Alle dage

"Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!" (Matt 28,20). Sådan taler Jesus ind over en kristens liv og dage. Stærke ord, som kan give tryghed. Ord, som gør noget ved alle de dage, som ligger foran. For han vil være med dig hver eneste nat og hver morgen, middag og aften fra nu af og til verdens ende. Det gælder i første omgang hans disciple, som er døbt og tror på ham. Og dernæst gælder det også alle andre, som bliver hans ved dåben og troen. For han sender sine disciple ud, for at flere kan lære ham at kende.

Først siger han: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden!" Det begyndte ellers svagt og fattigt. Først barnet i krybben. Og siden en magtesløs, korsfæstet mand. Men påske morgen stod det klart, at han ikke blot formåede at elske sine fjender. Han sejrede også over døden som vores stedfortræder. Og han vil, at den sejr bliver vores.

Derfor siger han: "Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer!" Den kristne dåb giver os ikke blot et navn, som andre kan kalde os, men giver os også Guds navn, så vi kan kalde på ham og tro på ham. Derfor er den kristne dåb begyndelsen på et livs langt fællesskab, hvor vi må være i lære hos Jesus og vokse i tro, håb og kærlighed. Han rækker ud til hele vores folk og til alle folkeslag med dåben og evangeliet og siger: "Gå hen og gør alle til mine disciple!"

Og derpå kommer finalen: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!" Jesus Kristus, din korsfæstede og opstandne Herre, vil tage ansvaret for dig og alle dine dage. Det er en indbydelse til at leve det nye år som kristen med Kristus.