www.vivit.dk

ANDAGT

Stikord med håb

1. advent:

"Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl."

(Sl.25,4; Sl.100; Rom.13,11-14; Matt.21,1-9).

2. advent:

"Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig."

(Sl.80,2; Es.11,1-10; Rom.15,4-9; Luk.21,25-36).

3. advent: "Evangeliet forkyndes for fattige."

(Sl.85,2; Es.35; 1.Kor.4,1-5; Matt.11,2-10)

4. advent: "Glæd jer altid i Herren. Herren er nær."

(Sl.19,2; Es.52,7-10; Fil.4,4-7; Joh.1,19-28).

Hygge uden håb?

Du var måske også til julemarked eller julestue forleden dag. - Utroligt, hvad der laves af små og store jule-ting. Mange har været flittige. Og det går til et godt formål. - Du fik måske også selv noget godt med hjem til køkkenet og stuen.

Jo, der spredes hygge i denne tid. Æbleskiver, mandariner, nissehuer og stearinlys fylder godt op. Vore private huse bliver efterhånden til små "julestuer".

Hvad har kirken at byde på i denne tid?

De fleste steder må den finde sig i at vente på gæsterne til juleaften, med mindre den formår at arrangere en højtidelig og flot julekoncert. For de færreste forventer at blive hygget om på en kirkebænk i en gudstjeneste. - Og det har de nok ret i.

Stikordet i kirken er ikke hygge, men håb. Håb, på grund af Jesus Kristus. Håb, på grund af hans første komme til jord. Håb på grund af hans korsfæstelse for vore synder. Håb, på grund af hans genkomst. Håb, gennem den tjeneste, som udføres af vor tids Johannes Døbere. Håb til mennesket på kirkebænken. Håb, for de mennesker, der - som ved et mirakel - er sluppet ud af den overdøvende og allestedsnærværende julehygge.

Men håbet tænder først rigtigt der, hvor baggrunden er håbløs. Det er også derfor, håbløsheden udstilles i kirken i adventstiden. Der læses stærke tekster fra Bibelen. Måske en af gudstjenestens skrift-læsninger river op i hengemt skyld, i dårlige vaner, eller i afgudsdyrkelse og umoral hos os. - Ikke rart at høre på.

Man burde måske undgå kirken i denne tid - for hyggens skyld?

Der er ikke noget galt i hygge. Det vil vi alle gerne have lidt ekstra af i denne tid. Men det ville være tragisk, hvis vi havnede i hygge uden håb. Kun budskabet om Jesus Kristus kan give os virkelig håb. Håb i en håbløs tid til en håbløs slægt. Kristus vil give dig håbet i kirken ved evangeliets ord.

Und dig selv at gå i kirke i adventstiden!

LGJ