.

Tilbage til forsiden
www.vivit.dk/andagt

Tiden er inde

Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!" Markus 1,14-15.

“Det blev en dreng - et sundt og velskabt barn!” Så er 9 måneders graviditet og ventetid godt overstået. Tiden er kommet. Det er en stor glæde. Sådan en glæde har mange af os oplevet. Og engang var vi selv hovedpersonen i sådan en glæde hos andre.

Det kan være et billede på, hvad det betød, da Jesus kom til Galilæa og prædikede Guds evan­ge­lium og sagde: Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; om­vend jer og tro på evangeliet!

Gud selv var blevet menneske. Gud, vores Ska­ber, havde nu oprettet sit herredømme blandt men­ne­sker. Det var forudsagt i Gamle Testamente: “Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste” (Es 9,5). Nu var tiden inde. Guds rige var kommet nær med Jesus Kristus.

Det gælder også i dag. Nu skal skyld og skuffelse ikke mere regere. Nu skal døden ikke længere be­stem­me over dig. Nu skal du ikke mere leve løs­revet fra Gud. Du kan derimod vende dig til Jesus Kristus og komme ind under hans herredømme. Det er omvendelsen. Du kan høre om Jesus og få en helt ny tro og tillid ind i dit liv, tillid til, at den evige og almægtige Gud er din fader, og at Jesus Kristus er hans søn og din frelser. Det er en stor glæde.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk