.

Tilbage til forsiden
Andagt

Fan og fanatiker

Markus 3,21

I nogle tilfælde siger man om sig selv, at man er “fan” af noget. Men hvem ønsker at være fanatiker?

Fremmedordbogen fortæller, at ordet fanatiker stam­­mer fra det latinske fanaticus og betyder: gre­bet af guddommen. Ordet fan er en forkortelse af samme latinske ord og bruges i daglig tale om en person, der nærer en over­dreven interesse for noget, lidt i retning af “idiot”, f.eks. “fodbold-idiot”.

Nu kunne man spørge: Er man fan eller fanatiker, hvis man tror på Jesus og beder til Gud som sin him­melske far? Er en kristen en intolerant for­kæm­per for en sag?

Ud fra ordets egentlige betydning er enhver tro­en­de kristen en på en måde fanatiker, dvs. grebet af Gud. For Gud har skabt mig. Gud har givet mig livet. Han elsker mig og sørger for mig i alle ting. Han tilgiver al min skyld. Og han frelser fra døden og tager mig ind i sit evige rige, når jeg ikke skal være mere her. - Er det ikke at være grebet af Gud? Og hvad større lykke kan man eje end at være grebet og elsket af Gud, sådan som han har åbenbaret sig i Jesus Kris­tus!

Jesus var også fanatiker i ordets bedste betyd­ning. Han var grebet af dette ene: at hjælpe menne­sker i skyld, lidelse og nød. Men han blev bl.a. af sine egne slægtninge anset for at være fanatiker i ordets dårlige betydning. Og da hans slægt­ninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv (Markus 3,21).

Så kan man med lidt forsigtighed sige, at en kris­ten er fan af en fanatiker, nemlig grebet af Gud i tillid til Jesus. Han brugte sit liv udelukkende i kærlighed til os mennesker.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk