.

Tilbage til forsiden

Andagt

Mens du er på nattevagt

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt kke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren." Lukas 2,8-11.

Det er ikke noget eventyr Hyrderne er virkelig på arbejde. De ligger ude på marken og holder nattevagt over deres hjord i kulde og mørke. - Sådan er der også tider i dit liv, hvor du ikke overkommer andet end at passe dit studie, din lærlingeuddannelse, dit nedslidende fabriksarbejde og de trælse rutiner i hjemmet. Det er ikke et eventyr at være dig.

Hvad lever hyrderne for? De får jo kun en dagløn, som med nød og næppe kan brødføde en familie. OK, arbejdet i sig selv giver dem også værdi. Og de betyder noget for deres familie. Alligevel lever de langt under vor tids ”fattigdomsgrænse”. - Og da sker det, som er endnu værre: Midt i kulden og mørket blev de ramt af en lammende frygt.

Du kender måske også til at frygte for fremtiden, og for døden måske? Du gribes af angst en dag på vej hjem fra arbejde. Du mærker, at du skal stå til regnskab overfor Gud, din skaber. Du ved dig skyldig og dødsens. Du mærker frygt og rædsel. Det blev hyrdernes redning, at Herren sendte en prædikant ud på deres arbejdsplads. Han sagde med myndighed og styrke: "Se, jeg forkynder jer en stor glæde!"

Vi tænker måske, at noget lignende aldrig kommer til at ske for os. Men det kan ske denne jul – lige nu – mens vi lytter til juleevangeliet midt i en vanskelig hverdag. Gud siger til os i Bibelens ord og i en prædiken i kirken: "Frygt ikke! For i dag er der født jer en frelser." Gud er blevet menne­ske. Gud er hos dig ved sin Søn Jesus Kristus. - Da bliver det ikke blot tåleligt at være til, men saligt og godt. For dit hjerte hører og mærker, at frelsen er større end frygten, og at Frelseren trøster dig i hjertet. 

www.vivit.dk. Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. LGJ. post@vivit.dk