Tro på virkeligheden!

Lukas 2,12: "Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe."

De fleste er enige om, at religion bygger på følelser og forestil­linger. Men de færreste ved, at kristendom er noget helt andet. Måske fordi kristne selv er med til at lave kristen­dom om til en religion, nemlig når vi bygger på de følelser og forestillinger, vi får fra Bibelen.

Juleevangeliet hjælper os tilbage til den kristne tros grund­lag , som er det, Gud har gjort for os. Tænk nemlig på hyrderne på Betle­hems marker. De så et lys og hørte en engels røst. Det kunne have været begyndelsen på en ny religion, hvis de havde lagt deres forestil­lin­ger og følelser til grund for deres tro på Gud. Men englen hjalp dem til at gøre noget helt andet. Han sagde: ”Og dette er tegnet, I får; I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe!” Og de fandt barnet. Han, barnet Jesus, blev deres tro.

Deres tro byggede ikke på deres forestillinger og følelser, men på det barn, som de fandt i krybben. Han kommer til os og er nær gennem Evangeliet, vi hører, og i nadverens sakramente med brød og vin, som er Jesu legeme og blod. Det er tegnene, som hjælper os, så vi ikke skal leve af følelser og forestillinger, men kan gøre som hyrderne. Vi finder ham i julens krybbe, på påskens kors og hører om den tomme grav. Vi har disse tegn i kirken, når der prædikes og døbes, og når vi knæler ved nadverbordet og får Jesu legeme og blod. Her vokser den kristne tro sig sund og glad.

Evangelisk Luthersk Frikirke. www.vivit.dk. post@vivit.dk