.

Tilbage til forsiden

Andagt

Uden frygt

Og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde: "Frygt ikke!" Lukas 2,9-10.

Frygt i skolen, i familien, i samfundet, på arbejdspladsen, på plejehjemmet, i fængslet og i ens forhold til Gud. Der findes mange former for frygt. Frygt kan ødelægge og slå livet i stykker. Kærligheden har trange kår, hvis man frygter at blive kasseret og forladt af den, man holder af. Og selv om vi har styr på det meste i livet – uddannelse, økonomi, familieforhold - kender vi alle til frygt for det ukendte, for fremtiden og for sygdom og død. Uanset hvilken form frygten antager, påvirker den os og angriber vores tryghed og vished. Er det muligt at leve uden frygt?

En gammel mand ved navn Zakarias sagde engang i en bøn til Gud: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk ... så vi kan tjene ham uden frygt for hans åsyn alle vore dage (Lukas 1,68-75). Sådan sang han, da han var blevet far til Johannes Døber. Hør hans sang i kirken 17. december.

Julebudskabet har samme ”tone”. Englen sagde til hyrderne: ”Frygt ikke!” Og begrundelsen var enkel og stærk: ”For i dag er der født jer en frelser!”

Vi bliver ikke af med frygten, før Gud den almægtige overtager vores liv ved at give tro og håb i hjertet, sådan som Zakarias og hyrderne oplevede det.

Lyt dig ind i den fred, som du har brug for. Den findes virkelig! Hør Evangeliet i en kristen kirke! Når Jesus Kristus er med dig, kan du leve uden frygt. Ikke sådan forstået, at livet bliver en leg. Ikke sådan at skolegang, arbejde, familieliv og alderdom bliver uden problemer. Men det, som ellers var uoverskueligt og umuligt at leve med, ved du, at Kristus magter og klarer. 

www.vivit.dk. Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. LGJ. post@vivit.dk