.

Tilbage til forsiden
www.vivit.dk/andagt

Begyndelsen på evangeliet

Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Markus 1,1

"Kender du begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn?" - De fleste vil svare “ja” på spørgsmålet. For hvem ved ikke, at evan­­geliet begynder med jule­nat i Bet­lehem. Alligevel er det kun et halvt svar. For “evan­gelium” betyder “glæ­de­ligt budskab”. Der­­for kender man først evangeliets begyndelse, når man kender det som et glædeligt budskab om Jesus Kristus ind i ens eget liv. Først da begynder det hos én selv.Mar­kus indleder sit evangelium med orde­ne: Dette er begyndelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn (Markus 1,1). Derpå fortæller han om, hvordan mennesker kom ud i ørkenen og lyttede til Johannes Døber. Gennem hans prædiken indså de, hvem de var. De bekendte deres synder og lod sig døbe.

Det er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kris­tus. Sådan var det dengang, og sådan er det i dag. Evangeliet begynder som et glædeligt budskab i vores liv, når vi hører og erkender, at vi er syndere, dvs. men­nesker, som har sagt os fri fra Gud og som helst lever uden ham i selviskhed og egoisme. Da begynder vi at høre budskabet om Jesus som noget glædeligt nyt for os. Tænk! Guds Søn er blevet menneske! Gud har i Jesus grebet ind og tilgivet mig. Gud er min Skaber og Far. Gud har givet mig håb og evigt liv.

Det er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kris­tus. Lad det også begynde i dit liv!

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk