.

Tilbage til forsiden
www.vivit.dk/andagt

Forbilleder

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: «Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere." Markus 1,16-17.

Vi har brug for forbilleder. For det meste af det, vi lærer, lærer vi, ved at se andre gøre det. Det gælder især, mens vi er små. Men det gælder også unge og voksne. Gode forbilleder har en god indvirkning på os.

Kigger man ind i en ungs værelse, vil man i man­ge tilfælde se et eller flere idoler: sportsstjerner eller pop- og filmstjerner. Men også voks­ne har forbil­leder. Man har et billede af, hvordan en god mor og far er, og det prøver man at leve op til.

Forbilleder har stor betydning, men de har også de­res begrænsninger. De kan sætte os i gang, men hjælper os ikke på langt sigt.

Anderledes er det med Jesus Kristus. Markus for­tæller: Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: “Kom og følg mig!” Og de lod straks garnene være og fulgte ham.

Mennesker, som fulgte Jesus, fik ham både som for­billede og frelser. De var hos ham fra nu af, og han var hos dem. Han svigtede dem aldrig. Han opstod fra de døde og kom til dem. Også efter sin himmelfart var han altid hos dem og med dem.

Jesus lever også i dag. Han kalder på os og siger: “Følg mig!” At følge ham er at tro på ham. Ido­ler søger som regel deres egen succes og har kun sjældent personligt kendskab til deres efterfølgere. Men Jesus arbej­der på vores lykke, og han kender sine efterfølgere helt personligt. Han er ikke et idol, som kun holder i ungdomstiden. Jesus er en trofast Herre og Frelser, når alle andre forbilleder kommer til kort.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk