Retur til andagter

I øvrigt ...

I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren! Fil 3,1

Når alt det vigtige og uvigtige er sagt. Og når hovedsagen er forklaret og uddybet. Når detaljerne også er gennemgået, og man har husket det hele. Når der til og med også er sagt undskyld, sagt tak, og når intet er glemt. Er der da mere at sige?

Jo, da er der én ting til. Noget, som er helt anderledes end alt det andet vigtige og rigtige. Nemlig: ”I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren!” For hvad nytter det, at der er ryddet op og gjort rent i hele huset, hvis der ikke er plads til at slå sig ned i stuen og snakke sammen? Og hvad hjælper det, at alle de rigtige meninger og holdninger om tilgivelse og frelse er sat på plads i bibeltimer og prædikener og kirkeblade, hvis der ikke er plads til sammen at glæde sig i Herren?

I øvrigt … dvs. når alt det nødvendige og rigtige og vigtige er sagt, da hør lige slutningen: ”Glæd jer i Herren!” Det er altid slutningen. Det er altid det sidste ord, både efter at der blev sagt tak for din kærlighed, og efter at der blev sagt ”undskyld!” og ”tilgiv mig min skyld og det frygtelige, jeg gjorde mod dig!” ”I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren!”

Bøn: Herre Jesus Kristus. Tak, at du vil fuldende din gode gerning i os indtil Kristi Jesu dag! Tak, at du ydmygede dig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Tak, Gud, at du fuldt ud vil give os alt, hvad vi har brug for af din rigdom på herlighed i Kristus Jesus.

Tekst LGJ. Illustration Jens Nex