.

Tilbage til forsiden
Andagt

Jeg er ikke min egen herre 

Matthæus 10,24: ”En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre.”

Jesus taler til sine 12 apostle. De havde fået en stor opgave med autoritet og magt, som de skulle bruge i kærlighedens tjeneste. Vil det så ikke gå dem godt? Jesus fortæller dem, at de må være tilfredse med, at det går dem, som det gik Jesus!

Et vigtigt ord til dem og os! Hvordan reagerer vi nemlig, hvis vi har en høj stilling med magt og indflydelse? Skal vi så finde os i at lide ondt og bære hån? Men det forberedte Jesus sine apostle på. - Hvis de på nogen måde ville bruge apostel-kaldet for at tjene penge og få magt og ære blandt mennesker, ville det ende med splittelse og ulykke. Det fortæller kirkehistorien meget om.

Det gælder også i dag: Hvis præster og prædikanter dominerer og regerer, som om de var herrer over andre, da forsvinder GUDS FRED, og menig­heden nedbrydes, troen går til grunde og menne­sker splittes. Det bliver heller ikke bedre, hvis det er lægfolk, som tiltager sig magt og vil herske. Vi mærker både i familie og menighed fristelsen til at dominere og herske. Og hver gang er det, fordi vi overser eller helt glemmer, at ansvaret er jo Guds, og at Jesus er Herre og vi er tjenere!

Et andet problem, som kan gøre det svært at forblive i vores kald og opgave, er, hvis det så virkelig også går os, som det gik Jesus. Og han blev jo hånet og korsfæstet. Vil du da kunne bære det? Eller vil du ikke snarere se det som tegn på, at Gud har forladt dig, når du lider nederlag og bliver forhånet og forfulgt? - Men det er det jo netop ikke. Når du må lide ondt som kristen, fordi andre kalder dig ufri, en tåbe og et stakkels menneske, da husk på, at du har en Herre, som har gjort dig fri! Jesus har købt os fri fra selviskhedens magt og giver os evigt liv – og kalder os til at tjene. Det er helt frit om du vil tjene ham, eller leve uden Gud og uden Kristus.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk