Tilbage til forsiden
Andagt

Trafik mellem himmel og jord!

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. ... Og englen sagde: "Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Lukas 1,26 og 31-33.

Evangelisten Lukas fortæller om trafik mellem himmel og jord lige så selvfølgeligt, som om det var mellem Samsø og Aarhus Nord. En engel fra Gud kom til Nazareth - til en jomfru, der hed Maria.

Faktisk er Gud og Himlen tættere på dig end Samsø. - Tænk bare på, hvordan var det med en røver på korset: Han kom fra korset udenfor Jerusalem ind i Paradis – samme eftermiddag. Hvor langt var der så? Og tænk på Stefanus, som blev stenet, fordi han fortalte sine landsmænd, at Jesus var deres Herre og Frelser. Da han døde, så han Himlen åben. Så tæt var Himlen på. Og han så Jesus ved Faderens højre hånd. Meget tættere på end Samsø.

Derfor kan vi trygt stole på, at Himlen er nær, og at Guds engle beskytter dem, som tror på ham. Sådan siger jo Gud i sit ord: Alle englene er tjenende ånder, som sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen (Hebr 1,14). Glædeligt!

Men der noget, som er endnu mere glædeligt, nemlig at Guds Søn lod sig undfange ved Helligånden og føde af jomfru Maria. Det var, hvad englen fortalte Maria. Og sådan gik det. Hun fødte Jesus, Guds Søn. Han blev menneske og vores bror og Frelser!

Det forvandler livet fra ulykke til lykke og fra kaos til fred. Uanset hvor elendigt du har det, så er Gud blevet menneske hos dig og med dig. - Vi blev jo oprindeligt skabt i Guds billede. Men vi faldt vi ud af rammen, vi faldt dårligt ud, vi faldt i synd og faldt ved siden af. Derfor er det svært at være menneske. Og nogen gange fristes vi til at give op. Men ikke når vi tror, at Jesus blev vores bror. Gud er blevet en af os.

Ugens andagt fra www.vivit.dk, post@vivit.dk. LGJ