.

Tilbage til forsiden
Andagt

Håb - når alt håb er ude

Markus 5,25-34

Vi lever i en tid, hvor lægehuse og sygehuse for­mår meget. Der bliver i dag opereret og givet medicin for ting, som man for 100 år siden døde af. Alligevel ken­der vi eksempler på mennesker, som blev undersøgt og fik mange behandlinger, der intet hjalp. Tvært­imod fik de nye smerter oven i dem, de allerede havde.

I evangelierne fortælles om sådan en kvinde. Hun havde lidt af blødninger i tolv år. Hun havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet; hun havde tværtimod fået det værre. Alt håb var ude. Men hos Jesus Kristus blev hun hjulpet. Hun tænkte: “Bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst.” Og straks udtørredes kilden til hen­des blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen (Markus 5,28-29).

Jesus Kristus har en magt, som overgår al menneskelig ev­ne og forstand. Han er herre over lidelse og død. Han er Guds Søn. Hos ham har vi håb, uanset hvad læger kan og ikke kan og uaf­hæn­gigt af vores livssituation i øvrigt. Det betyder ikke, at kristne men­nesker kan springe besøget på lægehuset over. Det betyder heller ikke, at man undgår smerte og lidelse. Men det betyder, at man er forenet med Ham, som i kærlighed og omsorg forstår at føre os sådan her i livet, at vi kan bevare håbet. Hvis Gud vælger at give os et godt helbred nogle år, må vi takke ham for det. Men lige meget hvad, så giver troen på Jesus Kristus altid håb, håb om tilgivelse og evigt liv hos Gud.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk