Er vi moderne mennesker syndere?

Matthæus 1,21: Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.»

Vi er hverken terrorister eller menneskehadere, og vi lever et hæderligt liv. Vi betaler så vidt mulig enhver sit og gør da også godt, så vidt det står til os. Vi går endda i kirke og tager del i det kirkelige arbejde, så ingen kan vel kalde os for syndere. Jo, vi har vores på det tørre.

Men den undskyldning eller selvforherligelse kan vi ikke leve og dø på. Vi må indrømme, at vi behøver en til at frelse os, og som det lød nytårsdag i gudstjenesten: Da Maria og Josef kom op i Templet for at navngive Jesus og få ham omskåret lød forklaringen på hans navn: ”for han skal frelse folket fra deres synder”.

Vi har brug for en frelser. Vi evner ikke selv at hive os op af det dynd, vi hænger fast i. Der må komme en ude fra og hjælpe os. Heldigvis så lyder det til os: ”I dag er der født jer en Frelser. Halleljua!” Kom og hør det glade budskab forkyndt til frelse! Bed Gud om, at vi må have det hos os i menighed, kirke og hjerte.

Ugens andagt v. Orla Andersen fra www.vivit.dk, post@vivit.dk