Uge 11: 9. - 15. marts 2020

Et smil af tryghed

Danmark blev i denne uge "lukket ned", og regeringen forbød os at samles mere end 100 mennesker ad gangen for at undgå virus-smitte. Man bad også alle borgere om at tage det med ro og ikke gå i panik. For der er varer nok i butikkerne, hvis vi undlader at hamstre. - I den forbindelse foreslog en af regeringens ministre, at vi giver butiksansatte et godt smil, når vi vover os ud og handler. Det er en dejlig og god opfordring! : )

Når vi fysisk rykker et skridt tilbage i forhold til hinanden for at undgå at smitte eller blive smittet, kan vi samtidig rykke et skridt tættere sammen ved at spørge ind til hinandens helbred og dele et godt ord fra Evangeliet i telefon, på mail og i sms. Den slags smil gør godt - særligt i denne tid.

Vi kan "smile" til hinanden og andre ved at nævne nogle af trosbekendelsens store og stærke ord: "Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber!" "Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som …." "Og på Helligånden, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv."

Hvor godt og trygt at være Guds skabte menneske, som han har omsorg for! Hvor godt og trygt, at Gud har bevist det ved selv at blive menneske og påtage sig vores liv inklusiv vores skyld og vore sygdomme, og at Gud ved Jesus har sejret over døden og alt det onde og den Onde! Hvor godt og trygt, at Gud Helligånd giver os fællesskab med Gud og med hinanden ved Evangeliet, Dåben og Nadveren, og således tilgiver os alle vore synder og sørger for evigt liv til os!

Derfor kan vi give hinanden og andre et smil af tryghed, fordi vi blev døbt og fik troen på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Han gør os trygge, uanset hvad der ellers sker i denne verden.

Ugens andagt fra www.vivit.dk, post@vivit.dk