Tilbage til forsiden

Andagt

Er der tilgivelse for mig?

Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Matthæus 12,32

For at forstå, hvad Jesus mener, skal vi vide, at han i samme sætning sagde:”Al spot og synd skal tilgives menneskene!” Det sagde han også til dem! Der var virkelig tilgivelse for deres hån og nedsættende ord om Jesus. Al deres spot af Menneskesønnen var der tilgivelse for. Derfor var der også tilgivelse for Saulus, der forfulgte Jesus! Og for dem, der satte sig op mod Helligånden og stenede Stefanus, mens han bad: ”Tilregn dem ikke denne synd!”

At tale imod Helligånden er ikke utilgivelig, fordi Helligåndens person er mere hellig og urørlig end Sønnens og Faderens. De er jo ét. At spotte Faderen, Sønnen og Helligånden er lige frygteligt. Og der er mange eksempler i bibelen på mennesker, der stod imod og spottede Gud, og senere blev blev omvendt og frelst. Davids bedrev hor mod bedre vidende, men blev tilgivet og imod tilgivelsen senere. Og Jonas flygtede i ulydighed, da Gud kaldte ham til profet i Ninive. Men Gud standsede ham på havet, fisken slugte ham, og han vendte sig til Gud i bøn. Og Jesus bad for dem, der korsfæstede ham og slog ham ihjel. Og pinsedag blev de afsløret gennem Peters pinseprædiken. De omvendte sig og blev døbt.

Men forestil dig, at Saulus havde afvist tilgivelsen, da han blev ramt af blindhed i Damaskus. Og at David havde afvist profeten Natan, som afslørede hans horeri. Og at jøderne havde afvist Peters pinseprædiken! Da var Jesus stadig død for deres synder. Men de havde afvist den og ville derfor ikke have nogen tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

Og her er vi dybt inde i Helligåndens gerning. Det er Helligånden, som overbeviser om synd og om frelse. "At tale imod Helligånden" er den vedholdende afvisning af hans gerning for os. Og den, som gør det, får ikke tilgivelse. Hvornår et menneske er kommet derud, ved kun Gud. Men så længe Ånden viser dig din skyld og synd og lader dig høre evangeliet om Jesus, som bar din synd, ved du, at Helligånden kalder på dig. Og du kan kaste dig i tilgivelsens favn hos Gud! Gør det i din aftenbøn! Og gør det på søndag i skriftemålet og ved nadverbordet!

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk