.

Tilbage til forsiden
www.vivit.dk/andagt

Vand i et goldt land

-- således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse.
Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. Markus 1,4-5.

Jordanfloden løber igennem en ørken. Livgivende vand midt i et dødt og ufrugtbart landskab. I denne ørken talte Johannes Døber om tilgivelse på en måde, så mennesker kunne gå hjem og vide, at deres synd var tilgivet og forladt. De bekendte deres synd og lod sig døbe. De fik håb i deres liv, et håb, som kunne bære også i døden. Markus fortæller: Johannes Døber trådte frem i ørkenen og præ­dikede omvendelsesdåb til syn­der­­nes for­ladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems ind­byggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres syn­der (Markus 1,4-5).

Det samme er muligt i dag. Og er der ikke brug for det? Hvis der er noget, som kan gøre menne­ske­livet til en ørken, er det jo netop skyld, sygdom og død. Familielivet bliver en gold ørken, når skænderi og util­fredshed præger hjemmet. Ægteskabet bli­ver øde og tomt, når man svigter sit løfte om at elske og ære hin­anden i gode og onde dage. Og når sygdom ban­ker på, mærker vi, at vi er død­sens. Ingen af os kan i det lange løb hindre ørkenen i at brede sig i vores liv.

Her kommer den kristne dåb ind i billedet. Gud giver os liv og håb i dåben. Han tilgiver dig og din fami­lie. Han fjerner den skyld, som findes i dit ægte­skab. Du får evigt liv. Ved dåben og troen kommer du til at tilhøre Jesus Kristus, Guds Søn. Og der­med kommer tilgivelsens kraft ind i dit liv, din familie og dit ægteskab!

Den, som er døbt, skal ikke døbes igen. Men alle døbte har brug for at bekende deres skyld og høre en kristen prædiken som dengang ved Jordan. Det giver håb og liv.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk