.

Tilbage til forsiden
Andagt

Den kristne tro er kristen i kraft af sit indhold

Joh 8,31-32: Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: «Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.»

Den kristne tro er kristen i kraft af sit indhold. Det er indholdet, som er det virkelige i vores tro. Følelserne og fornemmelserne kan svinge og variere fra tid til anden. Men indholdet svinger ikke. Det er altid det samme.

Indholdet er: at Jesus er vores Herre og Gud, at han blev ophøjet på korset for vore synder og opstod fra graven. Troens indhold er også, at vi er syndere, men at Jesus Kristus netop er vores frelser. Troens indhold er, at Guds søn er kommet til os og bor hos os som vores frelser og Herre.

- Her er frihed fra meningsløshed. Og her er frihed til på ny at lade sig binde i kærlighed til hinanden.
- Her er frihed fra synd og skyld. Og her er frihed til på ny at lade sig binde til lydighed mod ham, som døde i vort sted.
- Her er frihed fra død og undergang. Og her er frihed til at nyde mannaen og drikke det friske kildevand på ørkenvandringen.
- Her er frihed, selv om vi blev bidt af slanger og er mærket af synden.
- Her er frihed, når vi ser hen til ham, som hænger på korset for vore synders skyld.

Hos Herren får vi frihed. Han taler til os på en måde, så vi bare må tro på ham. For det er jo sandt, hvad han siger. Og det sandt, hvad han har gjort for os.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk