Hvor længe er du vred?

Vrede i hjertet, i familien og mellem ægtefæller og naboer - det kan slet ikke undgås. Det er heller ikke i sig selv forkert at blive vred. Vrede kan være en rigtig reaktion, når vi møder uret og ondskab. Med god grund kan vi blive vrede både på os selv og på andre. Men hvor længe? Hvor længe skal man bære på sin vrede? Hvad skal vi bruge den til? Og hvordan kommer vi af med den?

Apostelen Paulus svarer: Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen (Ef.4,26-27).

Selv om det er ret og rimeligt, at du er vred, så er det farligt for dig. Det er som at bære rundt på sprængstof. Der er fare for, at vreden fører dig ud i en privat straffeaktion, som bliver til skade for den, du er vred på. Vi er jo ikke hinandens dommere. Der er også risiko for, at sprængstoffet ryger i luften, mens du bærer rundt på det, så det skader dig selv. - Desuden er det en overvejelse værd, om din ægtefælle eller nabo ikke også har haft grund til at være vred på dig. - Når du er vred, så synd ikke! Giv ikke dig selv lov til at optræde som dommer over andre.

Men hvem skal så dømme? Det skal den Gud, som både har skabt dig og det menneske, du er vred på. Og det er også ham, som kan tilgive og frelse jer begge.

Hvor længe er det da rimeligt at bære rundt på sin vrede? Bibelen svarer: "Ikke længere end til solnedgang!" Lad det være grænsen. Få talt ud inden solnedgang. Få det sagt. Og hent samtidig tilgivelsens hjem fra ham, som på korset bar Guds vrede over din og din næstes ondskab. For han elsker og tilgiver os, når vi indser vores ondskab og vender os til ham! Overlad dommen til Jesus Kristus. "Lad ikke solen gå ned over jeres vrede!" For hvis det først bliver mørkt omkring din vrede, får Djævelen plads.