www.vivit.dk

ANDAGT

Uden frygt

Frygt i skolen, i parforholdet, i samfundet, på arbejdspladsen, på plejehjemmet, i fængslet og i ens forhold til Gud. Der findes mange former for frygt.

Frygten ødelægger og slår livet i stykker: Det er ikke godt, når et barn laver lektier af frygt. Det er heller ikke rart, når forældre lever i frygt for, hvordan det skal gå deres barn. Kærligheden har trange kår, hvis man frygter at blive kasseret og forladt af sin ægtefælle. Og selv om det med børn, ægteskab og arbejde synes at være i orden, kender vi alle til frygt for det ukendte, for fremtiden og for dommen og døden. Uanset hvilken form frygten antager, påvirker den os og angriber vores tryghed og vished.

Uden frygt! Er det muligt at leve uden frygt? En gammel mand ved navn Zakarias sagde engang i en bøn til Gud: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk ... så vi kan tjene ham uden frygt for hans åsyn alle vore dage (Lukas 1,68-75).

Vi bliver ikke af med frygten, før Gud den almægtige træder til og griber ind i vore liv. Når Gud besøger og forløser os fra alt det, som vil os til livs, bliver hjertet glad. Når Kristus flytter ind i hjertet, har frygten ikke længere noget at vokse i og må gå ud. Når Jesus Kristus er med dig, kan du leve uden frygt. Ikke sådan forstået, at livet bliver en leg. Ikke sådan at skolegang, arbejde og ægteskab bliver uden problemer. Men det, som ellers var uoverskueligt og umuligt at leve med, ved du, at Kristus magter og klarer. Også din skyld og din død.

Hør budskabet om hans frelse i en kristen kirke! Lyt dig ud af frygten og ind i den fred, som du har brug for.

Leif G. Jensen