.

Tilbage til forsiden

Andagt

Vort verdensbillede

"Således elskede Gud verden." Johannes 3,16.

Verden er stor. Vi er små. På gode dage er verden et godt sted. Men på onde dage er verden et mørkt og utrygt sted at være. Men Jesus giver os et helt nyt verdensbillede. For han er både udenfor og over denne verden - og samtidig i og under denne verden.

Han er udenfor og over denne verden. Johannesevangeliet fortæller, at verden er blevet til ved ham. Han er den almægtige Guds Søn, gennem hvem alt er blevet til . Når vi ikke kan finde ud af, hvordan vi skal forholde os til tilværelsen, så kan vi dog forholde os til ham.

Hvis det er sandt, at han er Guds Søn, så er der intet sted i verden, hvor der er for mørkt eller utrygt at være. Og at det er sandt, at Jesus er Guds Søn, det har han godtgjort for os, da han kom ind i vores verden. Han åbenbarede en kærlighed til os mennesker, som verden ikke tidligere har set, og som ingen af os kan finde i os selv. Han gik ind i vores verden og fandt det mørkeste sted og lod al verdens synd og skyld ramme sig. Således blev Guds retfærdige vrede udtømt . Og påskernorgen opstod han. Han kom til disciplene. Og han kommer til dig gennem evangeliets ord, i dåben og i den hellige nadver.

Når vi hører om hans kærlighed, bliver verden anderledes. "For således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv" (Joh 3,16). Det "verdensbillede" er indrammet af kærlighed. Og du er med i billedet!

Johannesevangeliet 3,16-17: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.  For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham."

www.vivit.dk. Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. LGJ. post@vivit.dk