.

Tilbage til forsiden

Andagt

Er 7 gange nok?

Da kom Peter til ham og spurgte: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?" Jesus svarede ham: "Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange. Matthæus 18,21-35

Det er hårdt arbejde at tilgive igen og igen. Forestil dig, at du for syvende gang satte dig ned sammen med din kristne bror eller søster. I fik talt om det og så hinanden i øjnene. Og du tilgav. Igen. Det var ydmygende for jer begge.

Men desværre står I nu igen i samme situation. Du oplever din bror som en fremmed, der gemmer sig i skylden, fordi han ikke ved, om du vil tilgive. For det her er for dårligt. Han har svigtet dig ud over alle grænser. Mon ikke I er ved at nå til den grænse, hvor tilgivelsen er brugt op? For er tilgivelsen ikke begyndelsen til et nyt og bedre fællesskab. Og kunne du ikke med rette forvente ændring og forbedring hos dit medmenneske?

Hvis man får syv chancer, er det så ikke rigeligt? Hvor uduelig kan man da være? Hvis et menneske skal tilgives for den samme synd også efter sytten år, (det drejer sig måske om et familiemedlem eller en gammel bekendt), er det da ikke tiden at bryde kontakten?

Hvad siger du, Jesus? Da Peter stillede ham dette spørgsmål, svarede han med at fortælle om Himmeriget (se teksten nederst i andagten). Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskabet op med sine tjenere. Da blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. 10.000 talenter svarer til 500 tons sølv. Omregnet til en dagløn dengang var det 125 mill. dages arbejde eller 340.000 år. Ubegribeligt.

Det forekommer aldrig i den virkelighed, vi kender til. Vi har hørt om, at mennesker får l livsvarigt fængsel. Også om dobbelt livstid. Men her er tale om en skyld i generationer, som hele slægten ikke kan betale sig ud af. Vi fatter det ikke. Vi evner det simpelt hen ikke. Men vi kan sige med David: "Fra det dybe råber jeg til dig, Herre; hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig" (Sl 130).

Vi har ikke indsigt i døden og dommen. Men vi mærker, at den er forestående. Og Jesus åbenbarer for os, at den er frygtelig. Vores gæld overfor Gud er uendelig stor. Så frygteligt er det, når vi ikke elsker hinanden, og når vi ikke elsker Gud af hele vort hjerte. Vi bliver mere skyldige, end vi aner.

Og nu kommer svaret på spørgsmålet: Du skal ikke tilgive 7 gange, men 7x70 gange. Øs af den tilgivelse, Gud har givet dig! Den er nemlig ret så stor! Og den kostede Jesus hans liv.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk