.

Tilbage til forsiden
Andagt

Oplysning

Markus 4,21-22

Oplysning, oplysning, oplysning. Skole og uddan­nelse, TV-Avis og formiddagsblade, telefon­bøger og aften­skole. Oplysning om, hvad der sker. Oplysning, så man kan begå sig på arbejdsplads og i samfund.

Men samtidig med at vi lever som oplyste menne­sker med viden om mange ting, kan vi leve i et per­son­ligt mørke. Det kan være en sorg, som kaster mørke skygger ind over hverdagen. Det kan være gammel skyld, som man vælger at fortie og gemme væk. Det kan være frygt og angst for fremtiden - også tanken på døden.

Jesus siger om sig selv: “Jeg er verdens lys!” Han er kommet for at oplyse os mennesker på en langt dybere måde, end aftenskole og TV-Avis formår. Han kaster lys ind i vort mørke. Han kender skyggesiderne i menneskelivet. Han kender forbry­delsen, som vi hem­meligt kan bære på. Han fortæl­ler herom i Mar­kus-evangeliet: “Kommer nogen med et lys for at sætte det under en skæppe eller under en bænk? Er det ikke for at sætte det i en stage? For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset” (Markus 4,21-22).

Gud er almægtig og ved alt. Alt i vore liv er åben­bart for ham. For ham skal vi stå til regnskab. Og det ser ikke lyst ud. Men Jesus Kristus er verdens lys. Han er kommet, for at vi kan leve i lyset fra hans til­gi­velse og med håb - og ikke i mørke under dom og frygt.

Derfor må du ikke være tilfreds med, at du fik gjort huset rent og pænt, og at du nåede at få de sidste op­lys­ninger om verdenssituationen og vejr­udsigten for i morgen. Du har også brug for, at Jesus oplyser dig med sandheden og tilgivelsen fra Gud. Da viger mørket, og du lever i lyset.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk