.

Tilbage til forsiden
Andagt

Lappeløsninger?

Markus 2,21

Her sidder du så med avisen, som du plejer. Du fik morgenkaffe, som du plejer. Du gik på arbejde og indkøb, som du plejer. Og i aften skal du måske i svømmehal, til bankospil eller bare se TV-avis - som du plejer. Der er ikke de store overraskelser i din hver­­dag. Du gør, som du plejer. Der er ikke stor sand­synlighed for, at der sker noget revolu­tio­neren­de i dit liv. Så skulle der da sprænge en bombe i din stue. Men det gør der nok ikke.

Men du har kun dette ene liv. Hvad skal der blive af dig? Skulle du ikke forsøge at ændre lidt her og lidt der? Hvad med lidt kristelige lappeløsninger? Hvad med lidt mere kristendom om søndagen end hidtil? Lidt min­dre sprut og lidt flere gode gerninger?

Måske er det overraskende, men Jesus advarer fak­tisk mod lappeløsninger. Han siger hos Markus: In­gen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kap­pe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre (Markus 2,21).

Hvad nytter det, at vi fejer lidt på fortovet og kø­ber en ny bil? Det ændrer jo ikke ved kedsom­heden og lige­gyldigheden i vores liv! Hvad nytter det med lidt færre bajere og lidt mere fromhed? Det ændrer jo ikke ved vores hårde og uforsonlige hjer­ter!

Jesus serverer ingen lappeløsninger. Han vil der­imod gøre alt nyt. Dit gamle liv får en hård medfart hos ham. Men han har noget at sætte i stedet. Han giver dig en tilgivelse, som gør dig godt helt ind i sjælen. Han giver dig et liv, som er evigt.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk