www.vivit.dk FORSIDE
www.vivit.dk/andagt

Ugens andagt 2019

Ugens andagt fra www.vivit.dk, skrevet af kirkens præster.
Ideer og kommentarer er velkomne! Skriv til post@vivit.dk.

Uge 2: 7.-13. januar 2019

Hvor skal du være?

"Vidste I ikke, at jeg bør være i hos min Fader?" Lukas 2,49.

I evangeliet på søndag fortælles, at Jesus som 12-årig spurgte sine forældre sådan.Det vækker to spørgsmål:
1) Hvem var han? (Havde Jesus et særligt forhold til Gud Fader, den almægtige?)
2) Er vi, hvor vi bør være? (Lever jeg med min familie og andre mennesker - og med Gud min Skaber- som det er meningen?)

Nogle vil måske bruge spørgsmålet i evangeliet til at understrege, at kristne bør gå i kirke. Selv om det er indlysende sandt, er det alt for overfladisk en udlægning. Der ligger meget mere i spørgsmålet. "Hvor skal vi være?" Det handler om, hvor vi er alle hverdage og søndage, og om vores forhold til vores familie, vor næste, vort arbejde og til Gud.

Her er det en helt afgørende hjælp at kende ham, som stillede sine forældre spørgsmålet som 12-årig. For han var- som det eneste menneske nogensinde - hvor han skulle være i forhold til familie, venner, fjender og alle mennesker i nød. Han endte sine dage her på jorden på et kors som vores stedfortræder. Og han sejrede over døden påskemorgen. - Han kan som ingen anden fortælle os, hvor vi skal være!

Hvis bibelens budskab om Jesus lyder i din kirke på søndag, har du en god grund til at være dér!

 

Uge 1: 31. dec. 2018 - 6. januar 2019

Nytårsbøn

Treenige Gud! Ved din nåde slutter og begynder vi nu igen et år som dine børn og pilgrimme. Dine velgerninger imod os har været utallige, selvom vi har fortjent din vrede. I din hellige menighed har du bevaret dit hellige ord og dine dyrebare sakramenter. I det timelige har du velsignet og sørget for os med alt godt til legeme og sjæl.

Herre! Ved det gamle års slutning ofrer vi dig vore fattige hjerters tak og priser din barmhjertighed.
* Du vor aller kæreste Far! Tilregn os ikke vore synder, men tilgiv os i nåde!
* Jesus, trofaste Frelser! Udslet for din fortjenestes skyld vore overtrædelser!
* Gud Helligånd! Forny os i det indre menneske, så vi ikke tager gamle synder med ind i det nye år.

Lad din nåde være ny over os hver morgen. Bevar dit rene og sande ord hos os som vort hjertes trøst. Oplys vore lærere og prædikanter og velsign deres hellige arbejde.Gode Gud! Velsign dem, der leder og styrer. Og frem de beslutninger, der er efter dine bud. Velsign dem, der er forældre og har ansvar for andre. Giv styrke og lykke til enhvers arbejde. Opfyld vore sjæle med sand gudsfrygt, og giv din Ånds fred i vore hjerter.

Frels din kirke fra vildfarelser. Bevar vort folk fra krig og ulykke. Hjælp de undertrykte, mæt de sultende, befri de uskyldigt fangne, plej de syge, forbarm dig over enker og faderløse. Før de døende fra døden til livet.Herre!

Lær os at handle efter din vilje. Ræk os din hånd, når vi falder. Bliver vi trætte i vort kald, da styrk os med himmelsk liv og kraft. Red os i nød og fare. Vær vor læge i sygdom og svaghed. Og skal vi skilles fra dette liv i det nye år, da lad os kunne anbefale vor sjæl i dine hænder.

Herre! Vær os nådig. Bønhør os for Jesu Kristi skyld! Amen.

(Bøn fra kirkens alterbog)