.

Tilbage til forsiden

Andagt

Guds navn og din nabos

Første bøn "Helliget blive dit navn!" og 8. bud: "Du må ikke sige falsk vidnesbyrd om din næste!"

Vi har alle et navn. Og vi vil helst, at andre respekterer os, og at nogen holder af os. Det handler om "ære". At blive æret. Ikke for ting, vi ikke er, men for det, vi er. Når vi får et skulderklap og får at vide, at en lille opmærksomhed, som vi ikke selv tilskrev nogen særlig betydning, blev til hjælp, kan vi føle glæde og taknemmelighed. Vort navn æres.

Det 8. bud handler om, at vi skal beskytte og ære vor næstes navn og rygte: "Du må ikke sige falsk vidnesbyrd om din næste!" Det betyder, at vi skal tale godt om vor næste og optage alt i bedste mening. Vi skal beskytte vor næstes navn og rygte og aldrig udbrede onde vidnesbyrd om vor næste - heller ikke selv om de er sande! Det skal vi gøre, fordi vor næste er skabt i Guds billede og er elsket og tilgivet af Gud. Budet er ubetinget! Vi skal. ... Og vi tripper måske utålmodigt og spørger: ... men hvad med mit eget navn?

Jesus svarer med at lære os at bede til Gud: "Helliget blive dit navn!" Det er en meget vigtig bøn til alle os, som er dybt optaget af vort eget navn og vor egen ære. Jesus flytter vores fokus fra os selv til vores far i himmelen. Bed ikke om, at dit eget navn bliver helligt og æret, men bed om, at din fars navn bliver helligt hos dig og hos din næste. - Men hvorfor? Fordi Guds navn er "Herren" eller "JESUS". Det betyder: Herren Frelser. Han er din nabos frelser, og din frelser! Når vi lærer hans navn at kende, bliver det helligt for os, og da stoler vi på ham. Så vil vi også gøre alt for at beskytte andres navn og rygte. Og de mennesker, som tror på Jesus og kender dig, vil også beskytte dig og dit navn. Det er helt sikkert. Derfor behøver vi ikke at søge vor egen ære, men Guds.

Bed ”Fader vor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn!"

www.vivit.dk. Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. LGJ. post@vivit.dk