Kulissen

Helt fra begyndelsen af november arbejdes på at forberede julen. Næsten som et scenebyggeri forud for et stort skole-teater. Der skal laves en fin baggrund. Kulisserne skal hentes frem. Der øves på julemelodierne. Julefrokoster, julepynt og diverse juleindkøb, julestuer, julekoncerter og jule-messer bygger op til festen sidst i december. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få skabt den bedst mulige baggrund for en glædelig jul.

Derfor er det godt et øjeblik at standse op og tage et kig på, hvad der var baggrunden for den første kristne julefest.

Lukas fortæller og viser os en stor folketælling, mennesker som bliver drevet afsted som stemmekvæg, to fattige mennesker og et barn, som fødes under fattige kår. Vi ser også hyrder, som ligger ude på marken og holder nattevagt over deres hjord.

Det er gråvejsagtige og kolde kulisser, som ikke giver megen forventning om fest. Men da sker det: Herrens engel står for dem, og Herrens herlighed stråler om dem, og de bliver grebet af stor frygt. Og englen fortæller om den store glæde (Luk 2,8-10).

Den store glæde opstår midt i hverdagen. Den store frygt er baggrunden. Hvor godt Hvor herligt. Den egentlige julefest vil os noget godt midt i vores virkelighed. Midt i din frygt møder Herren dig. Og det går op for dig, at du kommer ham ved, og at alt det frygtelige og triste ikke skal skjules bag jule-kulisser, men i sig selv er den kulisse, hvor han kommer til dig. Derfor kan det blive en glædelig jul.