!”. Han giver os beviset på, at han har båret vore synder. For sine apostle viste han påskedag om aftenen sine gennemborede hænder og side, så de kunne se, at han var deres korsfæstede Frelser. Os giver han sit legeme og blod i den hellige nadver. Herren lever og er midt i sin menighed.

I påsketiden kan vi som nyfødte børn glæde os over, at vi blev døbt og dermed blev begravet og opstod med Jesus Kristus. Og vi må som nyfødte børn suge til os af ordets rene mælk. Her smager vi, at Herren er god. Amen.

Søndagens bibelske salmevers er Sl 81 vers 2: ”Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke, bryd ud i fryderåb for Jakobs Gud!” Amen.

Idé til bibellæsning uge 15:
Bibeltekster om dåb og vækst i troen
Mandag: Joh 3,1-21: Født af vand og ånd
Tirsdag: Joh 3,22-35: Han skal blive større!
Onsdag: Joh 4,1-26: En kvinde får troen
Torsdag: Joh 4,27-42: Alle i byen får troen
Fredag: Joh 4,43-54: En embedsmand får troen
Lørdag: Joh 10,1-10: Jesus er døren
Søndag: Joh 10,11-16: Jesus er den gode hyrde

www.vivit.dk, post@vivit.dk