.

Tilbage til forsiden
Andagt

Ikke faderløs 

Johannes 14,14-15: ”Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden Talsmand, som skal være hos jer til evig tid: Sandhedens Ånd. ... Jeg vil ikke efterlade jer faderløse.” 

Her siger Jesus ligeud, at Helligånden kommer til os, når vi holder fast ved Jesu bud, dvs. ved Jesu budskab, altså ved hans ord. Når og mens du hører dette budskab, kommer Helligånden til dig. Det sker ikke på nogen anden måde end gennem ordet. Så enkelt. Så godt. Når vi holder fast ved evangeliet, sker dette under: Helligånden bliver hos os og skal være i os.

Du hører, at du er frelst af nåde. For du ser det frygtelige og ske: at Jesus døde, og at det var for din skyld. Du hører, at Jesus Kristus tager ansvar – totalt ansvar for dig. Og sådan fylder Helligånden dit hjerte. Du hører, at Jesus Kristus har sørget for din nutid og fremtid. Du kan vandre i de gerninger, Gud forud har lagt til rette for dig. Det kan gøre os trygge, selv om så meget andet virker usikkert i livet.

Det sker nu, når du læser Evangeliet på dit værelse, og når du hører det i din menighed. Her sidder du og føler dig bange og usikker. Du har måske en dødsdom hængende over hovedet i kraft af sygdom. Eller du er plaget af skyld. Men Jesus siger: "Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer." (Fra pinsevangteliet).

De første kristne erfarede denne tryghed påskeaften og i dagene op til pinse. De fik trøst og håb. Og pinsedag blev Helligånden udøst over apostlene, så de kunne tale om denne frelse på mange sprog. Mere end 3000 kom til tro og blev døbt. Helligånden gik ind i manges hjerter.

Det er på samme måde hos os. Guds Ånd kommer til os, når vi hører Evangeliet om Jesus. Det sker også i den nye pagts måltid, som Jesus indstiftede samme aften, som han sagde dette. Også af den grund ved vi, at han er hos os - endda legemligt. Du får ham sandt og virkeligt.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk