.

Tilbage til forsiden
www.vivit.dk/andagt

Hvordan lader du op?

Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de: «Alle leder efter dig.» Markus 1,35-37.

Vi skal have vores søvn for at kunne gå på arbejde. Og man skal være i form for at deltage i det lokale mo­tions­løb. Det bliver mere og mere almindeligt, at sports­­­folk ikke blot forbereder sig gennem fysisk træning, men også lader psykologisk op. Det sker bl.a. ved “medi­tation”. Meditationen betyder, at man kommer i harmoni med sig selv, så kroppen kan præ­stere sit yderste, når det gælder.

Tilsvarende lyder et bibelsk ordsprog: Bed og arbejd! Det står ikke sådan ordret i bibelen, men “sagen” møder man ofte. F. eks. i Markus 1,35-37: Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de: “Alle leder efter dig.” Men han sagde til dem: “Lad os gå andre steder hen, til landsbyerne her­omkring, så jeg også kan prædike dér; det er derfor, jeg er draget ud”.

Her er bøn mere end personlig opladning. Bøn er personligt fællesskab med Gud. Sådan levede Jesus Kristus sit liv. Han gjorde intet, uden at han først hav­de bedt til sin Fader. Derfor blev hans liv et godt liv.

I bønnen lægger du dit liv i hans hånd. Du kan bede om tilgivelse for i går og om hjælp til dagen i dag. Da kan du gå til arbejdet med vished om, at Gud er din Fader.

Ved psykologisk opladning kommer vi selv i cen­trum. Med kristen bøn bliver Gud centrum i vores liv. Han vil give dig kraft til dagen og vejen. Derfor behøver vi mere end legemlig hvile og personlig opladning. Vi behøver kristen bøn. Bed og arbejd!

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk