.

Tilbage til forsiden
Andagt

Kyndelmisse tænder lys

Lukas 2,28-32: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.

Kyndelmisse 2. februar er en næsten glemt fest. Men den har meget at give os. Hør bare: Kyndelmisse er latin og betyder "lys-messe" eller "lys-gudstjeneste". "Kyndel" betyder "lys" (engelsk: candle); "misse" er et andet ord for "messe" og betyder "sende bort". Fordi de sidste ord i en kristen gudstjeneste er velsignelsen, som sender os sender os bort med fred, har man kaldt gudstjenesten for "messe". En kristen gudstjeneste slutter altid med "misse", mission, at man bliver sendt videre med fred.

I Lukasevangeliet 2,22-40 fortælles, at Maria og Josef 40 dage efter Jesu fødsel kom op til templet i Jerusalem. Tælles 40 dage frem fra 25. december, når man til 2. februar. Den dag blev en rigtig "kyndel-misse". For her bragte Josef og Maria det offer, som var foreskrevet i Moseloven efter en drengs fødsel (3 Mos 12). Og de mødte en gammel mand, som tog barnet Jesus i sine arme og og lovpriste Gud: "Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel" (Lukas 2,28-32). Den gamle hed Simeon. Han var på vej bort fra denne verden. Og som afsked tændte han alterlysene med sin sang på dag 40. Dag 40 efter Jesu fødsel blev på den måde en gudstjeneste for LYSET. Og overalt, hvor hans sang lyder, tænder den lys i mørket. Også hos os.

Simeons lovsang bruges af millioner af kristne verden over som aftenbøn. "Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred!" Sådan kan vi bede, når det bliver mørkt. Jesus er verdens lys. Han er hedningers og jøders lys, ja, alle menneskers lys. Han lyser for os i mørket og dødens skygge. Han gav håb for den gamle Simeon, som snart skulle dø. Og han giver håb til os, når solen går ned, og vi skal sove. Vores aftenbøn kan blive en lille "kyndelmisse", når vi beder lovsangen. Den tænder lys i mørket.

"Kyndelmisse" er kendt fra St. St. Blichers dejlige sang: "Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven." Den kan høres HER.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk