Efter påske

Enhver kender til oplevelsen af, at livet begynder på ny: Da den første forelskelse greb dig; efter en alvorlig operation; når uvenskab blev overvundet; da det første barn kom til verden i familien. Men uanset hvor stærkt vi oplever livet, så kommer døden altid bagefter med lidelse og uvished. Døden kommer i form af uvenskab, sygdom og skyld. Og en dag ligger vi i kisten. Døden kommer efter livet. Det ved vi kun alt for bittert.

Men der findes også et liv efter døden. Dette liv findes ét sted og hos én eneste person, nemlig i påsken og hos Jesus Kristus. Da Jesus opstod fra graven, gjorde han døden til fortid. Han besejrede og tilintetgjorde døden. For han tog den alvorligt. Han påtog sig den sammen med den lidelse, skyld og dom, som huserer iblandt mennesker i dag. Og han stod op af graven.

Verden er ikke den samme efter Jesu opstandelse. Nu er der håb. Verdens lidelse og ondskab får ikke det sidste ord. Det gør Jesus Kristus. Han er frelser og dommer. Mød ham i hans menighed og hør hans ord. Lad dine søndage være små påskedage. Jesus Kristus vil møde dig og være sammen med dig. Det er virkelig muligt. For han lever. Og han har lovet at komme på søndag og være i sin menighed for at give håb og tro - også til dig.

Godt at det er efter påske!